Hlavní navigace

Zprovozněte si na svém počítači diskové pole RAID - 4. díl

26. 2. 2012

Sdílet

 Autor: © dell - Fotolia.com
Pokud ze dvou či více pevných disků vytvoříte ve svém počítači diskové pole RAID, můžete tímto způsobem například zvýšit výkon celého systému, anebo zajistit automatickou ochranu proti ztrátě vašich dat způsobené havárií právě pevného disku.

Diskové pole RAID (Redundant Array of Independent Disks) a jeho nasazení se obecně považuje za poměrně nákladné řešení, které se vcelku obtížně zavádí a je omezeno na firmy s vlastními odděleními informačních technologií. To ale není úplně pravda. V současnosti diskové pole RAID podporuje naprostá většina základních desek ve stolních počítačích. Navíc sám operační systém Windows 7 obsahuje softwarové řešení tohoto diskového pole, které nevyžaduje žádný speciální hardware. Celá technologie je nyní navíc dostupná i z finančního hlediska a její nasazení zvládne i průměrně zdatný uživatel počítače.

 

1. díl článku: Jaký typ diskového pole potřebujete?

2. díl článku: Vytvoření zálohy existujících dat, Softwarové řešení diskového pole RAID

3. díl článku: Řadič RAID, Dva či více pevných disků, Disketová mechanika (pouze Win XP), Nástroje

 

 

Instalace řadiče RAID

Níže je uveden postup instalace řadiče RAID do počítače. Pokud již máte řadič RAID na základní desce integrovaný, pak následující text přeskočte a pokračujte ve čtení odstavcem Konfigurace řadiče RAID.

1) Odpojte počítač od elektřiny a umístěte počítačovou skříň tak, abyste v ní mohli pohodlně pracovat uvnitř. Pokud máte počítačovou skříň typu tower (věž), pak se vám bude řadič snáze instalovat, pokud ji převrátíte na bok.

2) Citlivou elektroniku počítače ochraňte před statickou elektřinou v první řadě tím, že se sami pečlivě uzemníte. Pokud se vám nechce kupovat antistatický náramek, pak se pokuste uzemnit tím, že se dotknete kovové skříně počítače. Teprve poté se můžete dotýkat vnitřních částí počítače nebo počítačových komponent.

3) Vyhledejte v počítačové skříni volný slot typu PCI nebo PCI Express pro připevnění řadiče RAID a odstraňte na zadní části počítačové skříně záslepku, která blokuje přístup k portu. Obvykle je tato záslepka přišroubována jedním šroubkem.

4) Vybalte řadič RAID z krabice, uchopte jej za okraje (nikoliv za konektor ve spodní části). Nedotýkejte se žádných čipů či obvodů umístěných na kartě řadiče.

5) Zarovnejte konektor karty s řadičem se slotem a poté jej jemně ale pevně zatlačte na horní části do slotu, a to tak, aby karta bezpečně zapadla. Poté kartu zajistěte přišroubováním k počítačové skříni či pomocí jiného zajišťovacího mechanismu.

6) Po připojení karty přidejte do počítačové skříně a následně připojte pevné disky, které budete chtít v diskovém poli používat. Postup instalace pevného disku najdete níže.

7) Po dokončení instalace řadiče a pevných disků znovu počítač složte a zapněte.

 

Konfigurace řadiče RAID

Každý řadič RAID obsahuje firmware, jehož součástí je program pro konfiguraci. Tento program je pak pro každý model jiný a umožňuje uživateli vybrat si typ pole RAID, který chce instalovat a následně zvolit, které pevné disky má diskové pole obsahovat. V některých případech je funkce diskového pole RAID integrována v BIOSu základní desky. Postup instalace právě vašeho pole RAID najdete v dokumentaci dodané s vaším polem RAID nebo se základní deskou.

Obvykle instalační program pro pole RAID spustíte pomocí klávesové zkratky Ctrl-R, Ctrl-A či pomocí jiné klávesové zkratky, která se zobrazí během spouštění počítače. Sledujte proto při spouštění pečlivě to, co se na monitoru zobrazuje, popřípadě se podívejte do dokumentace dodané s řadičem. U některých počítačů uvidíte zprávy při spouštění počítače a případné výzvy ke spuštění konfiguračních utilit až po stisku klávesy Tab.

Pokud je konfigurační program pro řadič RAID integrován v BIOSu, což je třeba případ základních desek od firmy Intel, musíte spustit BIOS Setup. Do BIOS Setupu se obvykle dostanete stiskem kláves F2, Del či pomocí klávesové zkratky Ctrl+S. Není však vyloučena ani jiná kombinace kláves.

Vyberte v konfiguračním programu disky a vytvořte diskové pole. Pokud budete vyzváni, abyste vybrali množství či bloky dat používané při prokládání pro pole RAID 0 nebo RAID 5, pak zvolte předem nastavenou hodnotu. Samozřejmě můžete s těmito nastaveními libovolně experimentovat, čímž lze dosáhnout zvýšení výkonu, ovšem vyžaduje to od uživatelů dostatek času a energie.

 

Instalace Windows a ovladačů pole RAID

Pokud instalujete Windows XP či Windows 2000 na disky, které jsou součástí pole RAID, pak postupujte následovně:

1) Sledujte po spuštění instalačního programu pozorně spodní část obrazovky, abyste nepropásli výzvu ke stisku klávesy F6 pro instalaci ovladače pro řadič SCSI či RAID. Musíte být dostatečně rychlí, protože na stisk klávesy F6 a následné spuštění instalačního programu máte jen několik sekund.

2) Počkejte, dokud se v levém dolním rohu nezobrazí obrazovka s výzvou S=Specify Additional Devices. Poté stiskněte klávesu S.

3) Jakmile se objeví výzva, vložte disketu s ovladači pole RAID do disketové mechaniky a dokončete instalaci ovladače. Poté budou Windows pokračovat v procesu instalace Windows.

 

Pokud instalujete Windows Vista nebo Windows 7, pak postupujte následovně:

1) Vyberte si vlastní instalaci (označovanou jako Custom či Advanced).

CS24

2) Jakmile se zobrazí dotaz, kam chcete operační systém Windows nainstalovat, nebo se nezobrazí svazek RAID (Windows Vista a Windows 7 obsahují standardně několik ovladačů pro pole RAID), pak ve spodní části dialogového okna stiskněte tlačítko Načíst ovladač.

3) Po výzvě vložte disketu, CD nebo vyměnitelný disk s ovladači pole RAID a dokončete instalaci ovladače. Po dokončení byste měli vidět ovladače připojené k řadiči RAID. Pokud se tak nestane, pak jste zřejmě nainstalovali špatný ovladač, popřípadě ještě nebylo vytvořeno žádné pole RAID.

Byl pro vás článek přínosný?