Hlavní navigace

Vzestup virtuálních asistentek v kancelářích

26. 7. 2019

Sdílet

 Autor: © Creativa - Fotolia.com
Na pracovištích se začíná stále častěji mluvit o virtuálních asistentkách Apple Siri, Asistent Google nebo Amazon Alexa. Dá se čekat, že tento trend bude pokračovat i v letošním roce, ale nepočítejte s tím, že by virtuální asistence vykonávala nějaké zásadnější úlohy.
Ryan Faas 26. 7. 2019

Je to šest let, co Apple přidal Siri do systému iOS a hlas se stal klíčovým způsobem, jak mohou uživatelé s technologií komunikovat. V následujících letech se objevily Asistent Google a také Alexa.

Tyto technologie se staly významnými způsoby práce s množstvím služeb a chytrých domácích zařízení a nedílnou součástí platformy PC se stala asistentka Cortana.

Virtuální asistence aktivovaná hlasem tak začala transformovat spotřebitelský prostor v zařízeních počínaje chytrými telefony a chytrými hodinkami až po chytré reproduktory, ale na svůj skutečný průlom do podniků tato technologie zatím stále ještě čeká.

Samozřejmě že to neznamená, že dosud nelze vykonávat firemní činnosti pomocí virtuálních asistentek. Mnozí uživatelé na ně spoléhají při rychlých úlohách, jako jsou navigace, plánování schůzek a odpovídání na zprávy.

Od roku 2011 se však tyto způsoby využití příliš nezměnily. Je pravda, že nyní lze dávat pokyny širšímu spektru zařízení, zejména chytrým hodinkám, ale hlasové ovládání zatím stále není na pracovišti dostatečně významné.

Znamená to, že pokud má hlasové ovládání dosáhnout svého skutečného potenciálu, musí se zapomenout na rychlé zkratky. Na pracovišti se vše točí kolem spolupráce.

 

Nehodí se všude

Než dokáže hlas překonat spolupráci, podívejme se na to, kde nyní mohou asistentky fungovat dobře, protože je potřeba opustit některé základní předpoklady. Mezi nejdůležitější patří očekávání, že se hlas bude brzy používat všude v kanceláři a budově.

Fráze „chytrá kancelář“ nebo „hlasem podporované pracoviště“ vyvolávají představu desítek lidí, kteří současně přistupují k systémům hlasem v každé části budovy, stejně jako postavy ve Star Treku, které mluví s počítačem vesmírné lodi Enterprise.

To ale není realistické. Zaprvé akustická realita způsobuje, že jde o technicky (i finančně) náročný úkol. Také uživatelé nejsou ve snadné situaci, protože budou pokračovat v rozhovorech s virtuální asistentkou, spolupracovníky nebo oběma současně.

Dále je dobré připomenout, že posádky kosmických lodí často používají klávesnice, dotykové displeje a další rozhraní – hlas pro ně není jedinou a ani nutně nejlepší možností. (Přestože zařízení Google Home a Amazon Echo dokážou poznat jednotlivce podle hlasu, je tato schopnost extrémně nová a omezená na několik osob.)

Jinými slovy tato technologie není v blízké budoucnosti připravena pro velké podniky.

Všechno to znamená, že hlasové ovládání se bude převážně využívat s osobními zařízeními, stejně jako se to už dělá, nebo se bude s největší pravděpodobností nasazovat v soukromých kancelářích, kabinách a konferenčních místnostech.

To přináší flexibilitu a zjednodušuje nasazení, protože současné hlasem podporované počítače, mobilní zařízení a nositelná elektronika již zvládnou mnoho interakcí. Relativně levná zařízení mohou zaplnit mezeru v kancelářích a společných prostorech (připomeňme Google Home Mini nebo EchoDot).

 

Aplikace a rozhraní API

Klíčová otázka týkající se hlasu tedy není to, kde se bude používat, ani jak se bude používat. Odpověď leží v podnikových aplikacích a rozhraních API, které je propojují.

Tady je ukázková úloha: „Pošli Johnovi rozpočtové soubory pro oddělení služeb za poslední měsíc, aby mohl aktualizovat tabulky na snímcích 3 a 4 v PowerPointu pro poradu oddělení konanou příští týden.“

Přestože to zní jako relativně jednoduchá žádost, dělí se na několik příkazů: vytvoření nové zprávy správné osobě, nalezení souvisejících souborů a jejich připojení (nebo vložení odkazu na ně), přidání pokynů k datům určeným k aktualizaci, označení jednotlivých snímků a aktualizované informace a přidání termínu a/nebo pozvánky na příslušnou schůzku.

V závislosti na nástrojích používaných na pracovišti by to mohlo zahrnovat čtyři různé aplikace a mohlo by to záviset na lokálních, síťových a cloudových zdrojích. Všechny tyto aplikace a zdroje musejí umožňovat interakci, ačkoli všechny nemusejí nabízet možnost hlasové interakce, aby mohlo dojít k vykonání úlohy.

Většina hlasových interakcí se rozkládá na podobné průběžně vykonávané pracovní postupy, které mohou být relativně jednoduché, nebo extrémně složité.

Pokud jste nakonfigurovali akce chytrého domova pomocí řešení HomeKit od Applu, pravděpodobně znáte koncept „scén“, které vám umožní vytvářet podobné pracovní postupy, jež se budou používat v různých zařízeních – „odcházím ven“ například znamená vypnout všechna světla, snížit teplotu a pozamykat dveře.

Konfigurace pracovních postupů pomocí služby IfTTT (If This, Then That) je dobrým příkladem sestavení sady příkazů pro poskytování komplexních akcí pomocí jednoduchých spouštěčů pro různá zařízení, aplikace a služby.

Výzvou (a potenciálem) pro hlasem aktivované asistentky v podniku je vytváření prostředí, které takové pracovní toky tvoří průběžně.

Pojivem, aby vše dohromady fungovalo, bude hlas: vybraná platforma, aplikace potřebné pro fungování a rozhraní API, která umožňují výměnu příkazů, informací a výsledků.

Dovednosti Alexy ukazují, jak to může vypadat. Schopnosti se přidávají jako aplikace a jednoduše se stávají součástí repertoáru pro zařízení či domácí prostředí i pro uživatele daného konkrétního zařízení. Dovednosti se mohou považovat za stavební bloky.

Na pracovištích to bude znamenat vývoj aplikací, které mohou pracovat s vybraným hlasovým ekosystémem a vzájemně spolu interagovat v případě potřeby. Zpřístupňované budou pomocí podnikového obchodu s aplikacemi.

Velkou výzvou pro oddělení IT bude navrhnout strategii, která dokáže využít více platforem a bude přesahovat více hranic, které například tvoří typ zařízení, OS, cloud, poskytovatelé aplikací, jednotlivá řešení a různé pracovní styly.

Možná také narazíte na jazykovou bariéru a problém s dialekty. Jednoduše řečeno, používání hlasu pro pracovní účely musí být dobře promyšlené a aktivně otestované.

 

Jeden, nebo více hlasů?

Dalším důležitým aspektem je, zda bude stačit jedna platforma pro hlasovou interakci, resp. platforma virtuální asistence, nebo zda budete používat nějakou kombinaci – řekněme Siri, Cortanu a Asistent Google?

Existují zde výzvy i příležitosti. S výjimkou Siri se hlasové platformy rozšiřují i na nenativní zařízení a operační systémy. Zatímco Cortana a Asistent Google existují na platformách Windows, Android a iOS, jejich schopnosti a integrace s operačním systémem, aplikacemi, daty a službami se liší.

Podobné drobné rozdíly se také nacházejí na nativní platformě při vydání nové verze operačního systému. Je to něco, co může ovlivnit Google, zejména z důvodu vrozené fragmentace Androidu.

Pokud se aktivně podporuje více hlasových a asistenčních platforem, budou pracoviště IT pod tlakem nejen definovat a implementovat strategii, ale také ji popsat a zdokumentovat pro uživatele.

To může být nakonec rozhodujícím faktorem, zda hlas a jeho budoucí potenciál pro spolupráci uspěje. Stejně jako u strategie podnikových aplikací bude přijetí uživateli rozhodujícím kritériem úspěšnosti.

 

Připravené pro podniky?

Hlasové rozhraní se již v podnicích využívá a zlepšuje produktivitu i spolupráci. I po více než polovině dekády na trhu však stále zůstává v plenkách. Revoluce, kterou nabízí, přichází, ale potřebná souhra hardwaru, platforem, aplikací a pracovních toků stále ještě chybí, takže zatím nelze využít plný potenciál.

Už se to však blíží, takže je nyní vhodný čas pro oddělení IT a vývojáře podnikových aplikací, aby si toho jevu všimli a dostatečně se něj připravili už teď.

skoleni31_1

 

Tento příspěvek vyšel v Computerworldu 2/2018. Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.