Hlavní navigace

Využijte devops na maximum

15. 7. 2017

Sdílet

 Autor: © S.John - Fotolia.com
Nekoncepční a chybná implementace principů devops může způsobit, že se vaše firma nikdy nedopracuje k výhodám, které tento vývojový model poskytuje. Jaké jsou nejčastější chyby a jak se jich vyvarovat?

Devops představuje transformační charakter, který mnoho společností využívá ke svému prospěchu. Stejně ale jako se vším, co závisí na kultuře – může být příliš snadné spojit dohromady pár nástrojů, přidat několik procesů a začít o sobě mluvit jako o společnosti založené na devops.

Koneckonců, prohlásit, že si firma osvojila devops a běžně používá odpovídající metody, je v současné době velmi populární a může to sloužit jako skvělá propagace pro přilákání nových velmi talentovaných členů týmu.

Popravdě řečeno ale mnoho společností a technických náborářů, kteří mluví o své věrnosti devops, ve skutečnosti nemá s tímto přístupem až tak moc společného.

Tady jsou některé nejčastější mylné představy a chybné implementace devops. Je možné, že i vaše společnost se stala obětí některé z nich. To však nemusí nutně hned znamenat, že nepraktikujete devops – prostě to znamená, že ještě musíte urazit nějakou tu cestu, než se dají věci do pořádku.

Devops není cena nebo titul, které lze získat. Je to filozofie, kultura a způsob přístupu k dodávání kódu.

 

Příznak č. 1: Potřebujete koupit „devops“

IT oddělení potřebují ke svému provozu vybavení. Potřebují hardware: počítače, servery, rackové servery, síťové přepínače, směrovače či vyvažovače zátěže. Potřebují také software: operační systémy, antivirové produkty, software pro produktivitu, řešení pro řízení projektů, různé aplikace pro fungování firmy, software pro monitorování zdraví a výkonu hardwaru a podobně.

Lidé z IT od počátku kupují vybavení. Když se první společnost rozhodla používat počítače jako součást své firemní praxe, zrodilo se nakupování jako životní míza IT. Pro šéfy IT je přirozené, že si myslí, že si mohou koupit další velkou věc, která jim pomůže k úspěchu. A to je důvod, proč některé podniky mají falešný dojem, že si mohou koupit „devops.“

Není to však důsledek špatných úmyslů. Mnoho šéfů IT, kteří navštěvují konference devops nebo o devops mluví se svými kolegy, začíná vidět, co všechno může devops pro jejich firmu udělat. Někteří se rozhodnou, že chtějí devops a chtějí ho hned! Nechápou však, že devops není produkt ani služba, které by bylo možné si koupit. Je to způsob myšlení a provozní režim.

To neznamená, že si nemůžete koupit školení od draze placených poradců, abyste se naučili principy devops, ale v konečném důsledku kupujete znalosti, které vyžadují z vaší strany významné množství práce při implementaci. Váš tým musí vstřebat, co se učí, a teprve potom začnou metody devops zapouštět kořeny.

Devops nelze získat přes noc nějakým přezkoumáním a školením. Je to transformační přístup k základním procesům, a to vyžaduje čas, odhodlání a především tým, který dokáže postupy devops implementovat – mnoho z toho přitom bude v rozporu s předchozími způsoby provozu vaší společnosti.

Pokud má vaše společnost vyhrazen rozpočet na devops, praktikujete devops špatně.

 

Příznak č. 2:Pletete si software a nástroje s devops

Toto nepochopení devops probíhá paralelně s předchozím bodem. IT oddělení získají nástroje, aby mohla dělat svou práci efektivněji. Je to zakódované v práci – mají totiž nástroje pro správu klientů a serverů stejně jako úložišť, výpočetních prostředků a síťových zdrojů.

Pokud však jde o nástroje a devops, jsou často zmatená. Aby bylo jasné, skvělý potenciál devops nelze získat bez nástrojů. Když však společnosti ignorují jiné oblasti devops a soustředí se jen na samotné nástroje, vzniknou problémy. Ty jsou totiž jen částí toho, co tvoří funkční devops.

Různé produkty pro správu konfigurace spojené s devops vám určitě mohou pomoci vytvořit kulturu devops. Bez nich nepochybně nepraktikujete devops. Můžete si naprogramovat své vlastní řešení pro automatizaci dříve manuálních procesů, jako jsou testování kódu, nasazení a serverová sestavení, nebo můžete koupit nástroje zaměřené na vykonávání těchto úloh.

V každém případě automatizace tvoří velkou část devops. Bez nástrojů budete stále manuálně vytvářet testovací servery, procházet soupisy pracovních postupů a odškrtávat si splněné úkony.

Devops se však skládá z řady aspektů, které přesahují správu konfigurace. Nezaměřujte se jen na jednu záležitost, protože k ní existuje řešení a je zřejmé. Pokud se při pokusu přejít na devops budete soustředit jen na zřejmé věci, tak se vám to nepodaří.

Jestliže vaše firma koupila Chef nebo Puppet jako všelék pro všechny své potřeby devops, praktikujete devops špatně.

 

Příznak č. 3: Používáte kontrolní seznamy nebo soupisy pracovních postupů k řízení nasazení kódu

Abychom se dostali rovnou k jádru – tím je automatizace, jež je v organizační kultuře devops nejdůležitější. Společnosti praktikující devops mají silnou touhu automatizovat všechno, co lze. Umožňuje eliminovat lidské chyby a standardizovat procesy v rámci celého životního cyklu vývoje softwaru.

Firmy vědí, že je automatizace semenem, ze kterého vyrostou další principy devops, jako je zavedení konzistentního, rutinního nasazování kódu. Bez automatizace by zejména spolehlivé nasazování kódu nebylo možné. Automatizace je klíčovým principem, který je potřeba přijmout při pokusu zavádět kulturu devops.

Pokud tedy míváte s kolegy diskuze, které obsahují různá prohlášení jako „Nemáme čas zavádět automatizaci“ nebo „Tak to tentokrát udělejme ručně, bude to rychlejší“, potom nepraktikujete devops. Jestliže při rozjezdu nového projektu není prvotní myšlenkou zautomatizovat vše, co lze, potom jste zřejmě devops zatím nezvládli.

Kultura založená na devops si uvědomuje, že přestože může trvat více času vytvoření automatizace předem, vyplatí se díky spolehlivosti a rychlejšímu nasazování kódu v budoucnu. Vaše společnost musí pochopit, že je potřeba zautomatizovat všechno – nasazení, testování, zásady registrace kódu, serverová sestavení.

Pokud vaše firma tráví hodiny hloubáním nad kontrolními seznamy, aby se zajistila připravenost kódu na nasazení, praktikujete devops špatně.

 

Příznak č. 4: Vydáváte kód k produkčnímu nasazení jednou za několik měsíců (nebo let)

Nyní, když se vyřešila automatizace, je nutné se soustředit i na frekvenci nasazování. Jediným účelem devops je rychleji opravit chyby a rychleji uvádět do produkce nové funkce. Tradiční model vodopádu se k tomu nehodí. Je potřeba agilita.

Ve své podstatě je agilní metodika tvořená co nejrychlejším vydáváním malých změn. Předpokládá se, že se před uvolněním do produkčního prostředí neplánuje dopředu každý drobný detail.

Jde o definici, co se považuje za „připravenost pro produkční prostředí“. Vytvoří se k tomu odpovídající automatizované testy a důvěřuje se, že takové korektně napsané testy pro kód definují „připravenost pro produkční prostředí“.

Devops je synonymem pro koncepty jako kontinuální integrace a kontinuální nasazování. Všimněte si, že klíčové slovo u obou pojmů zní „kontinuální“. Devops vyžaduje konzistentní a co nejčastější kontroly kódu ze strany vývoje, což předpokládá automatizaci testů.

Pro skutečné hvězdy devops to také znamená, že se takový kód přímo zasílá rovněž do produkce prostřednictvím kontinuálního nasazení.

Pokud vaše firma umožňuje vývojářům zaregistrovat kód, který prochází přes automatizované předběžné registrační testy, je předáván k dalším sadám testů, aby se ověřilo, že je kód připravený pro produkci, a potom se dostává do živého prostředí produkčních serverů, jakmile se automaticky považuje za připravený, potom se vám povedlo dosáhnout smyslu devops.

Pokud vaše firma vydává změny kódu méně často než jednou ročně, praktikujete devops špatně.

 

Příznak č. 5: Považujete selhání za nepřijatelné

Kultura se často považuje za měkký aspekt IT, ale pro devops má nejvyšší možnou důležitost. Představuje to místo, kde společnosti často nezvládnou dosáhnout příslibu devops.

Mohou zvládat automatizaci s optimální kombinací nástrojů, mohou průběžně aktualizovat svůj kód, ale jejich neschopnost plně vstřebat kulturu devops je pokaždé dostane na kolena. Když například...

 

Cloud22

Tento příspěvek vyšel v Computerworldu 10/2016. Oproti této variantě je obsáhlejší a obsahuje řadu dalších rad, které můžete využít u sebe ve firmě.

Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.