Hlavní navigace

Výzkum počítačové gramotnosti ukázal zajímavá fakta

4. 2. 2008

Sdílet

Počítačová škola Gopas si na sklonku minulého roku nechala vypracovat exkluzivní rozsáhlý průzkum trhu zaměřený na počítačovou gramotnost. Dotazováno bylo 1000 respondentů, jednalo se o reprezentativní vzorek složení obyvatelstva ČR a výzkum zpracovala výzkumná agentura IBRS. Cílem bylo zjistit více informací o důvodech a rozhodování účastnit se počítačového vzdělávání a také o míře spokojenosti se znalostmi z oblasti informačních technologií.

Počítačová škola Gopas si na sklonku minulého roku nechala vypracovat exkluzivní rozsáhlý průzkum trhu zaměřený na počítačovou gramotnost. Dotazováno bylo 1000 respondentů, jednalo se o reprezentativní vzorek složení obyvatelstva ČR a výzkum zpracovala výzkumná agentura IBRS. Cílem bylo zjistit více informací o důvodech a rozhodování účastnit se počítačového vzdělávání a také o míře spokojenosti se znalostmi z oblasti informačních technologií.

Dotazování přineslo některé zajímavé skutečnosti, které je možné zobecnit následujícím způsobem:
  • Třetina dotázaných již někdy absolvovala počítačový kurz
  • Téměř polovina ekonomicky aktivních lidí je na svém pracovišti spokojena se vzděláním v oblasti informačních technologií. V případě ekonomicky aktivních lidí, kteří ke své práci používají počítač, to jsou dokonce čtyři pětiny.
  • Dvacet procent lidí si myslí, že umí ovládat počítač lépe než jejich kolegové na pracovišti. Třetina je na tom asi tak stejně a pouze 13 % dotázaných si nevěří a soudí, že PC ovládají hůře.
  • Více než polovina ekonomicky aktivních lidí, kteří pracují s počítačem, má další zájem o počítačové vzdělávání v nejbližší době (55 %). Zájem je nejčastěji o zdokonalování v používání tzv. kancelářského balíku programů, tedy MS Office. Je ovšem zajímavé, že celá pětina lidí, kteří PC aktivně nepoužívají, by ráda absolvovala počítačový kurz také.
  • Pouze třetina ekonomicky aktivních obyvatel nepoužívá dennodenně ke své práci počítač.

Podle výzkumu také platí, že:
  • Velká část respondentů, kteří jsou spokojeni se vzděláváním v oblasti IT, si také myslí, že je na tom v práci s PC lépe nebo stejně jako kolegové.
  • Respondenti, kteří absolvovali nějaký počítačový kurz, mají častěji pocit, že umí pracovat s počítačem lépe než ostatní kolegové na pracovišti. U respondentů, kteří žádný kurz neabsolvovali, je 1/2 těch, kteří tuto skutečnost nedokáží posoudit.
  • Zájem o počítačové kurzy je větší u respondentů, kteří již nějaký kurz absolvovali.

 

Autor článku