Hlavní navigace

Zakázané utility - užitečné, nebezpečné, tajné ...

1. 7. 2002

Sdílet

Programy na prolomení přístupových hesel, sledování aktivity v počítačovýchsítích, úpravy nejrůznějších souborů a ještě více představíme vám zkrátka takové utility, které ...
Programy na prolomení přístupových hesel, sledování aktivity v počítačových
sítích, úpravy nejrůznějších souborů a ještě více představíme vám zkrátka
takové utility, které jsou bezpochyby velmi užitečné, avšak dají se také snadno
zneužít.
Každý software by měl být člověku užitečný, měl by mu ulehčovat práci a vůbec
celkově by mu měl být ku prospěchu. Není pochyb o tom, že většina počítačových
programů těmito vlastnostmi disponuje, přesto mnohé z nich mají i svoje temné
stránky. Když se pak dostanou do špatných rukou, může se utilita pro sledování
aktivity v počítačové síti proměnit ve zloděje hesel, program pro nastavení
grafické karty na likvidátora monitorů, aplikace pro přidělování přístupových
práv v počítačové síti pro změnu na lupiče dat.

U jiných programů není ani tak ohrožen software či hardware počítače, jako
spíše uživatel sám. Neboť ten, kdo používá programy pro úpravu souborů,
prolomení hesel nebo pro ukládání videoči zvukových stop z internetu na pevný
disk, se může za jistých okolností dostat do konfliktu se zákonem. Z toho
důvodu v tomto článku nešetříme varováními. Naším cílem je totiž především to,
abyste byli co možná nejlépe seznámeni se všemi možnými riziky, jež se mohou
vyskytnout.

Před vlastním použitím každé utility je bezpodmínečně nutné se seznámit s jejím
popisem uvedeným v tomto článku, případně s návodem přiloženým k dané aplikaci.
Každopádně si dobře rozmyslete, co bude převažovat: zda riziko poškození celého
operačního systému a vašich dat, nebo naopak výhody z používání dané utility.
Znovu upozorňujeme, že převážná část v tomto článku uvedených utilit je určena
pouze pro profesionály.


OČEKÁVEJTE: Užiteční pomocníci ale s rizikem

Na následujících stránkách naleznete zejména méně známé utility. Patří mezi ně
například program Pcwpatcher, s jehož pomocí můžete zjišťovat rozdíly mezi
binárními soubory a rovněž je ukládat jako upravené. Tak můžete uživatelům
předávat nové verze u vámi vytvořených programů bez větších nároků na kapacitu
médií, kterými budete tyto updaty distribuovat.


Špionáž v počítačové síti: Kde jsou slabá místa vaší sítě

Použití přepínače v síti slibovalo doposud nejen větší výkon, ale i větší
bezpečnost. Že to posledně zmiňované už nemusí být pravda, ukazuje utilita
Ethereal. Nejedná se pouze o mnohostranně použitelnou utilitu pro
administrátory sítí program dokáže také celý provoz probíhající v síti
monitorovat a protokolovat. Pro administrátory sítí však existuje i možnost
ochrany před takovou špionáží, neboť existují utility, které dokáží činnost
takového programu odhalit. Jako příklad nám poslouží aplikace Promiscan.


Multimédia z internetu: Streaming Media

Při pomalém připojení k internetu se vám podaří přehrát video jen trhaně.
Utility jako StreamboxVCR a ASF-Recorder ukládají videoa zvukovou stopu přímo
na pevný disk. Ty se pak dají přehrát v lepší kvalitě a hlavně po odpojení od
internetu, čímž se šetří vaše peněženka. K přehrání pak lze použít například
program Windows Media Player. Používání těchto utilit však není vždy zrovna
nejjednodušší. Asi nejdůležitější je nalezení té správné internetové adresy. K
tomuto účelu použijeme jeden malý prográmek, který tento problém pohodlně a bez
problémů vyřeší.


Zapomenutá hesla: Programy na prolomení hesel rozluští všechno

Nenapadá vás zrovna, jaké že jste si dali heslo pro extrahování ZIP souboru či
jste zapomněli administrátorské heslo pro přihlášení do počítače s Windows NT?
Žádný problém. Pro vyřešení prvního problému navrhujeme použít utilitu Ultimate
ZIP Cracker. U složitých hesel musíte ovšem počítat s tím, že to bude nějakou
dobu trvat několik hodin, dní či dokonce měsíců než se vyzkouší všechny možné
kombinace znaků. U hesel k operačnímu systému Windows pomůže utilita NT
Password Changer.


Utility na našem CD: Všechen software připraven

Pokud nám to výrobce softwaru dovolil, najdete všechny uvedené utility .
Většina programů je k dispozici zdarma jedná se tudíž o freeware.


1. Pcwpatcher 1.0

Utilita pro manipulaci se soubory

Umožňuje na úrovni příkazového řádku pohodlně měnit obsah libovolných souborů.

Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000 a XP
Jazyk: německý
Cena: freeware
Zdroj: http://www.pcwelt.de/downloads/sonstiges/aktuellesoftware/22168/
(PCWPATCH.EXE, 70 KB)

Tento program slouží k záměrnému upravování obsahu souborů. Většinou se přitom
jedná o EXE či DLL soubory, jejichž obsah má být například pro update programu
změněn. K tomu, abyste mohli update vámi napsaného programu rozšířit mezi své
zákazníky, potřebujete pouze typ aplikace zvané patcher a malý soubor
obsahující změny, které mají být v upravovaném souboru provedeny a ne kompletní
nový soubor.

Abyste utilitu mohli bez problémů používat, zkopírujte ji nejlépe do složky, v
níž máte nainstalována Windows. Spusťte si program Příkazový řádek a přesuňte
se do složky, do níž jste umístili starou a novou verzi souboru. Příkazem

pcwpatch starý soubor nový soubor

se vytvoří soubor s příponou DIF, jenž bude obsahovat pouze změny v obou
verzích, tj. všechna data, která se nachází v novém souboru a chybí v souboru
starém. Rovněž se v souboru DIF nacházejí informace o datech, jež v novém
souboru nejsou. Příkaz

pcwpatch název souboru.DIF

pak zajistí použití takto vytvořeného "patche" pro update aplikace
nainstalované na jiných počítačích.

Varování: Vždy, když používáte programy tohoto typu, musí vám být jasné, že
většinu programových souborů nesmíte měnit. Jinak ve většině případů porušujete
licenční ujednání a tím i autorská práva, čímž se vystavujete nebezpečí
právního postihu. Ale na vámi vytvořené programy či soubory tuto utilitu můžete
použít vždy.
2. Patcher 1.10

Utilita pro manuální úpravu obsahu souborů

Program Patcher dokáže upravovat soubory a provedené změny uložit do zvláštního
souboru.

Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000 a XP
Jazyk: anglický
Cena: freeware
Zdroj: http://www.patcher.homestead.com (PATCHER.ZIP, 71,2 KB)

Program Patcher 1.10 má v sobě integrovaný hexadecimální editor, s jehož pomocí
můžete upravovat kupříkladu DLL a EXE soubory, anebo také velikost dosaženého
maximálního skóre ve hrách. Utilita nevyžaduje žádnou instalaci, stačí pouze do
libovolné složky rozbalit příslušný archiv a spustit soubor PATCHER.EXE. Pomocí
příkazu Open v menu File si vyberete vámi požadovaný soubor a poklepáním na něj
jej otevřete. Úprava souboru se potom provádí poklepáním na libovolnou
hexadecimální hodnotu, přičemž následně zadáte hodnotu novou a celou akci
potvrdíte stiskem klávesy OK. Po provedení všech vámi zamýšlených úprav vyberte
příkaz Create Patch File z menu Patch a svoji práci uložte jako soubor s
příponou PAX. Tento soubor pak můžete použít na jiném počítači, na kterém je
nainstalovaný program Patcher 1.10. Alternativou pro otevírání PAX souborů s
"patchem" je použití programu Quickpatcher (QUICKPATCHER.ZIP, 257 KB). Ten
ovšem umí pouze PAX soubory otevírat, nikoliv vytvářet. I tuto utilitu najdete .

Upozornění: Program Patcher potřebuje pro svou správnou funkci nainstalované
soubory Visual Basic Runtime 6.0. Naleznete je jako soubor VBRUN60.EXE (0,99
MB) . Kromě toho ještě může vyžadovat aktuální verzi souboru MSFLXGRD.OCX (238
KB). I tento naleznete . Pokud se tedy objeví po spuštění programu Patcher
varovné hlášení, upozorňující na chybějící výše zmíněný soubor, stačí jej
zkopírovat do složky WindowsSystem.

Varování: Tyto utility smíte používat pouze na vámi vytvořených programech.
Prováděním změn v souborech programů se zpravidla prohřešujete proti licenčnímu
ujednání.
3. Ethereal 0.9.0

Klasický program pro sledování sítě

Sleduje a analyzuje provoz v počítačové síti.

Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000, XP a Linux
Jazyk: anglický
Cena: freeware
Zdroj: http://www.ethereal.com (ETHEREAL.EXE pro Windows, 6,4 MB a
ETHEREAL-0.9.0.TAR.GZ pro Linux, 2,6 MB)

Ethereal je aplikace pro analýzu většiny používaných síťových protokolů.
Podporuje vedle protokolu TCP/IP rovněž protokoly IPX/SPX, SMB a Netbios. Pokud
budete tento program provozovat ve Windows, je třeba nejprve nainstalovat
ovladač Winpcap, který je zdarma k dispozici na internetové adrese
http://netgroup-serv.polito.it/winpcap (WINPCAP_2_3.EXE, 326 KB), případně .
Verzi pro Linux vám předkládáme ve zdrojovém kódu, jenž si musíte sami
zkompilovat. Součástí instalačního balíčku je i soubor README, v němž naleznete
příslušný návod (v angličtině). Použití samotného programu je relativně
jednoduché. Pomocí příkazu Start z menu Capture si nadefinujete síťovou kartu a
pravidla pro filtrování. Po klepnutí na tlačítko OK začne program na monitoru
vypisovat veškerou aktivitu v počítačové síti do doby, než stisknete tlačítko
Stop. Nato se vám všechny nashromážděné informace ukáží v okně programu
rozděleném do tří částí.

Varování: Tento program smíte používat pouze za účelem prověření funkčnosti
sítě. Takzvané "odposlouchávání" síťového provozu je podle všech pravidel
nezákonné. Počítače, na nichž programy jako Ethereal a jemu podobné běží, se
ostatně dají celkem snadno odhalit, a to například pomocí freewarového programu
Promiscan ten vám rovněž nabízíme , případně si jej můžete sami stáhnout na
internetové adrese http://www.securityfriday.com (PROMISCAN026.ZIP, 577 KB).
4. Analyzer 2.2

Komfortní sledování aktivit v počítačové síti

Dobře konfigurovatelná utilita pro sledování sítí pracujících s protokoly
TCP/IP a IPX/SPX.

Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000 a XP
Jazyk: anglický
Cena: freeware
Zdroj: http://netgroup-serv.polito.it/analyzer (ANALYZER.EXE, 1,36 MB)

Program Analyzer 2.2 se doposud neustále vyvíjí a proto ještě není tak vyspělý
jako jeho "kolega" Ethereal, o němž tu již byla zmínka. V současném stavu
podporuje pouze protokol TCP/IP, stejně jako protokol IPX firmy Novell.
Pravidla pro filtrování se ale dají velmi pohodlně nastavit pomocí grafického
rozhraní. Po klepnutí na menu File a příkaz New Capture stačí už jen vybrat
příslušný typ pod položkou Select Filter. Navíc má program zabudovaných několik
modulů "plug-in", s jejichž pomocí můžete celý provoz v počítačové síti
vyhodnocovat. Výsledné záznamy si můžete pro účely pozdější analýzy uložit buď
do textového (TXT), nebo do HTML souboru. Pro správnou funkci potřebuje program
Analyzer instalaci zdarma dostupného ovladače Winpcap, který naleznete ,
případně na internetové adrese http://netgroup-serv.polito.it/winpcap
(WINPCAP_2_3.EXE, 326 KB), jejž musíte nainstalovat ze všeho nejdříve.

Varování: Pro utilitu Analyzer platí to stejné, co pro všechny jí podobné
utility na sledování počítačových sítí. Pokud ji používáte pouze pro ověření
funkčnosti sítě, pak je vše v pořádku. Nedovolená analýza obsahu záznamu
získaného tímto programem je ale trestná.
5. Streambox VCR 1.0 Beta 3.1

ASF/Real Video Recorder

Beta-verze utility Streambox VCR dokáže mimo jiné ukládat na pevný disk
multimediální data ve formátu Real Video.

Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000 a XP
Jazyk: anglický
Cena: beta-verze
Zdroj: V současné době již tento program není na internetových stránkách
výrobce (http://www.streambox.com) k dispozici

Poměrně značné množství internetových služeb a jejich stránek nabízí zvukové
ukázky, záběry z nejnovějších filmů, nebo dokonce celé filmy (tzv. Video on
demand) ve formátu nazývaném Real Video. Přehrávání těchto materiálů je však
možné pouze při aktivním připojení na internetu. Zejména při pomalém připojení
by bylo nanejvýš zajímavé, kdyby se daly tyto klipy před samotným sledováním
uložit na pevný disk. Přitom by se zaručilo nerušené sledování, a hlavně by
celé přehrávání bylo plynulé. Nehledě k tomu, že videa uložená na pevném disku
by bylo možné spustit několikrát bez toho, abychom museli pokaždé znovu platit
za internetové připojení.

V současnosti už bohužel takovýto program není. Před několika lety uvolnila
firma Streambox na trh program pro ukládání Real Audio a videodat (tzv. Real
Audio Streams a Video Streams). Výše popisovanou schopnost měl však program
pouze do verze 1.0 Beta 3.1. Z finální verze tohoto programu musel výrobce tuto
možnost odebrat na základě právního sporu s firmou Real Networks. Beta-verze
zmiňovaného programu sice není již na stránkách výrobce k dispozici, přesto se
dá i dnes někde na internetu nalézt. Další informace k tématu Real Media a
Streambox VCR můžete nalézt například na internetu v diskusním fóru na adrese
http://pub25.ezboard.com/bstreemeboxvcr.

A jak tento program vlastně fungoval: Pro přečtení dat ve formátu Real Media
potřeboval program Streambox VCR zjistit URL adresu, jež odkazovala na soubory
s příponou RM, RAM, ASX, případně ASF. Prostřednictvím pomocného programu
INTERCEPTOR.EXE bylo kromě toho možné zobrazit obsah, jenž se skrýval za
nějakým skriptem. Některé URL adresy se totiž otevírají prostřednictvím
skriptu, takže na multimediální soubory odkazují nepřímo.

Program Real Player používaný k přehrávání RM, případně RAM souborů však
pohříchu neukazuje přesnou adresu těchto souborů. A bohužel právě přesný odkaz
je pro použití programu Streambox VCR rozhodující. Ten se však dá získat buď z
internetových stránek uložených v cache paměti internetového prohlížeče, anebo
přímo ze zdrojového textu internetové stránky, přes kterou byl spuštěn program
Real Player. Tyto postupy jsou však poněkud nepohodlné a nepraktické, kromě
toho předpokládají velmi dobrou znalost a porozumění HTML kódu a v něm dosti
často obsažených Java skriptů. Avšak naštěstí i pro toto vyhledávání existuje
pomocník, kterým je freewarová utilita URL Snooper. Naleznete ji na internetové
adrese http://www.chizzil.com/softdetail.cfm?ID=617, případně jako soubor
URLSNOOPER.ZIP o velikosti 1,15 MB. Jedná se vlastně o jakéhosi slídiče
počítačovými sítěmi, jenž má zabudovanou funkci pro filtrování URL adres, které
obsahují nějaká multimediální data. Utilita URL Snooper analyzuje během práce
na internetu síťový provoz a všechny vhodné adresy zapisuje do tabulky. Tu si
pak například převezme program Streambox VCR. Program URL Snooper potřebuje ke
své správné činnosti ovladač Winpcap, jenž je zdarma dostupný na internetové
adrese http://netgroup-serv.polito.it/winpcap a též jej naleznete
(WINPCAP_2_3.EXE). Velikost ovladače je asi 326 KB. Před samotnou instalací
utility je nutné mít tento ovladač již předem nainstalovaný.

Soubory výše uvedeným způsobem stažené a připravené si pak můžete otevírat a
přehrávat přímo v programu Real Player. Pro další úpravu je však velmi vhodná
konverze do některého z daleko více rozšířených formátů, například AVI nebo
MPEG. K tomuto účelu vám doporučujeme například utilitu Tinragui 1.4. Tu
naleznete na internetové adrese http://guiguy.wminds.com/downloads/tinragui
jako soubor TINRAGUI1.4.ZIP (311 KB). Představuje součást k programu Tinra
0.0.5, jenž pracuje na příkazovém řádku. Jedná se o freewarový program, který
je ke stažení na internetu na adrese http://www.geocities.com/tinra04 jako
soubor TINRA005.ZIP o velikosti 88,3 KB. Tento program musíte stáhnout zvlášť.
Dalším předpokladem pro úspěšnou práci s multimediálními stopami je
nainstalovaný Real Player verze 8 a vyšší. Pokud vlastníte verzi nižší, můžete
si právě tuto verzi stáhnout na internetové adrese
http://www.real.com/player/8/. Velikost standardní verze je přibližně 9,8 MB.

Po spuštění utility Tinragui je potřeba ze všeho nejdříve zadat cestu k
programu Tinra 0.0.5. Poté již utilita vyžaduje pouze zadání názvů zdrojových a
cílových souborů. Klepnutím na tlačítko Convert pak zahájíte vlastní konverzi.

Varování: Používání programu Streambox VCR bylo a pravděpodobně je i dnes
protiprávní. To platí pro starší beta-verze, jež se možná nacházejí někde na
vašem pevném disku, a zvláště pro "cracknuté" verze stažené odkudsi z
internetu. Ovšem zda samotné stahování multimediálních dat v této podobě je či
není trestné, to už zas tak moc jasné není.
6. ASF-Recorder 1.1

Audioa videorekordér

Program ASF-Recorder ukládá multimediální (audio a video) stopy na pevný disk.

Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000 a XP, vyžaduje nainstalovaný
Windows Media Player verze 7 a vyšší
Jazyk: anglický
Cena: freeware
Zdroj: http://non-standard.net/asf/ (ASFRECORDER.ZIP, 368 KB)

Mnoho internetových stránek nabízí hudbu v tzv. "streaming" formátu, tzn. jako
soubory s příponou ASX. To umožňuje přehrávání, ovšem už ne ukládání hudby či
videa. Celá řada stránek na internetu má k dispozici multimédia v několika
úrovních kvality podle rychlosti internetového připojení. Těm, kteří chtějí
přehrávat i při pomalém připojení multimediální soubory o vysoké kvalitě,
pomůže právě utilita ASF-Recorder. Tato aplikace ukládá data obsažená v audioa
videostopách, jež jsou na internetu k dispozici většinou ve formátu ASX, na
pevný disk jako soubory s příponou ASF. Ty pak můžete přehrát prostřednictvím
programu Windows Media Player nebo i jiného, jenž tento formát podporuje.

Program nevyžaduje žádnou instalaci. Stačí jen soubory extrahovat z archivu do
libovolné složky a spustit soubor ASFRECORDER.EXE. Pomocí menu File a příkazu
Open URL můžete zadat adresu některé z audionebo videostop. V internetovém
prohlížeči rozpoznáte odpovídající URL adresu podle odkazu na soubor s příponou
ASF, WMA, WMV, ASX, WMX či WVX. Některé stopy se však otevírají prostřednictvím
skriptu, takže jejich URL adresa není rozpoznatelná. Zde pomůže pouze hledání v
cache paměti prohlížeče, nebo typ utilit, jejichž zástupcem je kupříkladu
program URL Snooper. Ten najdete , případně též na internetu na adrese
http://www.chizzil.com/softdetail.cfm?ID=617 jako soubor URLSNOOPER.ZIP o
velikosti 1,15 MB. Program ASF-Recorder se dá rovněž nastavovat z příkazové
řádky prostřednictvím speciálních parametrů. Podrobnější informace naleznete v
menu Help pod položkou Info.

Varování: Při stahování multimediálních dat z internetu na počítač a jejich
následné úpravě je v některých případech možné, že se prohřešujete proti
autorským právům. Informujte se proto na WWW stránce, odkud tato data
stahujete, zdali je jejich obsah právně chráněn. Když už nic, tak určitě šíření
takto vámi upravených souborů je ve většině případů trestně postižitelné.
7. ASF-Tools 2.03

Konverze ASF souborů do formátu AVI

ASF-Tools umí opravit soubory typu ASF a zkonvertovat je do formátu AVI.

Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000 a XP
Jazyk: anglický
Cena: freeware
Zdroj: http://www.geocities.com/myasftools (ASFTOOLS230.EXE, 597 KB)

Je samozřejmé, že ten, kdo si z internetu stahuje ASF soubory pomocí utility
ASF Recorder či Streambox, je bude chtít dříve či později z úsporných důvodů
uložit v poněkud úspornějším formátu. Utilita ASF-Tools 2.30 je k tomuto účelu
jako stvořená. Dokáže totiž konvertovat ASF a WMV soubory do formátu AVI. A z
tohoto formátu se potom dají pomocí jiných utilit, např. freeewarového programu
Virtual Dub, vytvořit ve Windows 95/98/ME daleko úspornější soubory ve formátu
MPEG či DivX. Utilitu Virtual Dub naleznete jako soubor VIRTUALDUB-1_4_10.ZIP
(694 KB), případně na internetové adrese http://virtualdub.sourceforge.net.

Vraťme se ale k programu ASF-Tools. Jeho používání je velmi snadné. Přes
tlačítko Add si zvolíte jeden či několik ASF nebo WMV souborů, které chcete
konvertovat. Dále stisknete tlačítko Advanced a klepnete na kartu Convert to
AVI, čímž se dostanete k nastavení pro konverzi do formátu AVI. Stiskem
tlačítka Convert konverzi spustíte. Výsledkem je soubor ve formátu AVI, jehož
velikost je ale prakticky stejná jako u souboru původního. Problémy nastávají u
souborů používajících kodek WMV1 nebo WMV2. Ty se nedají převést ani do jiného
formátu, ani se nedají přehrát například v programu Windows Media Player jako
je tomu u AVI souborů.

Varování: Používání utility ASF-Tools pravděpodobně není nijak protiprávní,
pokud s jeho pomocí neupravujete či dále nerozšiřujete soubory chráněné
autorskými právy.
8. NTFSDOS 3

Přístup na diskový oddíl NTFS z prostředí MS-DOS

Utilita NTFSDOS 3 dokáže v prostředí operačního systému MS-DOS přečíst a
zkopírovat soubory, ležící na diskovém oddílu NTFS.

Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000 a XP
Jazyk: anglický
Cena: freeware; cena za verzi umožňující i zápis na diskový oddíl je 249 USD
Zdroj: http://www.sysinternals.com (NTFS30R.ZIP, 36,9 KB)

S pomocí utility NTFSDOS získáte z prostředí operačního systému MS-DOS, Windows
9x, případně ze spouštěcí diskety přímý přístup na diskové oddíly formátované
systémem NTFS. U těchto disků tak získáte nejen možnost prohlížení jejich
obsahu, ale dokonce můžete kopírovat jednotlivé soubory na disky formátované
systémem FAT(32). Tato utilita si tedy přímo o způsob využití říká prakticky
sama. Vhodná bude zejména pro výměnu souborů mezi systémy běžícími na
operačních systémech typu Windows 9x, příp. Windows ME a Windows NT4, 2000,
popřípadě XP. Pakliže souborový systém NTFS není nijak poškozen, můžete tuto
utilitu nakopírovat na spouštěcí disketu a použít ji k záchraně dat, nebo ve
spojení s antivirovým programem prověřit, zda data na oddílu NTFS nejsou
napadena viry.

Varování: Tento nástroj svým způsobem obchází veškerá zabezpečení Windows
NT//2000/XP, neboť zviditelní na disku všechny soubory, a to i ty, které jsou
chráněny přístupovým heslem uživatele či systémem přístupových práv systému
NTFS. Soubory, jež poté zkopírujete z diskového oddílu NTFS na diskový oddíl
FAT, ztrácejí všechna jim v systému NTFS nastavená přístupová práva. Pouze
dodatečně zašifrované soubory se nedají ani zkopírovat, ani prohlížet.
9. Explore2fs 1.00 pre 5

Získání přístupu na diskový oddíl Linuxu

Utilita Explore2fs umožňuje získat v prostředí Windows přístup k diskovým
oddílům operačního systému Linux.

Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000 a XP
Jazyk: anglický
Cena: freeware
Zdroj: http://uranus.it.swin.edu.au/jn/linux/explore2fs.htm
(EXPLORE2FS-1.00PRE5.ZIP, 356 KB)

Program Explore2fs umí zobrazit všechny oddíly operačního systému Linux, jež
jsou typu Ext2, a samozřejmě i všechny v nich uložené soubory. Tak můžete
například pomocí libovolného textového editoru ve Windows otevírat na těchto
oddílech textové soubory. Navíc je ještě možné soubory vytvořené v operačním
systému Linux, například texty nebo obrázky, zkopírovat na diskový oddíl
Windows. Na diskové oddíly typu Ext3 a jiné vám ale tato utilita přístup
nezajistí.

Varování: Program Explore2fs nabízí v menu View pod položkou Options a dále
příkazem Debug také možnost zápisu na diskový oddíl systému Linux. Tuto možnost
využívejte ovšem pouze s nejvyšší opatrností. Při našich testech se nám Linux
odmítl spustit vždy poté, co jsme na diskový oddíl něco zkopírovali, a to s
údajnou chybou systému souborů. Tuto chybu se nám sice podařilo odstranit, když
jsme spustili systém Linux z CD disku v nouzovém režimu a použili utilitu
e2fsck přesto vám radíme tuto volbu pokud možno vůbec nepoužívat. Ostatně k
velké opatrnosti vás vybízí i samotný autor programu.
10. SD-Manager 4.1.8e

Přidělování práv v diskovém oddílu NTFS

Utilita SD-Manager nabízí zjednodušené grafické prostředí pro přidělování
přístupových práv v souborovém systému NTFS.

Operační systém: Windows NT4, 2000 a XP
Jazyk: anglický
Cena: 15 USD (shareware)
Zdroj: http://www.sdmanager.de (SDMGR418E.ZIP, 820 KB)

Ve Windows NT4, 2000 a XP představuje přidělování přístupových práv souborům,
případně složkám velmi únavnou a monotónní práci. Ve Windows XP Home se tato
činnost dá provozovat jen velmi nezáživným způsobem na příkazovém řádku, kde se
k tomu účelu používá utilita Cacls. Sharewarový program SD--Manager, to je něco
jiného. Pro vykonání stejné činnosti nám nabízí přehledné grafické rozhraní,
jež přidělování přístupových práv značně zjednoduší.

Ve výše zmíněném rozhraní programu SD-Manager máte přístup na všechny možné
parametry. Po spuštění programu si nejprve zvolte prvek (v poli Object), jehož
vlastnosti budete nastavovat nebo měnit. Tímto prvkem může být složka, síťový
prostředek nebo klíč registru. Aktuální nastavení prvku pak uvidíte v poli
Permissions. Po klepnutí na tlačítko Change v poli Owner si můžete přidělit
vlastnictví objektu. V poli Access můžete pro vybraného uživatele nebo skupinu,
zobrazené ve spodní části okna s názvem Permissions, nastavit nová přístupová
práva anebo již přidělená opět odebrat. Jsou zde k dispozici standardní práva
jako právo ke čtení (Read), provádění změn (Change) nebo právo pro úplný
přístup (Full). Pokud umístíte zatržítko do políčka Special, otevře se
dialogové okno s názvem Special Allow, kde můžete nastavit práva pro spuštění
(Execute) nebo pro změnu práv (Change Permissions). Takže pokud například
členům skupiny Administrators odeberete právo na provedení změny práv,
odeberete jim také ve Windows XP možnost přístupu k vašim souborům.

Po stisku tlačítka New v poli Permissions se otevře okno s názvem Add Accounts.
Tady si můžete vybrat uživatele nebo skupinu a stiskem tlačítka Add ji přiřadit
danému objektu. V seznamu nejsou žádné podrubriky. Na počítači, kde je
definováno hodně uživatelů a skupin, si můžete výběr ulehčit, když si v
dialogovém okně Add Accounts v poli Show pomocí zatržítek omezíte výběr jen na
tu skupinu objektů, jež vás právě zajímá.

Po provedení všech nastavení tato uložíte stiskem tlačítka Write. Tím se
zpravidla nastaví u objektu pouze změny v přístupových právech. Tam, kde nebyly
žádné změny provedeny, zůstanou nastavení práv zachována. Toto chování změníte
stiskem tlačítka SDProc. Když v dialogovém okně SDProcessor zvolíte v poli Mode
položku Replace, budou programem všechna existující práva nahrazena vámi
zvolenými.

Varování: Každé přidělování přístupových práv s sebou nese určitou míru rizika,
že si jejich nevhodným přidělením způsobíte to, že se některé objekty mohou
stát prakticky nepřístupnými. To platí zvláště v případě, kdy například u
nějakého souboru zrušíte administrátorská práva a pro přístup k němu pak
přidělíte práva nějakému uživateli. Pokud se navíc ještě vyskytnou problémy s
chováním operačního systému, jež si vyžádají jeho novou instalaci, pak se může
stát, že se k takovému souboru už nikdy nedostanete. Proto velmi doporučujeme
nechat úplný přístup pro všechny objekty alespoň u účtu administrátora. V
případě potíží pak právě takto máte zabezpečena zadní vrátka, kterými můžete
vše, co jste napáchali, vrátit do původního stavu.

U Windows XP Home se vyskytuje ještě jedno nebezpečí, týkající se nouzového
režimu. V tomto případě se počítač automaticky spouští v režimu administrátora,
a to bez nutnosti zadání administrátorského hesla. Tak si může prakticky každý,
kdo takový počítač v nouzovém režimu spustí, dělat s přístupovými právy téměř
cokoliv.
11. 98 Lite 4.5

Utilita pro zeštíhlení Windows

98 Lite redukuje celá Windows 98 o různé, povětšinou přebytečné systémové
součásti. Tím Windows trochu uberou na své velikosti.

Operační systém: Windows 98
Jazyk: anglický
Cena: demoverze; plná verze stojí 25 USD (shareware)
Zdroj: http://www.98lite.net (98LITE45.EXE, 318 KB)

Prostřednictvím utility 98 Lite se dají osvobodit na počítačích nainstalovaná
Windows 98 od přebytečného balastu. Tento program rovněž nabízí variantu, kdy
si před novou instalací Windows 98 na počítač předem nastavíte, co vlastně
chcete ve Windows mít, a tím do počítače nahrajete takto již předem redukovanou
verzi. Přitom je možné vynechat takové komponenty, u nichž to firma Microsoft
vůbec nepředpokládala. Také u již nainstalovaných Windows si můžete pohodlně
odinstalovat takové součásti, které firma Microsoft rozhodně jako za volitelné
nepovažuje. Demoverze tohoto programu dokáže například odinstalovat aplikaci
Internet Explorer. Plná verze nabízí pomocí odinstalačních rutin odebrání
takových komponent, jako jsou kupříkladu Direct X nebo profily barev (ICM).
Pokud by uživatel či nějaká aplikace po zásahu programu 98 Lite nějakou součást
vyžadovali, není problém ji zpět doinstalovat z instalačního CD disku Windows.
Co všechno tedy můžete odinstalovat, poznáte, když si v Ovládacích panelech
poklepete na ikonu Přidat nebo odebrat programy a dále se přesunete na kartu
Instalace Windows. Zde uvidíte poměrně bohatou škálu komponent pro odebrání, a
tedy i zeštíhlení Windows.

Varování: Možnost odinstalování komponent prostřednictvím programu 98 Lite se
podle všeho dá považovat za prohřešek proti licenčnímu ujednání mezi firmou
Microsoft a vámi jako uživatelem.
12. Ieradicator 2001

Likvidátor internetového prohlížeče

Tato utilita odstraní program MS Internet Explorer z různých verzí Windows a to
včetně položek v registru Windows.

Operační systém: Windows 95/98/ME, 2000 včetně verze s nainstalovaným Service
Pack 1
Jazyk: anglický
Cena: freeware
Zdroj: http://www.98lite.net (IERADICATOR2001.ZIP, 101 KB) a

Tento freewarový program odstraní všechny soubory patřící k programu Internet
Explorer ve verzi 3.x až 6.x, a to včetně všech položek v registru Windows. V
počítači zůstanou pouze soubory, které potřebují programy jako je Outlook
Express či nápověda Windows. Vy pak můžete Internet Explorer nainstalovat znovu
a používat jej jako tak zvaný Stand-alone browser bez rozšíření Active Desktop
(viz Varování).

Použití výše zmíněné utility se vskutku hodí v mnoha případech. Tak například
uživatelé, kteří používají jako svůj internetový prohlížeč program jiný než
Internet Explorer, se tak mohou zbavit nepotřebných souborů na svém pevném
disku. Po odinstalování se jim tak uvolní asi 30 MB místa.

Ale i pro uživatele programu Internet Explorer může být tato utilita vhodná.
Instalace starších verzí zmíněného programu a jeho postupné updaty ke stabilitě
aplikace jako takové rozhodně nepřispívají. V tomto případě se jeví jako
nejrozumnější celý program kompletně odinstalovat a nainstalovat si prohlížeč
znovu. Samozřejmě že asi zvolíte tu nejnovější verzi, jež bude od starého
balastu oproštěna.

Nasazení utility je velmi jednoduché. Musíte pouze spustit soubor
IERADICATOR.EXE a restartovat počítač v okamžiku, kdy budete k tomuto kroku
vyzváni. Po restartu počítače utilita automaticky smaže všechny soubory
programu Internet Explorer z pevného disku, a rovněž odstraní všechny odkazy z
registru Windows.

Varování: Program Ieradicator odstraní rovněž integraci webu, a to kvůli
urychlení systému. Rozumí se tím odebrání komponent jako jsou Active Desktop,
umožnění náhledu obrázků, funkce umožňující otevírat soubory pouhým ukázáním
myší a některé obrázky pozadí.

Upozornění: Jednou provedené odinstalování se nedá zcela nahradit novou
instalací programu Internet Explorer. Proto byste si v každém případě měli
vytvořit zálohu celých Windows. Rovněž je dobré si udělat zálohu vašich položek
ve složce Oblíbené, neboť ty rovněž budou při odinstalování smazány.
13. NT Password Changer 01 1022

Program na prolomení hesla ve Windows NT

S pomocí utility NT Password Changer si můžete znovu nastavit zapomenutá hesla
do Windows NT4, 2000 a XP, a tak znovu získat možnost přihlásit se do systému.

Operační systém: Windows NT4, 2000 a XP
Jazyk: anglický
Cena: freeware
Zdroj: http://home.eunet.no/~pnordahl/ntpasswd (PNORDAHL.ZIP, 2,1 MB)

Pokud jste zapomněli heslo pro přihlášení do systému ve Windows NT4, 2000 a XP,
pak jste na správné adrese.

Utilita NT Password Changer je totiž přesně tím nástrojem, který právě
potřebujete. V ní obsažený program Passwd ovšem byl napsán pro použití v
operačním systému Linux, proto musí být na vašem počítači spuštěn právě tento
operační systém. Autor programu dodává v rámci celého ZIP archivu jakousi
miniverzi Linuxu, jež se vejde právě na jednu disketu. Postup vytvoření této
diskety vám teď krok za krokem popíšeme.

Spouštěcí disketu vytvoříte tak, že rozbalíte archiv RAWRITE2.ZIP a spustíte
soubor RAWRITE2.EXE. Tento soubor vytvoří spouštěcí disketu z obrazu
představovaného souborem BD011022.BIN, jenž se nachází v archivu BD011022.ZIP.
Další disketu s moduly pro SCSI disky vytvoříte tak, že rozbalíte archiv
SC011022.ZIP a soubory archivu zkopírujete na zformátovanou disketu.

Několik upozornění:

1. Při startu počítače bude mít klávesnice rozložení odpovídající US
klávesnici, takže klávesy Z a Y budou prohozeny!

2. Při zadávání nového hesla byste neměli používat písmena s háčky a čárkami.

3. V operačním systému Linux jsou pevné disky a diskové oddíly označovány jinak
než v systémech MS-DOS nebo Windows. Pevné disky obsahují výraz hd*, takže
například první diskový oddíl na prvním pevném disku má označení hda1, zatímco
první oddíl na druhém pevném disku má označení hdb1 a dále třeba druhý diskový
oddíl na tomtéž disku má označení hdb2. Disky připojené na SCSI řadič jsou
popisovány parametrem sd*.

Nyní máte připravené dvě diskety. Vložte spouštěcí disketu do počítače a
spusťte počítač. V případě, že na počítači máte disky připojené k rozhraní
SCSI, vložte při dotazu na tato zařízení do mechaniky druhou disketu s
ovladači. Utilita nyní postupně prohledává na pevném disku všechny diskové
oddíly a hledá soubor %windir%system32configsam, v němž jsou všechna hesla
uložena. Po jeho nalezení utilita zobrazí seznam všech uživatelů. Nyní budete
vyzváni k zadání jména uživatele, jehož přístupové heslo budete chtít změnit.
Standardně se předpokládá, že chcete změnit heslo administrátora. Nyní zadejte
nové heslo. Jestliže nyní nové heslo nezadáte, bude stále platné to staré. Po
zadání hesla stiskem klávesy ! (odpovídá jí klávesová zkratka Shift1) skript
zajišťující změnu hesla ukončíte. Teď budete dotázáni, zda chcete spustit
utilitu ntfsfix. Stiskněte klávesu y, čímž program spustíte. Po úspěšném
ukončení tohoto programu potom restartujte počítač současným stiskem kláves
CtrlAltDelete. Při startu počítače se automaticky spustí program CHKDSK, který
prověří diskový oddíl na výskyt chyb. Jelikož utilita ntfsfix ve verzi Windows
XP Home nefunguje, je bezpodmínečně nutné po novém startu počítače nechat disk
prověřit programem CHKDSK.

Varování: V žádném případě byste neměli deaktivovat službu Syskey. Utilita vám
sice tuto možnost nabízí, ale to může později vést ke značným problémům s
různými funkcemi zabezpečení systému. Přinejmenším se nemusí nechat služba
Syskey znovu spustit. Souborový systém NTFS je totiž mimořádně citlivý vůči
jakýmkoliv zásahům zvenčí.

Tato utilita byla sice poměrně úspěšně testována na celé řadě systémů, ovšem
ztráta dat není nikdy zcela vyloučena. Na tuto skutečnost koneckonců upozorňuje
sám autor programu. Proto vám doporučujeme tímto způsobem měnit co možná
nejméně uživatelských hesel. Takže když si takto změníte administrátorské
heslo, získáte tím prakticky možnost ke změně hesel všech uživatelů. Na druhou
stranu je ale jasné, že neoprávněným nasazením této utility můžete také
způsobit pohromu. Ovšem riziko zneužití u programů takového typu je bohužel
vždy vysoké.
14. LC3 3.02

Prolomení hesel

Utilita LC3 dokáže zjistit hesla pro přihlášení do systémů Windows NT4, 2000 a
XP.

Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000 a XP
Jazyk: anglický
Cena: demoverze, plná verze stojí 249 USD
Zdroj: http://www.atstake.com/research/lc3/ (LC3SETUP02.EXE, 4,08 MB)

Hesla se vůbec dost často zapomínají. Ten, kdo se bojí použít utilitu NT
Password Changer, o které již byla zmínka, kvůli rizikům spojeným s jejím
použitím, může si s pomocí programu LC3 nechat zobrazit hesla všech uživatelů
počítače, na němž jsou nainstalována Windows. V plné verzi používá program
metodu "Brute Force", s níž dokáže rozluštit i hesla s kombinacemi znaků a
číslic. Při luštění hesla program jednoduše zkouší všechny možné kombinace
znaků tak dlouho, dokud nenalezne tu správnou. Demoverze pracuje pouze s
běžnými znaky bez háčků a čárek tyto znaky ignoruje. V obou verzích je délka
hesla prakticky neomezena. Utilita je schopna pracovat i přes počítačovou síť.

Varování: Program LC3 zobrazí všechna přístupová hesla v operačních systémech
Windows NT4, 2000 a XP tedy i heslo administrátora. Při znalosti tohoto hesla
pak získáváte přístup ke všem prostředkům a datům počítače. Z tohoto pohledu
představuje utilita LC3 značné nebezpečí pro systémy založené na technologii
Windows NT. Hlavně u pomalejších počítačů však může luštění přístupových hesel
v závislosti na jejich délce trvat několik hodin, dnů a v ojedinělých případech
i roků. Proti zneužití utilitami tohoto typu je možné se chránit dlouhými
administrátorskými hesly, jež obsahují znaky s háčky a čárkami jenom nesmíte
tato hesla zapomenout.
15. Ultimate ZIP Cracker 7.0.1.2

Prolomí heslo pro přístup k obsahu ZIP archivů

Program Ultimate ZIP Cracker dokáže vyčíst hesla z tímto způsobem chráněných
ZIP souborů.

Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000 a XP
Jazyk: anglický
Cena: demoverze, plná verze stojí 45 USD
Zdroj: http://www.vdgsoftware.com/products.html (UZCSETUP.EXE, 964 KB)

Komu se podařilo zapomenout heslo pro přístup k souborům zabalených v archivu
představovaném ZIP souborem, pomocí této utility získá opět k těmto souborům
přístup. Možná to ale bude nějakou dobu trvat. Program Ultimate ZIP Cracker
používá ke zjištění hesla pro přístup k archivu několik mechanismů, mimo jiné i
metodu "Brute Force", jež by měla vždy vést k úspěchu. Demoverze programu,
kterou vám nabízíme, dokáže uhodnout heslo sestávající se až z pěti znaků, u
hesel delších zobrazí právě pouze těchto prvních pět písmen. Kromě toho dokáže
přijít na heslo pro přístup k zakódovaným dokumentům vytvořených v programech
MS Word a Excel 97, 2000 a XP. Totéž je možné i u heslem chráněných VBA maker.

Čím delší je přístupové heslo, tím déle rozšifrování trvá. Tak například u
hesla sestávajícího se ze sedmi znaků, mezi nimiž jsou písmena s háčky a
čárkami, případně číslice, může celá akce trvat několik dní až měsíců to podle
výkonu počítače a druhu hesla. Hledání však můžete uspíšit, když v dialogovém
okně pro metodu "Brute Force" některé druhy znaků předem vyloučíte.
Prohledávací metoda "Customized Search" umožňuje dodat výraz, o němž víte, že
jej heslo určitě obsahuje. Samozřejmě pokud si na část hesla vzpomenete, může
program za vás zbytek za pomocí nejrůznějších kombinací čísel, znaků či výrazů
dohledat.

Varování: I pro tento případ proto platí, že čím delší a složitější heslo
zvolíte, tím více jistoty budete mít proti případnému zneužití utilit jako je
tato.
16. Dynam IP 3.50

Nepřetržitý provoz serveru na internetu

Utilita Dynam IP umožňuje nepřetržité provozování vašeho serveru přes
internetové připojení s dynamickými IP adresami.

Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000 a XP
Jazyk: anglický
Cena: freeware
Zdroj: http://www.mysunrise.ch/users/cmu/DynamIP/DIPdownloadfinal.htm
(DYNAMIPV350.ZIP, 3,18 MB)

Poskytovatelé internetového připojení poskytují zpravidla při každém připojení
na internet jinou IP adresu. Kromě toho se připojení automaticky odpojuje,
pokud uplyne určitý pevně zadaný interval, případně když se delší dobu
nepřijímají nebo neposílají data. Do počítače se ale můžete zvenčí dostat pouze
tehdy, když znáte jeho přesnou IP adresu. Program Dynam IP proto zjišťuje IP
adresu, automaticky vytváří internetovou stránku s odkazem na počítač ve své
nové roli webového serveru a všechny tyto informace přenáší přes FTP na webový
server poskytovatele internetového připojení. Uživatel, který chce navštívit
přes internet váš počítač, musí pouze klepnout na výše zmíněný odkaz, který jej
na tento počítač přesměruje. Na tomto počítači ale musí běžet program, jenž z
něj vytváří webový server, například Internet Information Server, který je
součástí Windows 2000/XP.

Pokud se připojení k internetu přeruší, utilita Dynam IP jej automaticky znovu
naváže a zaktualizuje WWW stránku s odkazem na počítač. Program toho ovšem
dokáže ještě více. Pokud máte tu potřebu, můžete využít zabudování funkce chatu
do internetové stránky, můžete přenášet pomocí webové kamery obrázky, případně
si nainstalovat POP server pro kontrolu elektronické pošty. Ve Windows NT4,
2000 a XP může uživatel tento program provozovat jako automaticky se
spouštějící službu.

Varování: Provozování počítače jako serveru je za určitých podmínek
nepřípustné, neboť se tím prohřešujete proti ujednání mezi vámi a
poskytovatelem internetového připojení. Navíc kvůli zveřejnění vaší IP adresy
se váš počítač stane lehce přístupný a tím také zranitelnější.
17. Direct Update 3.5.2

Stálé jméno na internetu

Utilita Direct Update automaticky přiřazuje IP adresu počítače názvu domény.

Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000 a XP
Jazyk: anglický
Cena: shareware, plná verze stojí 15 USD
Zdroj: http://www.directupdate.net (DUSETUP352.ZIP, 767 KB)

S existencí připojení prostřednictvím DSL se mnohým uživatelům vtírá myšlenka,
zda by bylo možné svůj počítač provozovat jako FTP, případně webový server
třeba jen na výměnu souborů mezi přáteli. Uskutečnitelné to samozřejmě je,
problém je ale ten, že při každém připojení na internet dostane váš počítač
přidělenu jinou IP adresu, takže se váš server potom nedá nalézt pod žádným
pevným jménem. Řešením je v tomto případě registrace subdomény. Jedná se o
doménu, jejíž název až na první položku, kterou si zvolíte vy, je stanoven
poskytovatelem. Seznam firem, jež tuto službu poskytují a s nimiž je naše
utilita schopná komunikovat, naleznete na internetové adrese
http://www.directupdate.net/features.html.

Utilita Direct Update pracuje následujícím způsobem: Jakmile se váš počítač
připojí na internet, pošle Direct Update jeho IP adresu na nameserver vámi
určeného poskytovatele subdomény. Odtud se pak rozšíří na další nameservery, a
asi za deset minut je váš počítač přístupný pod svým jménem domény. Utilita
Direct Update běží na pozadí a pravidelně kontroluje IP adresu počítače, aby
mohla nahlásit nameserveru případné změny. Navíc má tato utilita k dispozici
funkci vzdálené správy, pomocí níž můžete do počítače dostat, dokud je on-line.

Varování: Provozování vašeho počítače jako serveru byste se mohli v některých
případech prohřešovat proti ujednání mezi vámi a poskytovatelem internetového
připojení.
19. TV Control Center 2000

Filmy na počítači a v televizi

Program TV Control Center umožňuje mimo jiné u grafických karet Nvidia současné
použití výstupů do televize a na monitor.

Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000 a XP
Jazyk: anglický/německý
Cena: freeeware
Zdroj: http://tvtool.info/index_e.htm (TVCC2000.ZIP, 99,7 KB)

Některé grafické karty s čipem od firmy Nvidia mají kromě obvyklého výstupu na
monitor ještě zdířku pro připojení televizoru. Současné vysílání obrazu na
monitor i na televizor však není možné.

Tento nedostatek odstraňuje program TV Control Center 2000. Po jeho instalaci
můžete pohodlně přepínat prostřednictvím klávesové zkratky mezi monitorem a
televizorem, případně mít obraz na obou výstupních zařízeních. Současně tato
utilita vylepšuje kvalitu obrazu na televizní obrazovce aktivací funkce
Overscan. Tím se na něm nastaví takové parametry obrazu, aby byla vyplněna celá
plocha televizoru a aby zmizely černé rámy. Kdyby vám tato utilita s vaší
grafickou kartou nepracovala, můžete zkusit sharewarový program TV Tool 6.0
(TVTOOL60.ZIP, 219 KB). Je určen pro všechny karty s grafickým čipem Nvidia od
verze TNT1 a pracuje pod Windows 95/98/ME, NT4, 2000 a XP. Plná verze vás
přijde na 10 eur.

Varování: Současné zobrazování grafického výstupu na monitor a televizor může
monitor poškodit, pokud nepodporuje zobrazení na frekvenci 50 Hz.
18. Vcool 1.7/1.8 Beta

Nastavení úsporného režimu pro mikroprocesory AMD

Utilita Vcool aktivuje u mikroprocesorů Athlon a Duron mechanismy pro úsporu
elektrické energie.

Operační systém: Windows 95/98/ME, NT4, 2000 a XP
Jazyk: anglický
Cena: freeeware
Zdroj: http://www.naggelgames.de/vcool/ (VCOOL.ZIP, 240 KB)

Mechanismy pro úsporu elektrické energie nepracují u mikroprocesorů AMD za
všech okolností bez problémů. Nepříjemnými důsledky pak bývá přehřívání, a
tudíž i zkracování životnosti procesoru. Úsporné mechanismy se začínají
uplatňovat v okamžiku, kdy nemá mikroprocesor co na práci. Systém pak vyšle do
mikroprocesoru příkaz HLT, který jej přepne do úsporného režimu. Některé
systémy sice tuto operaci provádějí standardně, ovšem ne vždy s dostatečným
efektem. U mikroprocesorů AMD musí být totiž splněna ještě jedna podmínka
úsporný režim se začne uplatňovat až tehdy, když bude mikroprocesor odpojen od
systémové sběrnice. Tato funkce ovšem z důvodu stability není u všech
základních desek k dispozici.

Tento nedostatek odstraňuje právě utilita Vcool. Ta nastaví potřebný bit (s
názvem Bus Disconnect Enable) v Northbridge na hodnotu Enable, a tím odpojí
systémovou sběrnici od mikroprocesoru, který pak může odpočívat. Kromě této
funkce nabízí utilita Vcool ještě řadu jiných.

Varování: Program Vcool bohužel neumí pracovat s každou čipovou sadou a ani se
všemi základními deskami. Proto může v některých případech dojít k zatuhnutí
počítače.