Hlavní navigace

Windows v podnikové síti: Správa databáze MySQL

 Autor: © 4designersart - Fotolia.com
V minulém díle jsme připravili databázový server MySQL a interpret jazyka PHP zakomponovaný jako součást webového serveru Apache. Přejděme tedy k vlastní práci s databázovým serverem pomocí webového rozhraní phpMyAdmin.
Jan Povolný 29. 6. 2012

Sdílet

„Admina“ najdete na lokálním serveru (pokud používáte XAMPP) na této URL


http://localhost/phpmyadmin/

Jestliže jste vyplnili jméno a heslo systémového správce databáze do konfiguračního souboru (viz minulý díl), nebudete se muset při jeho spuštění přihlašovat. Pokud byste přihlašovací okno přesto vyžadovali (např. pro víceuživatelský přístup), je nutné změnit konfigurační soubor c:\xampp\phpmyadmin\config.inc.php takto


$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http';
Tj. fakticky změnit hodnotu řádku „auth_type“ z původního config (načteme uživatelské informace ze souboru config.inc.php) na http (požadujeme přihlašovací okno při otevření webového rozhraní). Php MyAdmin podporuje i další způsoby autentizace uživatele. Způsob jejich použití je popsán v nápovědě.

Prostředí
PhpMyAdmin je soubor PHP skriptů. Princip ovládání je tak shodný s procházením standardních webových stránek s formuláři.

V levém menu najdete soubor existujících databází, resp. tabulek, v pravém potom obsah jednotlivých databází/tabulek. Horní lišta slouží k výběru základních funkcí (záložky). Neváhejte využít všudypřítomnou nápovědu, a to i v našem rodném jazyce.

Noví uživatelé a databáze
Jestliže budete na serveru provozovat nezávislé databáze (například pro jednotlivé virtuální weby), je vhodné je uživatelsky odlišit. Jednotlivé uživatele lze vytvářet nezávisle na databázích, výhodnější je však opačný postup.

Zvolte záložku Oprávnění. Uvidíte přehled existujících uživatelů s jejich právy. Systém oprávnění není úplně triviální, pokud jej chcete přidělovat selektivně, podívejte se do nápovědy. My se spokojíme s plným oprávněním uživatele ke své databázi.

Zvolte možnost Přidat nového uživatele. Vepište jeho jméno (tester), počítač (není třeba vyplňovat, pokud nechcete určit, z jakého PC se bude hlásit) a heslo (tester). Heslo vám systém na požádání vygeneruje automaticky. Ve druhé části formuláře zvolte Vytvořit databázi stejného jména… a vpravo dole potvrďte stiskem tlačítka Proveď. Tímto úkonem vytvoříte novou databázi tester s uživatelem tester, který má k této databázi plné oprávnění.

Oprávnění jednotlivých uživatelů lze samozřejmě následně upravovat stále na stejné funkční záložce.

Práce s databází
Databáze tester je nyní dostupná v levém vertikální menu. Poklepáním do ní vstoupíme a můžeme vytvářet jednotlivé tabulky. Vše opět pomocí přehledných formulářů a samozřejmě podle vašeho návrhu vlastní databáze. 
V případě, že máme tabulky hotové, ovládáme je opět z levého menu. Poklepáním editujeme základní parametry jednotlivých sloupců, záložka Projít potom poslouží k procházení a editaci záznamů. Soubor funkcí na záložkách v horní liště se totiž podle vaší aktuální pozice v rozhraní proměňuje. Nad horní lištou jsou pak pro lepší orientaci k dispozici takzvané drobky, které dále přispívají k rychlejší práci s databází.

PhpMyAdmin obsahuje i silné zálohovací funkce ve formě exportu a importu celého serveru nebo jeho jednotlivých součástí. Najdete je pod záložkami Export a Import. Nastavení jsou opět bohatá a exportovaný soubor může být čistě textový sled SQL příkazů, které snadno vložíte do kterékoliv jiné SQL databáze v rámci jejího příkazového řádku nebo nějakým obdobným mechanizmem. Mezi formáty, do kterých lze exportovat, nechybějí MS Excel ve všech jeho verzích, TEX nebo dokonce MediaWIKI, dnes velmi často používaný systém pro budování vědomostních bází.

V nových verzích phpMyAdmin je podporována i replikace databází mezi servery (záložka Replikace). Pokud tedy obhospodařujete celou farmu serverů MySQL, je možné mezi nimi automaticky ve zvoleném intervalu replikovat.

Kontrola stavu
Ačkoliv je možné démona mysqld plně ovládat z prostředí Windows (pomocí XAMPP správce procesů), jeho monitoring můžete velmi efektivně provádět právě v rozhraní phpMyAdmin. Pod záložkou Stav najdete více než podrobné statistiky přístupu k jednotlivým funkcím a součástem serveru. S trochou štěstí zde odhalíte i některé výkonnostní problémy serveru nebo jeho nahodilé pády.

Na záložce Procesy potom můžete monitorovat jednotlivé seance přistupující k databázovému serveru. Tato funkce je velmi vhodná pro víceuživatelský přístup a jeho sledování. Jako správce máte možnost „sessions“ libovolně ukončovat.

Příkazový řádek
V předchozím textu byl několikrát zmíněn příkazový řádek, který by měl být součástí každého správného SQL serveru. Jde vlastně o interpret jazyka SQL. Najdete jej pod záložkou SQL a lze do něj vložit libovolnou sadu příkazů. Jeho funkci otestujete např. takto.

Proveďte export libovolné databáze do SQL textového souboru a databázi vymažte ze systému. Poté tento soubor otevřete v Poznámkovém bloku, naberte do schránky a vložte do okna interpretu. Jeho potvrzením databázi komplet obnovíte. Na záložce Import poté můžete vložit libovolné SQL sekvence ve formě souborů v různých formátech. Podporován je opět i MS Excel.

Doplňkovou funkcí je možnost synchronizace mezi rovnocennými MySQL servery. Jde o synchronizaci jednosměrnou, nelze ji tedy použít pro udržování dvou databází v aktuálním stavu. Jde však o alternativní způsob pro převod databází ze starého na nový server bez nutnosti provádět sekvenci export/import.

PhpMyAdmin je dnes obecně používaným nástrojem, kterého se neštítí ani renomovaní poskytovatelé webhostingu. Vzhledem k otevřené licenci jej totiž snadno přizpůsobí na míru vlastním požadavkům. V příštím díle se podíváme na další významnou součást balíku XAMPP, kterou je bezpochyby poštovní server Mercury.

Autor pracuje jako vedoucí informačního centra Fakulty výrobních technologií a managementu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem