Hlavní navigace

Vytvářejte makra v Excelu pro efektivnější práci s tabulkami - 10.díl

12. 2. 2019

Sdílet

 Autor: © baurka - Fotolia.com
Prostřednictvím maker můžete opakovaně prováděný sled operací v listu Excelu sloučit do jedné bleskově provedené transakce.

Předcházející díl

 

Makra v Excelu nejsou ničím jiným než miniaturními programy, které realizují rutinně prováděné opakované operace – tím vám ušetří jedna spoustu času, jednak spoustu psaní na klávesnici či pohybů myši. Jeden příklad za všechny – Excel dokáže zpracovat (spočítat) rozsáhlý list Excelu za pouhou desetinu sekundy! Jsou to tedy právě ručně prováděné operace, které jej (a vás) zdržují. A tady přicházejí na řadu makra, která dokážou všechny tyto jednotlivě a ručně prováděné operace sloučit do jedné okamžik trvající transakce.

 

Makro 2: Třídění a uspořádání dat

Sice se nejedná o nic složitého, nicméně při tolika listech může být ruční zpracování poměrně otravné. Excel sice disponuje funkcí, která dokáže upravit všechny vaše listy najednou, ale při třídění se tato funkce chová poněkud nespolehlivě.

Toto další makro vytvořte stejným postupem (viz kroky 4. 5 a 6 výše) jako makro předchozí. Makro pojmenujte Macro2 a jako klávesovou zkratku pro jeho spuštění použijte klávesovou zkratku Ctrl + Shift – M (později si pro toto makro vytvoříte tlačítko na pásu karet). Toto makro ovlivňuje všechny listy v souboru MasterDB, a tak se přesvědčte, že je tento soubor otevřený a aktivní.

1. Stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + Home [přesun kurzoru na buňku A1].
2. Stiskněte třikrát klávesu šipka dolů.
3. Tiskněte postupně za sebou následující klávesy: Shift – End – šipka dolů – End – šipka vpravo [stiskněte a držte klávesu Shift, stiskněte k ní klávesu šipka dolů. Poté klávesu šipka dolů uvolněte a při stále stisknuté klávese Shift stiskněte klávesu End. Poté klávesu End pusťte a při stále stisknuté klávese Shift stiskněte klávesu šipka vpravo. Nakonec klávesu Shift i klávesu šipka vpravo pusťte].
4. Klepněte do nabídky Data > Seřadit. V dialogovém okně Seřadit vyberte v rozevíracím seznamu Seřadit podle položku Model Number. V rozevíracím seznamu Řazení vyberte položku Hodnoty a z rozevíracího seznamu Pořadí vyberte položku A až Z. Nakonec stiskněte tlačítko OK.

Makro třídí obsah listu podle parametru Model Number

5. Stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + Home.
6. Klepněte ve spodní části listu na další záložku – tím se dostanete do dalšího listu sešitu (tj. na list Chicago, který se nachází za listem Boston) a zopakujte veškeré kroky uvedené výše, tj. kroky 1 – 6. Následně pokračujte kroky následujícími níže. Mějte na paměti, že makro stále všechny vaše kroky nahrává.
7. Klepněte na záložku Master a stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + Home.
8. Klepněte na pásu karet na nabídku Vývojář a stiskněte tlačítko Zastavit záznam, nebo použijte klávesovou zkratku ALT + T + M + R.
9. Uložte soubor MasterDB s listem Master.

10. Kurzor myši stále mějte na souboru MasterDB a následně pomocí klávesové zkratky Ctrl + Shift – M spusťte makro.

CS24

 

Pokračování

Byl pro vás článek přínosný?