Hlavní navigace

Vzniká počítač hovořící řečí delfínů

30. 5. 2011

Sdílet

Kde jinde než v Japonsku mohli výzkumníci přijít s překladačem, který pejskařům tlumočí štěkání a vrčení jejich čtyřnohých společníků. Nynější projekt pro komunikaci s delfíny je však zamýšlen zcela seriózně.

Přenosný (a přirozeně voduvzdorný) počítač by měl umožnit v reálném čase analýzu zvuků delfínů a rovnou vytvářet i odpovědi. Pokud bude projekt úspěšný v akváriích, vědci ho chtějí využít i pro komunikaci s delfíny divoce žijícími na pobřeží Floridy. Mohlo by to znamenat i zcela novou etapu v komunikaci mezi lidmi a zvířaty.

Delfíni vydávají podle současných znalostí asi 100 různých zvuků, které navíc mohou kombinovat a (změnou pořadí), vytvářet tak zřejmě další významy. Pokud se naučí reagovat na příkazy v lidské řeči, dokáží také pochopit rozdíl mezi různým postavením slov ve větě – například ve stylu přines X k Y vs. přines Y k X. Problém dosavadních pokusů byl v tom, že šlo vesměs o jednosměrnou komunikaci, kdy se delfíni naučili nějaký lidský „znakový" systém. Reagovali na něj, ale sami přímo neodpovídali, respektive pokud ano, lidé jejich odpovědím nerozuměli.

Denise Herzingová z floridského Jupiteru a její tým zkouší používat vlastní jazyk delfínů už více než 10 let. Zpočátku experimentovali s klávesnicí speciálního počítače, která měla podobu ikon. Když se delfín dotkl tělem ikony, vydal systém určitý zvuk nebo následovala akce výzkumníka (třeba podání ryby). Tento projekt ale nakonec nepřinesl žádné zvláštní výsledky.

Nyní proto vědci vyvíjejí systém, který bude zachycovat přirozené delfíní signály (frekvence zvuku až 200 kilohertz). Počítač by měl dokázat zaznamenat i směr signálu, tj. určit, jaký jedinec v hejnu ho vydal. Signál rozpozná, alespoň v tom smyslu, že rozpozná jeho základní jednotky. Následně může zareagovat automaticky, nebo může zvuk v odpovědi následovat podle přání lidské obsluhy.

Na projektu nazvaném CHAT (Cetacean Hearing and Telemetry) se nově podílí i That Starner, odborník na umělou inteligenci z Georgia Institute of Technology v Atlantě. Se svými studenty sestrojil prototyp zařízení velikosti smartphonu, které je vybaveno hydrofony tak citlivými, aby dokázaly zachycovat plnou škálu delfíních signálů. Potápěč ponese zařízení ve vodotěsném pouzdře na hrudníku. V masce na obličeji bude mít LED diody, které fungují jako výstup počítače. Pokud bude chtít na signál odpovědět, vybere preferovanou reakci z menu pomocí Twiddleru (ovládací zařízení, cosi mezi klávesnicí a myší). Celé uspořádání lze přirozeně dále různě modifikovat.

I pokud by odpovědi za moc nestály a byly pro delfíny matoucí, výzkumníci alespoň plánují získat reprezentativní záznam delfíního jazyka a určit základní jednotky jejich komunikace. Algoritmy pro rozpoznávání vzorů již existují a uvidíme, jak si poradí s takto získanými daty. Pravda ale je, že nikdo neví, zda v komunikaci delfínů existuje něco odpovídající lidským slovům/pojmům či zda obsahuje třeba něco jako čísla...

Nakonec stále zůstává v záloze i možnost naučit divoké delfíny používat výrazy pro ně nové, které bude generovat počítač s příslušným výstupem. Pokud se více než 1 000 slov podařilo naučit border kolii...

 

Zdroj: New Scientist

 

skoleni

Poznámka: Mimochodem je otázka, zda jazyk delfínů je nějak „univerzální" a nebo zda různé skupiny používají vlastní jazyky lišící se podobně jako ty lidské. Takovéto dialekty již byly objeveny u některých ptáků (kdy si dokonce „rozumí" různé druhy v jedné oblasti, ale ne se stejným druhem o stovky kilometrů dál). Jde pak skutečně o jazyk, který není zakódován „biologicky", ale kulturně, jedinci se ho musí naučit...