Hlavní navigace

Všemocné zálohovací nástroje se postarají o vaše data (2.)

Zálohování dat patří k tradičním úlohám každého správce, nicméně růst objemu dat a technologické inovace znamenají nemalé výzvy a žádají si neustálé inovace nástrojů, které tuto úlohu zajišťují.
Petr Velecký 26. 10. 2010

Sdílet

Pokračování včerejšího článku…

K zásadním otázkám při nasazení systému patří vytvoření (centralizovaných) úložišť archivů záloh. Ty mohou být uloženy jednak přímo na lokálních discích či v chráněném oddílu označovaném Secure Zone, a jednak na tzv. storage nodu, ve sdílených složkách v síti, v NAS či SAN.  V rámci každého nodu si lze definovat více (až 20) různých „umístění“. Pro každé umístění lze potom nakonfigurovat, zda má být aplikována deduplikace nebo šifrování na úrovni uzlu.

Při zálohování pomocí tohoto systému můžete počítat s běžnými možnostmi, jako jsou tvorba rozdílových či přírůstkových záloh včetně jejich slučování, komprese či vyloučení složek a souborů pro úsporu místa nebo naopak zálohování do dvou umístění (typicky lokálního a síťového). Pokud používáte kapacitně omezená média, můžete si nastavit možnost automatického či manuálního dělení záloh.

Méně zkušeným správcům Acronisu usnadní život tím, že nabízí sadu předdefinovaných standardních schémat pro zajištění vhodné rotace záloh, která lze podle potřeby upravovat. Proces zálohování je možné spouštět podle plánu nebo v závislosti na událostech (přihlášení uživatele, vypnutí počítače atd.) či na podmínkách (časový interval…), a aby byl maximálně plynulý, lze si nadefinovat různé příkazy prováděné před ním či po něm například pro pozastavení aplikací apod.

Systém Backup & Recovery pak tvoří několik dalších komponent. Tzv. bootovatelné součásti agenta dovolují spustit nástroje pro obnovu a provádět operace při restartu, pokud se OS nespustí správně – např. obnovení svazku s právě aktivním OS atd. Obnovu je možné spouštět také po síti, k čemuž slouží tzv. PXE Server. Pokud na daném stroji nejsou tyto součásti nainstalovány, můžete použít bootovací média, která Acronis umožňuje vytvořit buďto na bázi linuxového jádra, nebo Windows Preinstallation Environment. Acronis pak dovoluje provádět obnovu na holé železo nebo pomocí volitelného nástroje Universal Restore migrovat celý systém na odlišný hardware, což je obzvláště užitečná funkce.

Agent pro Windows pak podporuje také přímou konverzi – či obnovu – obrazu na virtuální stroj (včetně vytvoření konfiguračního souboru) pro platformy VMware, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer a Parallels. Ačkoliv pro virtuální prostředí je určena speciální edice Backup & Recovery, verze Advanced Server dovoluje nainstalovat agenty až na čtyři virtuální stroje na daném hostitelském systému – ty je pak možné spravovat s využitím skupinové správy a politik stejně jako fyzické stroje. Můžete však zálohovat také celý systém včetně virtuálních strojů bez agentů na nich, pouze se musíte vzdát plné kontroly nad VM a granularity obnovy.

Pokud berete jako nutnost také deduplikaci, je nutné sáhnout po volitelném doplňku, za který zaplatíte něco navíc, ale zvlášť v rozsáhlejším prostředí se nepochybně vyplatí – je však plně integrován do základního systému. Acronis podporuje deduplikaci na souborové i blokové úrovni a lze ji aplikovat na jakýkoliv typ záloh (plné, přírůstkové i diferenciální), přičemž může být prováděna jak na zdrojovém, tak na cílovém hardwaru, takže si můžete vybrat, zda chcete šetřit šířku pásma sítě nebo výkon zdrojového počítače.

Acronis Backup & Recovery není úplně typickým produktem z oblasti zálohování a obnovy dat, jeho těžiště leží především v ochraně kompletních systémů (ovšem včetně dat), čemuž odpovídá specifická funkcionalita. To však nic nemění na tom, že jde o svého druhu vyzrálé a propracované řešení, které přinese správcům řadu užitečných možností pro kompletní ochranu jejich IT prostředí, snížení správní režie i úsporu kapacit pomocí deduplikace.

CA ARCserve Backup r15
Společnost CA provedla letos ve svém portfoliu menší převrat a z předposlední verze s označením r12.5 se tak rázem ocitáme u r15, což souvisí jak s upgradem, tak i s tím, že došlo k celkovému překopání jejího portfolia produktů z oblasti  zálohování a obnovy. Ke klíčovým novinkám zde patří právě nová verze ARCserve Backup r15, ale kromě ní výrobce představil také nové  produkty ARCserve Replication, CA ARCserve High Availability (dříve CA XOsoft Replication, resp. High Availability) nebo nový CA ARCserve D2D. Posledně jmenovaný produkt, určený pro zálohování z disku na disk, přitom může být zajímavou alternativou k ARCserve  Backup r15 pro menší a střední firmy, které nevyžadují zálohování na pásku.

ARCserve verze r15, vlajková loď rodiny produktů ARCserve, navazuje na verzi r12.5, která již zhruba před rokem nabízela takové možnosti jako podpora virtualizace nebo dokonce deduplikace, takže ta aktuální přináší další prohloubení a zlepšení dosavadních možností v dalších směrech.

Klíčovými novinkami verze r15 jsou zejména nástroj pro vizualizaci infrastruktury, který může přispět ke zjednodušení správy v komplexnějším prostředí, a schopnost granulární obnovy Active Directory  pro efektivnější znovuzískání dat v prostředí Windows.

ARCserve obecně představuje ucelené řešení pro zálohování a obnovu s možností centralizované správy v distribuované infrastruktuře a nabízí velmi vyspělou funkcionalitu pro zajištění úplné ochrany dat a zároveň efektivní správu. Nabízí veškeré funkce pro zálohování na disk i na pásková média včetně zmíněné deduplikace a granulární obnovy dat. Lze jej využít pro zálohování ve fyzickém i virtuálním prostředí Windows, ale také Unixu, Linuxu či NetWaru.

Systém nabízí přehledné a intuitivní rozhraní, které ani s přibývajícími funkcionalitami neztrácí na uživatelské přívětivosti. I tak se ale výrobce snaží správcům život ještě dále usnadnit.  Příjemným překvapením je například centrální dashboard, který poskytuje souhrn základních informací o stavu zálohovaného prostředí, případně indikuje problémy shody s politikami na základě monitoringu provozu a reportingu SRM (Storage Resources Management), který je součástí ARCserve. Nabízí přitom pohled z jednoho bodu na celé prostředí včetně všech poboček v distribuované síti. Samotný reporting SRM poskytuje dostatečnou škálu reportů, které mohou pomoci při běžné správě i odhalování potenciálních či existujících problémů. Prostřednictvím dashboardu tak máte po ruce celou řadu užitečných informací a grafů, jež pokrývají oblasti jako stav zálohovacích úloh, klientů a zálohovacích serverů, využití svazků nebo také účinnost deduplikace a odhadované úspory storage.

Díky novému nástroji pro vizualizaci ARCserve nyní navíc nabízí podobné možnosti jako velké systémy a frameworky od předních dodavatelů podnikových úložných řešení v rámci systému dostupného například i pro střední firmy. Správce tak může získat lepší přehled nad celým prostředím pomocí grafického pohledu  na síť znázorněnou diagramem, z nějž je možné se přímo dostat k jednotlivým komponentám a ihned zkontrolovat jejich stav stejně jako získat další důležité informace včetně metody zálohování.

Vedle granulární obnovy objektů z Active Directory můžete počítat také s lepšími možnostmi obnovy dat z v podnikovém prostředí široce využívaného SharePointu. K dalším novinkám patří nové iniciátory pro efektivnější zálohování unixových a linuxových systémů v SAN nebo podpora pro nejnovější verze rozšířených firemních systémů Exchange 2010, SharePoint 2010 stejně jako Lotus Domino 8.5 (ty jsme ovšem netestovali). Samozřejmostí je podpora všech běžných virtualizačních technologií VMware, Microsoft a Citrix s možností automatického nalezení virtuálních strojů. Pak máte možnost vytvářet plné a inkrementální zálohy na úrovni obrazů i souborů a posléze obnovovat jednotlivé soubory a složky z obrazů. Z hlediska bezpečnosti patří k významným funkcím správa hesel pro šifrované  zálohy a administrace založená na rolích.

ARCserve se během testování projevoval jako velmi výkonný a navzdory tomu, že jde o komplexnější systém, všechny úlohy zvládal velmi svižně a bez zádrhele. Zmíněná deduplikační technologie, která je v tomto případě součástí standardního produktu (tj. bez příplatku), byla snadno použitelná a fungovala velmi dobře a poskytovala celkově nejlepší výsledky, jakých jsme v rámci testu dosáhli (účinnost a deduplikační poměr však závisejí na množství faktorů i konkrétních datech, tudíž bylo obtížné získat srovnatelné výsledky – navíc míra úspory kapacity roste v průběhu doby nasazení deduplikace). Bez problémů jsme však dosáhli velmi slušného poměru zhruba 6 : 1 (výrobce uvádí, že lze dosáhnout až 95% redukce objemu dat). CA podporuje také tzv. globální deduplikaci, která dokáže odhalit redundanci i mezi zálohovacími úlohami prováděnými v kořenových adresářích na dvou různých počítačích.

Deduplikace je založena na in-line procesu, který probíhá na zálohovacím serveru – targetu (nezatěžuje tedy produkční servery) – a zpracovává data na úrovni bloků. Systém je však schopen ji aplikovat na více zálohovacích streamů současně a navíc nabízí optimalizační funkci pro zlepšení propustnosti a snížení využití CPU a v náhodných intervalech kontroluje deduplikovaná data, aby se ujistil, že jsou čitelná a obnovitelná. Nelze na ně už aplikovat šifrování nebo kompresi. Pro deduplikaci si vytváříte nový typ zálohovacího zařízení, přičemž data a indexní soubory mohou být uloženy v samostatných lokalitách (pro indexní soubory je pak například účelné využít rychlé SSD disky). Konfiguraci stejně jako u mnoha jiných úloh zjednodušuje dobře navržený průvodce.

Přidanou hodnotou CA jsou také doplňky zálohovacích produktů CA v podobě aplikací CA ARCserve Replication a High Availability r15 pro zajištění kontinuální ochrany dat (CDP), resp. vysoké dostupnosti, původně nabízené pod označením XOsoft. V prvním případě jde o nástroj pro snadnou a rychlou replikaci dat s možností jednoduché správy přes webové rozhraní, což má význam při konsolidaci, migraci dat na nové systémy nebo obnově po havárii. ARCserve Replication přitom podporuje nově také off-line synchronizaci, kdy stačí uložit tzv. VSS snapshot na výměnné médium a obnovit jej na novém serveru pro uskutečnění počáteční synchronizace. Je podporováno také více úrovní replikace (kontinuální, periodická či ad-hoc). CA ARCserve High Availability nabízí tytéž funkce plus monitoring na úrovni serverů a aplikací, automatický i „manuální“ fail-over, správu skupin serverů pro distribuované aplikace atd.

Systém CA se řadí k nejvyspělejším produktům svého druhu a hodí se pro všechna prostředí, kde je vyžadováno zálohování typu D2D2T (z disku na disk a na pásku). Dnes už sice není jediným, kdo nabízí deduplikaci, avšak přináší ji jako standardní funkci v základní ceně a spolu s dalšími přínosy, jako je například vizualizace infrastruktury, představuje velmi zajímavé a výkonné řešení pro spolehlivé zálohování a obnovu dat.

Dokončení článku vám přineseme zítra…