Hlavní navigace

Zálohování a archivace messagingu

20. 9. 2007

Sdílet

Zeptejte se libovolného správce systémů Microsoft Exchange na to, jaká je jeho nejhorší noční můra, a pravděpodobně vždy dostanete stejnou odpověď: Muset nečekaně odstavit systém a poté být bombardován otázkami, kdy to zase bude fungovat. Pochopitelně nikdo nechce slyšet odpověď typu: „Může to trvat ještě několik hodin,“ případně „Možná zítra.“

Zeptejte se libovolného správce systémů Microsoft Exchange na to, jaká je jeho nejhorší noční můra, a pravděpodobně vždy dostanete stejnou odpověď: Muset nečekaně odstavit systém a poté být bombardován otázkami, kdy to zase bude fungovat. Pochopitelně nikdo nechce slyšet odpověď typu: „Může to trvat ještě několik hodin,“ případně „Možná zítra.“

Přes veškeré úsilí je pro mnoho administrátorů stále obtížné vyrovnat se s narůstajícími časy nutnými na realizaci zálohy a případných obnov. V průzkumu Trendy na trhu podnikového messagingu v letech 2005–2008, který provedla společnost Osterman Research, hodnotili respondenti prodlužující se dobu zálohování a obnov jako problém číslo jedna. Celkem se mezi pěti nejčastěji zmiňovanými problémy objevily hned tři, jež způsobují potíže se zálohováním: nárůst počtu zpráv, zvyšující se počet příloh a celkově rostoucí nároky na ukládání těchto dat.

Kapacity již nestačí...

„Datová úložiště určená pro messaging se každým rokem zvětšují o více než 40 procent,“ potvrzuje Michael Osterman, prezident společnosti Osterman Research. „A spolu s tím, jak tato úložiště rostou, se zmenšuje prostor pro zálohování.“ Osterman poznamenává, že většina firem stále provádí tzv. „standardní zálohy,“ při nichž se data ze serverů ukládají na pásky v denních (nebo také inkrementálních) či týdenních (plném) zálohovacích cyklech.

Ačkoliv výše uvedený postup umožňuje chránit systémy s poměrně nízkými náklady, nese s sebou pro správce také několik úskalí. Zaprvé je v průběhu dne obtížné najít časový prostor, kdy by bylo možné e-mailové servery odstavit a zálohu v daném čase dokončit. Zadruhé, obnova dat z pásek sice funguje, ale obnovení zpráv e-mailů trvá neúměrně dlouho. Počet zpráv ztracených od poslední zálohy může být také značně vysoký. A v neposlední řadě zálohování na pásky vždy nenabízí snadný způsob, jak zprávy obnovit podle podrobnějších kritérií, jako je třeba rekonstrukce pouze kritických e-mailů, jednotlivých podložek nebo jen poštovních schránek konkrétních uživatelů.

Alternativní řešení

Administrátoři proto stále častěji přecházejí v oblasti platforem pro ukládání dat z poštovních systémů od přímo připojených úložných zařízení (DAS, Direct-Attached Storage) k některému ze systémů SAN (Storage-Area Network), jež nabízejí více možností pro rychlou zálohu a obnovu e-mailů na bázi pevných disků.

Někdo preferuje SAN využívající iSCSI protokol, jež jsou cenově dostupnější alternativou svých Fibre Channel protějšků, navíc protokol iSCSI je založen na důvěrně známém prostředí TCP/IP. Jay Brummet, CTO na radnici ve městě Ogden City v Utahu, přešel na iSCSI SAN od firmy LeftHand Networks poté, co po selhání Exchange serveru absolvoval 36 hodin trvající kompletní obnovu systému z pásek. Zmíněná SAN využívá technologii snapshotů, jež IT správcům dovoluje vytvořit rychlé kopie databáze Exchange třikrát denně. Mnohem důležitější však je to, že vyjma několika sekund, po které je uvedená databáze uzamčena z důvodu zajištění integrity dat v záloze, není provoz poštovního serveru v průběhu zálohování nijak narušen.

Odborníci tvrdí, že mnoho firem přechází od přímo připojených úložišť k SAN řešením nabízejícím technologii snapshotů, jež jsou úzce integrovány se systémy Microsoft Exchange a se službou Microsoft VSCS (Volume Shadow Copy Service). „Úzká spolupráce s řešeními Exchange a možnost pracovat se snapshoty bez narušení integrity Exchange databáze jsou přitom zcela nezbytné pro úspěšné zálohování,“ říká W. Curtis Preston, viceprezident služeb pro ochranu dat společnosti GlassHouse Technologies a autor mnoha knih o zálohování a ukládání dat.

Příklady z praxe

Preston i Osterman uvádějí jako jeden z příkladů technologii firmy Network Appliance zaměřenou na Exchange. Nad rámec základní technologie snapshotů je k dispozici také sada dvou softwarových produktů určených pro obnovu prostředí Exchange: SnapManager for Exchange a Single Mailbox Recovery for Exchange. Preston ale jedním dechem rovněž dodává, že technologie snapshotů je sice dobrou volbou, ale je jen jedním příkladem z mnoha dnes už běžně dostupných diskově orientovaných řešením. Jako další varianta se nabízí zachování tradičnějších inkrementálních a plných záloh, avšak s využitím virtuálních páskových knihoven pro urychlení zálohování, jež následně ukládají data z disku na pásky.

Jiné firmy zabývající se ochranou dat messagingu, jako je například Mimosa Systems, podporující procesy, jež se podobají technologii CDP (Continuous Data Protection, kontinuální ochrana dat), a to tak, že jako součást svých automatizovaných zálohovacích operací využívají stále otevřené logy z e-mailových serverů.

 


Zeptejte se libovolného správce systémů Microsoft Exchange na to, jaká je jeho nejhorší noční můra, a pravděpodobně vždy dostanete stejnou odpověď: Muset nečekaně odstavit systém a poté být bombardován otázkami, kdy to zase bude fungovat. Pochopitelně nikdo nechce slyšet odpověď typu: „Může to trvat ještě několik hodin,“ případně „Možná zítra.“

Přes veškeré úsilí je pro mnoho administrátorů stále obtížné vyrovnat se s narůstajícími časy nutnými na realizaci zálohy a případných obnov. V průzkumu Trendy na trhu podnikového messagingu v letech 2005–2008, který provedla společnost Osterman Research, hodnotili respondenti prodlužující se dobu zálohování a obnov jako problém číslo jedna. Celkem se mezi pěti nejčastěji zmiňovanými problémy objevily hned tři, jež způsobují potíže se zálohováním: nárůst počtu zpráv, zvyšující se počet příloh a celkově rostoucí nároky na ukládání těchto dat.

Kapacity již nestačí...

„Datová úložiště určená pro messaging se každým rokem zvětšují o více než 40 procent,“ potvrzuje Michael Osterman, prezident společnosti Osterman Research. „A spolu s tím, jak tato úložiště rostou, se zmenšuje prostor pro zálohování.“ Osterman poznamenává, že většina firem stále provádí tzv. „standardní zálohy,“ při nichž se data ze serverů ukládají na pásky v denních (nebo také inkrementálních) či týdenních (plném) zálohovacích cyklech.

Ačkoliv výše uvedený postup umožňuje chránit systémy s poměrně nízkými náklady, nese s sebou pro správce také několik úskalí. Zaprvé je v průběhu dne obtížné najít časový prostor, kdy by bylo možné e-mailové servery odstavit a zálohu v daném čase dokončit. Zadruhé, obnova dat z pásek sice funguje, ale obnovení zpráv e-mailů trvá neúměrně dlouho. Počet zpráv ztracených od poslední zálohy může být také značně vysoký. A v neposlední řadě zálohování na pásky vždy nenabízí snadný způsob, jak zprávy obnovit podle podrobnějších kritérií, jako je třeba rekonstrukce pouze kritických e-mailů, jednotlivých podložek nebo jen poštovních schránek konkrétních uživatelů.

Alternativní řešení

Administrátoři proto stále častěji přecházejí v oblasti platforem pro ukládání dat z poštovních systémů od přímo připojených úložných zařízení (DAS, Direct-Attached Storage) k některému ze systémů SAN (Storage-Area Network), jež nabízejí více možností pro rychlou zálohu a obnovu e-mailů na bázi pevných disků.

Někdo preferuje SAN využívající iSCSI protokol, jež jsou cenově dostupnější alternativou svých Fibre Channel protějšků, navíc protokol iSCSI je založen na důvěrně známém prostředí TCP/IP. Jay Brummet, CTO na radnici ve městě Ogden City v Utahu, přešel na iSCSI SAN od firmy LeftHand Networks poté, co po selhání Exchange serveru absolvoval 36 hodin trvající kompletní obnovu systému z pásek. Zmíněná SAN využívá technologii snapshotů, jež IT správcům dovoluje vytvořit rychlé kopie databáze Exchange třikrát denně. Mnohem důležitější však je to, že vyjma několika sekund, po které je uvedená databáze uzamčena z důvodu zajištění integrity dat v záloze, není provoz poštovního serveru v průběhu zálohování nijak narušen.

Odborníci tvrdí, že mnoho firem přechází od přímo připojených úložišť k SAN řešením nabízejícím technologii snapshotů, jež jsou úzce integrovány se systémy Microsoft Exchange a se službou Microsoft VSCS (Volume Shadow Copy Service). „Úzká spolupráce s řešeními Exchange a možnost pracovat se snapshoty bez narušení integrity Exchange databáze jsou přitom zcela nezbytné pro úspěšné zálohování,“ říká W. Curtis Preston, viceprezident služeb pro ochranu dat společnosti GlassHouse Technologies a autor mnoha knih o zálohování a ukládání dat.

Příklady z praxe

Preston i Osterman uvádějí jako jeden z příkladů technologii firmy Network Appliance zaměřenou na Exchange. Nad rámec základní technologie snapshotů je k dispozici také sada dvou softwarových produktů určených pro obnovu prostředí Exchange: SnapManager for Exchange a Single Mailbox Recovery for Exchange. Preston ale jedním dechem rovněž dodává, že technologie snapshotů je sice dobrou volbou, ale je jen jedním příkladem z mnoha dnes už běžně dostupných diskově orientovaných řešením. Jako další varianta se nabízí zachování tradičnějších inkrementálních a plných záloh, avšak s využitím virtuálních páskových knihoven pro urychlení zálohování, jež následně ukládají data z disku na pásky.

Jiné firmy zabývající se ochranou dat messagingu, jako je například Mimosa Systems, podporující procesy, jež se podobají technologii CDP (Continuous Data Protection, kontinuální ochrana dat), a to tak, že jako součást svých automatizovaných zálohovacích operací využívají stále otevřené logy z e-mailových serverů.

 


Zeptejte se libovolného správce systémů Microsoft Exchange na to, jaká je jeho nejhorší noční můra, a pravděpodobně vždy dostanete stejnou odpověď: Muset nečekaně odstavit systém a poté být bombardován otázkami, kdy to zase bude fungovat. Pochopitelně nikdo nechce slyšet odpověď typu: „Může to trvat ještě několik hodin,“ případně „Možná zítra.“

Přes veškeré úsilí je pro mnoho administrátorů stále obtížné vyrovnat se s narůstajícími časy nutnými na realizaci zálohy a případných obnov. V průzkumu Trendy na trhu podnikového messagingu v letech 2005–2008, který provedla společnost Osterman Research, hodnotili respondenti prodlužující se dobu zálohování a obnov jako problém číslo jedna. Celkem se mezi pěti nejčastěji zmiňovanými problémy objevily hned tři, jež způsobují potíže se zálohováním: nárůst počtu zpráv, zvyšující se počet příloh a celkově rostoucí nároky na ukládání těchto dat.

Kapacity již nestačí...

„Datová úložiště určená pro messaging se každým rokem zvětšují o více než 40 procent,“ potvrzuje Michael Osterman, prezident společnosti Osterman Research. „A spolu s tím, jak tato úložiště rostou, se zmenšuje prostor pro zálohování.“ Osterman poznamenává, že většina firem stále provádí tzv. „standardní zálohy,“ při nichž se data ze serverů ukládají na pásky v denních (nebo také inkrementálních) či týdenních (plném) zálohovacích cyklech.

Ačkoliv výše uvedený postup umožňuje chránit systémy s poměrně nízkými náklady, nese s sebou pro správce také několik úskalí. Zaprvé je v průběhu dne obtížné najít časový prostor, kdy by bylo možné e-mailové servery odstavit a zálohu v daném čase dokončit. Zadruhé, obnova dat z pásek sice funguje, ale obnovení zpráv e-mailů trvá neúměrně dlouho. Počet zpráv ztracených od poslední zálohy může být také značně vysoký. A v neposlední řadě zálohování na pásky vždy nenabízí snadný způsob, jak zprávy obnovit podle podrobnějších kritérií, jako je třeba rekonstrukce pouze kritických e-mailů, jednotlivých podložek nebo jen poštovních schránek konkrétních uživatelů.

Alternativní řešení

Administrátoři proto stále častěji přecházejí v oblasti platforem pro ukládání dat z poštovních systémů od přímo připojených úložných zařízení (DAS, Direct-Attached Storage) k některému ze systémů SAN (Storage-Area Network), jež nabízejí více možností pro rychlou zálohu a obnovu e-mailů na bázi pevných disků.

Někdo preferuje SAN využívající iSCSI protokol, jež jsou cenově dostupnější alternativou svých Fibre Channel protějšků, navíc protokol iSCSI je založen na důvěrně známém prostředí TCP/IP. Jay Brummet, CTO na radnici ve městě Ogden City v Utahu, přešel na iSCSI SAN od firmy LeftHand Networks poté, co po selhání Exchange serveru absolvoval 36 hodin trvající kompletní obnovu systému z pásek. Zmíněná SAN využívá technologii snapshotů, jež IT správcům dovoluje vytvořit rychlé kopie databáze Exchange třikrát denně. Mnohem důležitější však je to, že vyjma několika sekund, po které je uvedená databáze uzamčena z důvodu zajištění integrity dat v záloze, není provoz poštovního serveru v průběhu zálohování nijak narušen.

Odborníci tvrdí, že mnoho firem přechází od přímo připojených úložišť k SAN řešením nabízejícím technologii snapshotů, jež jsou úzce integrovány se systémy Microsoft Exchange a se službou Microsoft VSCS (Volume Shadow Copy Service). „Úzká spolupráce s řešeními Exchange a možnost pracovat se snapshoty bez narušení integrity Exchange databáze jsou přitom zcela nezbytné pro úspěšné zálohování,“ říká W. Curtis Preston, viceprezident služeb pro ochranu dat společnosti GlassHouse Technologies a autor mnoha knih o zálohování a ukládání dat.

Příklady z praxe

Preston i Osterman uvádějí jako jeden z příkladů technologii firmy Network Appliance zaměřenou na Exchange. Nad rámec základní technologie snapshotů je k dispozici také sada dvou softwarových produktů určených pro obnovu prostředí Exchange: SnapManager for Exchange a Single Mailbox Recovery for Exchange. Preston ale jedním dechem rovněž dodává, že technologie snapshotů je sice dobrou volbou, ale je jen jedním příkladem z mnoha dnes už běžně dostupných diskově orientovaných řešením. Jako další varianta se nabízí zachování tradičnějších inkrementálních a plných záloh, avšak s využitím virtuálních páskových knihoven pro urychlení zálohování, jež následně ukládají data z disku na pásky.

Jiné firmy zabývající se ochranou dat messagingu, jako je například Mimosa Systems, podporující procesy, jež se podobají technologii CDP (Continuous Data Protection, kontinuální ochrana dat), a to tak, že jako součást svých automatizovaných zálohovacích operací využívají stále otevřené logy z e-mailových serverů.