Hlavní navigace

Výdaje na IT klesají -- a do roku 2020 se to moc nezmění

11. 4. 2016

Sdílet

 Autor: Fotolia © tang90246
Zdánlivě nezadržitelný, rychlý růst sektoru informačních technologií znatelně zpomalil. Výdaje na informační technologie budou letos téměř stejné, jako minulý rok, a až do roku 2020 se větší změna neočekává.

Dny strmého, dvouciferného růstu IT jsou, zdá se, pryč, a jen tak se nevrátí. Ač se podniky přesouvají na cloud a přízpůsobují se novým technologiím, celosvětové výdaje na informační technologie budou více či méně stagnovat, a i v příštích letech se očekává jen velmi pomalý růst, tvrdí Gartner.

Její předpověď skutečně není zrovna příznivá: Očekává výdaje v hodnotě 3,49 bilionů dolarů, což je o půl procenta méně, než tomu bylo v roce 2015. Ač původní předpověď z čtvrtého kvartálu 2015 naopak stanovila hodnotu výdajů o půl procenta nahoru, růst kupní síly dolaru vůči ostatním měnám zapříčinil pokles reálných výdajů.

Ve stálých cenách, pokud pomineme růst dolaru, výdaje na IT porostou o 1,6 procenta, tvrdí  John-David Lovelock, viceprezident výzkumu v Gartneru. To je poměrně významné zpomalení oproti roku 2015, kdy celosvětové výdaje stouply o 2,4 procenta oproti roku 2014.

Během příštích let se stav prý nezlepší. Pokud se budeme dále pohybovat ve stálých cenách, očekává Gartner růst výdajů od 2 do 3 procent během let 2017 až 2020.

Není to tak, že by podniky odmítaly utrácet za nové technologie, vysvětluje Lovelock. V dnešním, ekonomicky nejistém světě, se však firmy pokouší o poměrně náročnou nákladovou optimalizaci k minimalizaci výdajů na digitální transformaci svých firem.

Tyto tzv. iniciativy, mohou zahrnovat třeba správní systém pro cloudové služby, což umožní podnikům lépe vycházet vstříc požadavkům zákazníků a partnerů. Strojové učení je další z oblastí technologie, kterou pojem digitální transformace zahrnuje.

Díky tomuto trendu však vznikají určité nepříznivé jevy. Ač celosvětové výdaje na podnikový software stoupnou na 321 miliard dolarů, což je slušný, 4,2 procentní nárůst, Gartner očekává zdrženlivost firem v osvojování Windows 10 a Windows Server 2016. „To není odrazem kvality produktů, nýbrž znamení, že rozhodování o výdajích se odkládá,“ popisuje Lovelock.

Pomalejší cyklus výroby nových počítačů, mobilních telefonů a jejich aktualizací má podobný vliv, a snižuje výdaje v celé kategorii zařízení, která zahrnuje též tiskárny nebo tablety. Celkové útraty v kategorii zařízení tak, dle Gartneru, poklesnou o celých 3,7 procent v porovnání s rokem 2015, a to na celkových 626 miliard dolarů.

V jiných kategoriích Gartner předpověděl nárůst výdajů na datacentra o 2,1 procento na 175 miliard; IT služby, včetně cloudového softwaru, stoupnou taktéž o 2,1 procento na 929 miliard. Výdaje na telekomunikační služby pak klesnou o rovná dvě procenta na 1,47 bilionů dolarů.

V IT nyní panují silné regionální rozdíly. Zatímco ekonomická nestabilita v západní Evropě vede k poklesu výdajů na informační technologie, v USA se očekává lehký růst. V Česku a dalších zemích střední a východní Evropy data silně zkreslují pokračující fluktuace koruny, eura a jiných lokálních měn.