Hlavní navigace

Zaměstnanci se začínají bát, omezují v práci Facebook, porno a hry

20. 7. 2010

Sdílet

Bavit se v pracovní době na Facebooku, hrát v práci hry nebo sledovat na internetu porno je pro zaměstnance stále riskantnější. Zaměstnavatelé se totiž oproti loňskému roku více zajímají, co na svých počítačích lidé dělají.

„Mimopracovní aktivity zaměstnanců se meziročně snížily o půlhodinu denně,“ řekl Robert Kleiner, uvedl představenstva společnosti truconneXion, která pomáhá firmám monitorovat, jak pracovníci využívají výpočetní techniku. „Lidem v práci však stále zbývá jedna hodina denně, kterou na firemních počítačích věnují zábavě a vyřizování soukromých záležitostí,“ dodal Robert Kleiner.

Zatímco četnost činností, jako je vyřizování soukromých e-mailů, bankovních transakcí či sledování erotického obsahu v pracovní době, je víceméně konstantní nebo u nich došlo během roku jen k nepatrnému posunu, podíl práce vzrostl na úkor zábavy poměrně výrazně. Statistika vycházející z pravidelné meziroční analýzy statistických dat z nasazení 700 tisíc licencí specializovaného softwaru AuditPro zohledňuje celkový průměrný čas, po který pracovníci využívají firemní počítače a jejich aplikace.

V průběhu uplynulého roku zaměstnavatelé výrazně zintenzivnili sledování toho, jak zaměstnanci tráví čas u počítače. Podle Roberta Kleinera ze společnosti truconneXion tři čtvrtiny firem v dnešní době využívají nástroje softwarového auditu pravidelně několikrát týdně ke sledování efektivity svých zaměstnanců. To nutně muselo vést k reakci i na straně zaměstnanců. „Z našich statistik vyplývá, že se během jednoho roku významně zvýšila informovanost zaměstnanců. Jsou si daleko více než předtím vědomi, že se mohou stát oprávněným terčem managementu firem a že mohou přijít o práci. Proto si dávají větší pozor. Odklon od mimopracovních činností v jejich řadách často způsobí už samotná zpráva, že se jejich efektivita práce může stát objektem monitoringu ze strany zaměstnavatele,“ uvedl Robert Kleiner.

Podle společnosti truconneXion ovšem zejména státní správa oplývá řadou administrativních pozic, které až na čestné výjimky dosud neprošly sítem personálního auditu, což neefektivitě úředníků samozřejmě velmi nahrává. Právě státní správa drží celkové procento zábavy poměrně vysoko nahoře. K tomu je potřeba přiřadit nemalé procento firem, které rezignují na využívání nástrojů monitoringu zaměstnanců.

ICTS23

Psycholog Jiří Šimonek ze společnosti DAP Services, která se zabývá motivací zaměstnanců, se domnívá, že soukromý internet v práci obecně výkonnost nesnižuje. Nejde však dohromady s určitými profesemi, jež jsou postavené na čistě „tabulkové“ administrativě. „Internet nabourává intenzivní využití pracovního času tam, kde se po zaměstnanci přímo ,nechce‛, aby byl tvořivý, ale jen automaticky plnil předem danou povinnost. A to do velké míry postihuje právě úředníky,“ řekl psycholog Jiří Šimonek.

Podle Šimonka je obecně přijatelné, aby zaměstnanec strávil soukromým používáním IT půl hodiny denně, český průměr je však stále dvojnásobný.