Hlavní navigace

Zoptimalizujte si využití svých úložišť

1. 11. 2011

Sdílet

 Autor: © ekzman - Fotolia.com
Provisioning celé kapacity externího disku dané aplikaci (známý jako full provisioning) zajišťuje pro aplikaci velký potenciál růstu, má však také za následek nízký stupeň utilizace – to lze vyřešit pouze pomocí technologie thin provisioning.

Výzkumy ukazují, že poměry využití úložiště dosahované ve většině firem činí 40 % nebo dokonce i méně. To znamená, že podniky kupují více kapacity, než ve skutečnosti potřebují, přičemž samotná existence nadbytečné kapacity vyžaduje vyhradit další prostor a chlazení.

Tradiční metody provisioningu navíc vedou ke zvýšené zátěži správy díky faktu, že nadbytečnou nevyužitou kapacitu je nutno stále monitorovat a spravovat.

Pokud aplikace dosáhne svého limitu kapacity a správci IT musí provést reprovisioning kapacity, může při řízení dojít ke složitým činnostem. Rozsáhlejší správa vyžaduje více lidských zdrojů, což dále zvyšuje náklady spojené se správou úložišť.

Pokud je navíc aplikace odstavena za účelem reprovisioningu kapacity, není v daný okamžik schopna sloužit firemním potřebám, a to může vést ke ztrátě příjmu organizace.

Přínosy thin provisioningu
Thin provisioning poskytuje způsob, jak tato omezení vyřešit. Automatickým alokováním systémové kapacity aplikacím podle potřeby dokáže technologie označovaná jako thin provisioning pomoci dosáhnout až 90% utilizace úložiště, a přitom významně snížit spotřebu elektrické energie.

Thin provisioning dovoluje uživatelům alokovat velké množství virtuální kapacity pro aplikaci nezávisle na dostupnosti té fyzické. Při výchozí konfiguraci nealokuje thin provisioning kapacitu na předepsaném datovém svazku a místo je fyzicky použito, jen když nastává zápis dat.

Tato metoda na vyžádání pro alokaci kapacity nejen optimalizuje využití úložiště, ale také velmi zjednodušuje plánování kapacity a správu. Aby uživatelům pomohly snadno monitorovat využití kapacity, úložné systémy poskytují automatické oznamování, když celkové využití kapacity dosáhne mezní úrovně nastavené příslušným administrátorem. Pokud si přeje rozšířit kapacitu, mohou to provést bez narušení provozu.

Pomocí tradičního provisioningu je obtížné přesouvat data mezi logickými oddíly v architektuře úložiště. Při použití thin provisioningu lze konsolidovat úložnou kapacitu z různých logických oddílů a je možné ji alokovat dynamicky. Z obrácené perspektivy to znamená, že řadič úložiště může dynamicky přesouvat data mezi různými logickými oddíly na základě toho, jak jsou tyto prostředky navrženy.

Nástup tieringu
Thin provisioning navíc otevírá dveře k dalším zlepšením návrhu úložiště, a to včetně automatizovaného tieringu úložiště. Tiering úložiště zahrnuje seskupování dat do různých kategorií a přiřazování těchto kategorií k různým typům médií úložišť za účelem optimalizovat využití úložiště.

Automatizovaný tiering zajišťuje aplikacím přístup k úrovním výkonu podle jejich potřeb. Aplikace s vysokým výkonem mohou být přiřazeny vysoce výkonným vrstvám obsahujícím disky SSD nebo SAS, zatímco aplikace vyžadující méně výkonu mohou být přiřazeny nižším vrstvám tvořeným pevnými disky SATA s nižším výkonem.

Díky tomu nedochází k plýtvání prostředky a aplikace mohou řádně pracovat. Tato technologie navíc pomáhá automaticky migrovat data na základě jejich používání. Pokud data na vyšších vrstvách nejsou použita po delší dobu, jsou přesunuta na nižší vrstvy.

Opačně to platí též – pokud jsou data na nižších vrstvách používána často, jsou přesunuta na vyšší vrstvy. Pomocí této technologie lze významně zlepšit efektivitu úložiště.

Výhody v kostce
Z hlediska konkrétních výhod je společným výsledkem použití thin provisioningu významné snížení nákladů. Pomocí thin provisioningu lze významně zvýšit využití a ze současné kapacity tak lze získat více, což snižuje potřebu přidávat nové pevné disky. To může přinést významné úspory nákladů, které jsou zejména důležité pro společnosti s omezenými rozpočty.

Tyto výhody jsou zvýrazněny níže uvedeným schématem. Pomocí thin provisioningu je kapacita dynamicky alokována pro aplikace z konsolidovaného fondu úložišť, a tím se odstraňuje potřeba alokování kapacity, která by zůstala při full provisioningu nevyužita.

Výhoda pozdějšího nákupu pevných disků je dále posílena skutečností, že ceny pevných disků stále klesají. Odložení nákupů se proto vyplatí ještě více.

Další hlavní výhodou je, že může dojít k významnému snížení spotřeby elektrické energie, což vede k dalším úsporám nákladů. Protože není potřebné kupovat tolik pevných disků jako dříve, dochází také k úspoře místa potřebného pro úložiště.

Pomocí thin provisioningu se také velmi usnadňuje správa úložiště. Menší počet pevných disků vyžaduje méně úsilí při správě a při alokování kapacity pro aplikace strávíte méně času. Kromě toho, když jsou dosaženy limity kapacity, lze ji přidávat, aniž dojde k odstavení systému.

Byl pro vás článek přínosný?