Hlavní navigace

Za spravený počítač oběd

 Autor: Kaspersky
Vymoženosti technologií, které nás dnes provázejí na každém kroku, jsme se naučili ovládat bez větších obtíží za pochodu. Hůř se však s počítači, chytrými telefony nebo online nákupy sžívají starší lidé, kteří vyrůstali bez digitálních technologií a ke konci produktivního věku se s nimi stačili jen letmo seznámit. Mívají problémy s jejich nastavením, ovládáním a když se vyskytne nějaký problém, jsou v koncích. Nejnovější průzkum společnosti Kaspersky zjišťoval, jak jsou na tom Češi s IT problémy. S čím se nejčastěji potýkají? Koho žádají o pomoc a jak jsou mladší lidé ochotní pomáhat?
-rd 27. 6. 2019

Sdílet

S problémy okolo digitálních technologií se téměř každý den musí vypořádat 37 % Čechů starších 46 let. To je velký nepoměr k pouze 5 % lidí mezi 18 a 45 lety. Starším lidem totiž dělají problém i záležitosti, které ostatní považují za banální – odeslání e-mailu s přílohou nebo nakoupení zboží přes internet.

Není divu, že pokud přijde řeč na obtížnější úkony, jako je nastavení routeru, vytvoření bezpečného hesla, nebo odhalení phishingového e-mailu, mají starší ročníky problém.

Někteří respondenti nad 46 let v průzkumu uvedli, že jsou za vyřešení IT problému ochotni zaplatit odborníkům. K takovému kroku se v minulosti uchýlilo 25 % z nich. Daleko častěji ale o pomoc žádají své blízké. Více než polovina (53 %) se obrací s prosbou o pomoc na své děti, 18 % na své partnery a 16 % na mladší přátele. Zajímavé ale je, že za prokázanou službu a vytržení technologického trnu z paty svým blízkým velká část dotázaných nepoděkuje jinak než slovně. 36 % jednoduše poděkuje a celou záležitost nechají být.

Čtvrtina jich situace naopak ještě využije a svých zachránců se zeptá, zda jim příště zase budou ochotní pomoci. Existují ale i rodiče či prarodiče, kteří se za pomoc s IT problémem revanšují uvařeným obědem či večeří (18 %), malým dárkem (17 %) nebo pozváním do restaurace (6 %).

Děti nebo mladší kamarádi svým blízkým nejčastěji pomáhají s nakupováním na e-shopech nebo spravováním online bankovnictví. Asistenci s virtuálním nákupním košíkem někdy poskytlo 64 % dotázaných Čechů.

Jako druhou nejčastější aktivitu v oblasti první IT pomoci Češi uvádějí přenastavení nebo zabezpečení WiFi (57 %). Protože má internet spoustu temných koutů plných nástrah, pomáhá hodně Čechů svým blízkým i s nainstalováním a používáním bezpečnostních řešení (46 %).

Z uvedených aktivit je patrné, že starší generace mají obavy z bezpečného užívání internetu. Nechtějí, aby jejich osobní informace skončily v rukách počítačových pirátů nebo aby peníze za nákup poslali na špatné konto.

Digitálním technologiím se ale nebrání – za „děsivé“ je označila jen 4 %. Naopak za důležité pro každodenní činnosti je označilo 58 % Čechů starších 46 let. 17 % si jich ale také uvědomuje, že bez pomoci bližních by nejspíše nebyli schopni některé technologie používat správně.

Aby se starší ročníky staly nezávislejší na dětech v používání moderních technologií a mohly maximálně využívat výhody nakupování z domova nebo kontaktu s blízkými, připravila společnost Kaspersky stručné návody, jak se na internetu pohybovat bezpečně.

Jak bezpečně nakupovat online

  • Používejte pouze oficiální aplikace získané z oficiálních zdrojů (Google Play nebo App Store)
  • Nenakupujte prostřednictvím odkazů, které vám poslala neznámá osoba
  • Mějte aktivovaný bezpečnostní program na svém počítači nebo mobilu
  • Pokud na stránce zadáváte informace z platební karty, ověřte si, že adresa stránky začíná na https

Jak si vytvořit silné heslo

  • Používejte hesla o minimální délce osmi znaků
  • Nepoužívejte hesla, která jsou založená na vašem jméně, adrese, datu narození apod.
  • Pro každý účet mějte unikátní heslo
  • Pracujte s různými znaky – například Vánoce se dají napsat jako V@n0ce
  • Používejte správce hesel, neboli password manager – bezpečný digitální trezor uchovávající všechna vaše hesla