Hlavní navigace

Zprovozněte si na svém počítači diskové pole RAID - 1. díl

18. 2. 2012

Sdílet

 Autor: © dell - Fotolia.com
Pokud ze dvou či více pevných disků vytvoříte ve svém počítači diskové pole RAID, můžete tímto způsobem například zvýšit výkon celého systému, anebo zajistit automatickou ochranu proti ztrátě vašich dat způsobené havárií právě pevného disku.

Diskové pole RAID (Redundant Array of Independent Disks) a jeho nasazení se obecně považuje za poměrně nákladné řešení, které se vcelku obtížně zavádí a je omezeno na firmy s vlastními odděleními informačních technologií. To ale není úplně pravda. V současnosti diskové pole RAID podporuje naprostá většina základních desek ve stolních počítačích. Navíc sám operační systém Windows 7 obsahuje softwarové řešení tohoto diskového pole, které nevyžaduje žádný speciální hardware. Celá technologie je nyní navíc dostupná i z finančního hlediska a její nasazení zvládne i průměrně zdatný uživatel počítače.

 

Jaký typ diskového pole potřebujete?

Diskové pole RAID se dá provozovat v řadě verzí či úrovní (levels), které nabízejí buď ochranu dat, vyšší výkon, nebo obojí. Kromě sedmi základních variant (RAID 0 až RAID 6) se můžete setkat se spoustou různých dalších variant či kombinací. Některé řadiče (a dedikovaná externí úložiště či zařízení NAS) dovedou sdružovat či dokonce vytvářet abstraktní verze RAID, což vám umožní používat pevné disky s různými kapacitami a přidávat dodatečnou diskovou kapacitu bez nutnosti další konfigurace.

Podívejme se na několik verzí diskového pole RAID, které dnes lze najít na cenově dostupných řadičích těchto diskových polí určených pro běžné uživatele, dále na čipových sadách základních desek či na softwarově řešených diskových polích RAID dostupných ve Windows.

 

Rozšíření diskového oddílu: Nejedná se o nic jiného, než o rozšíření diskového oddílu (například C:) přes několik pevných disků. Data se zapisují nejprve na první disk a až poté, co se tento disk zaplní, se zapisují na druhý pevný disk, poté na třetí atd. Toto řešení však nenabízí žádný nárůst výkonu ani zálohování dat, přičemž se jedná víceméně o památku z dob, kdy bylo nutné spojovat několik menších disků, aby se získalo úložiště pro větší množství dat. V současnosti není toto řešení vzhledem k dnešním kapacitám pevných disků příliš aktuální.

 

RAID 0 (striping – prokládání)

Toto řešení zvyšuje výkon pevného disku tím, že se provádí rozdělení, neboli prokládání dat přes dva pevné disky. Díky používání dvou datových sběrnic je možné data číst a zapisovat daleko rychleji. Velkou nevýhodou tohoto řešení je fakt, že RAID 0 neposkytuje žádnou možnost ochrany dat. Spíše je tomu naopak – riziko ztráty dat je spíše větší, protože při výpadku kteréhokoliv disku v diskovém poli způsobí ztrátu dat uložených na obou discích. S řešením v podobě RAID 0 se standardně setkáte u herních počítačů orientovaných na špičkový výkon, dále u pracovních stanic využívaných především pro práci s grafickými aplikacemi. Bylo zjištěno, že u programů, které velmi intenzivně používají pevní disky, dochází k měřitelnému, i když velmi mírnému nárůstu výkonu.

RAID 1 (mirroring – zrcadlení)

Řešení typu RAID 1 poskytuje ochranu dat před selháním disku současným zapisováním dat na pevné disky. Vzhledem k tomu, že každý ze dvojice pevných disků je přesnou kopií toho druhého, je možné bez problémů pokračovat v práci i v případě výpadku jednoho disku. Řešení RAID 1 nijak nezvyšuje výkon počítače, naopak ve své podstatě snižuje celkovou kapacitu všech instalovaných disků na polovinu. Například při použití dvou pevných disků o kapacitě 2 TB máte k dispozici pouze diskový prostor o velikosti 2 TB.

RAID 5 (s distribuovanou paritou)

Toto řešení vám poskytne jak větší výkon, tak i větší ochranu dat, ovšem musíte použít minimálně tři pevné disky. Oproti předchozímu řešení, které používalo pro zálohování dat jeden celý pevný disk, používá RAID 5 redundantní údaje, zde zvané paritní bity, které rozkládá po všech discích. Tam, kde řešení typu RAID 1 vyžaduje pro uložení redundantních údajů 50 % celkové kapacity všech pevných disků, vyžaduje řešení RAID 5 pouze 33 %.

Když jeden z disků z diskového pole RAID 5 selže, dají se data uložená na tomto poškozeném disku obnovit na základě paritních bitů uložených na zbývajících discích a je možné je zapsat na nový náhradní disk. Diskové pole se mezitím dá používat dále.

RAID 1+0, 0+1, 10

Některé řadiče v sobě umožňují kombinovat řešení RAID 0 a RAID 1, čímž poskytují jak možnost zálohování dat pro případ výpadku pevného disku, tak i vyšší výkon systému. Funkce tohoto systému využívá buď rozložení (prokládání) dat přes dva disky a poté jejich zrcadlení (0+1) s jiným párem pevných disků, nebo rozložení (prokládání) dat přes dva zrcadlené páry pevných disků (1+0, používá se i označení 10). Řešení RAID 0+1, 1+0 a 10 vyžadují minimálně čtyři pevné disky.

CS24

 

V následujícím díle si řekneme, co všechno budete pro nasazení diskového pole RAID potřebovat.

Byl pro vás článek přínosný?