Hlavní navigace

Aruba EdgeConnect: Pro hladký přechod k SD-WAN architektuře

 Autor: TD SYNNEX
Síťový provoz ve firmách se v posledních letech zvyšuje exponenciální rychlostí. Klasická WAN architektura čelí růstu počtu uživatelů, připojovaných zařízení, a především se jen obtížně vyrovnává s přesunem desítek aplikací do cloudu.
8. 3. 2023

Sdílet

Odpověď na tento extrémní tlak představuje softwarově definovaná síť SD-WAN, která dokáže optimalizovat konektivitu, zjednodušit nasazení a správu. Rychlý a komplexní přechod od tradiční k virtuální architektuře představuje Aruba EdgeConnect

V průběhu let se mnoha firmám v jejich pobočkových sítích nahromadilo velké množství různých síťových a bezpečnostních zařízení. Udržovat tato řešení při životě a v aktuálním stavu nebývá zrovna nejlevnější a nejefektivnější. Hlavně však tato zařízení nebyla ve většině případů navržena pro dobu cloudu. V tradičních WAN architekturách, které jsou postavené na běžných směrovačích, bývá provoz z poboček odesílán do podnikového datového centra k dalšímu zpracování, bezpečnostní kontrole apod. Takový přístup může negativně ovlivnit výkon nutný pro běh moderních aplikací. Navíc ani bezpečnostní politiky pak nemusejí být vždy v jednotlivých pobočkách konzistentní. Obrazně lze tedy říci, že klasický router-centric WAN model již narazil na zeď.

Softwarově definovaná WAN síť (SD-WAN) je novou cestou, jak kompletně orchestrovat směrování přes jakoukoliv kombinaci WAN spojení, ať už jde o běžné širokopásmové připojení, MPLS nebo mobilní 4G/5G síť. SD-WAN tak výrazně zjednodušuje nasazení a správu podnikové sítě. Ne všechna SD-WAN řešení jsou ale stejná, co se funkčnosti týče.

EdgeConnect přináší pokročilé funkce

Aruba v rámci svého EdgeConnect SD-WAN řešení (viz obr. 1) pokrývá celé spektrum pracovních prostředí od velkých podniků až po prostory pro vzdálené pracovníky a malé SOHO nasazení. Pro zajištění nejvyšší úrovně výkonu a dostupnosti aplikací nabízí oproti jiným řešením na trhu další pokročilé funkce:

  • výběr nejlepší cesty na základě aktuálního stavu linky
  • spojování tunelů pro větší výkon
  • korekce chyb FEC
  • klasifikace aplikací již od prvního paketu
  • automatické směrování provozu přímo do cloudu
  • optimalizace WAN spojení

Propojte svou firmu od kraje sítě napříč lokalitami, datovými centry, cloudem a SaaS pomocí jednotné SD-WAN architektury, kterou lze bezproblémově automatizovat a integrovat s dalšími bezpečnostními službami poskytovanými v cloudu, např. Zscaler, Checkpoint nebo Netskope. V některých případech mohou firmy zcela nahradit drahé MPLS okruhy pouze internetovými linkami, protože EdgeConnect poskytuje techniky pro optimalizaci provozu a ztrát paketů. S přesunem části IT do cloudu umožňuje EdgeConnect organizacím také inteligentně směrovat provoz do cloudu na základě typu aplikace. Například důvěryhodné cloudové aplikace, jako je Microsoft 365, lze posílat přímo do cloudu, zatímco provoz starších interních aplikací jede klasicky přes vlastní datové centrum. Jednotlivé komponenty EdgeConnect fabric můžeme podle typu a velikosti nasazení shrnout takto:

Aruba EdgeConnect Mobile

Pokud není možné použít vyhrazený přístupový bod, softwarový Aruba VIA klient se snadno implementuje a je nákladově velmi efektivním řešením pro vzdálené pracovníky. Ve výsledku znamená maximální mobilitu a uživatelskou zkušenost bez ohledu na to, zda se zaměstnanec připojuje v soukromých nebo veřejných sítích.

Aruba EdgeConnect Microbranch

Tato varianta s minimálními nároky na prostor využívá koncept vzdálených přístupových bodů, tzv. Remote AP. RAP připojený VPN jednoduše vysvítí podnikové Wi-Fi sítě, případně nabídne i drátové připojení. Umožňuje tak bezpečnou konektivitu k podnikové síti, což je ideální pro mikropobočky nebo domácí pracoviště.

Aruba EdgeConnect SD-Branch

Konsolidované řešení síťové infrastruktury na pobočkách nabízí maximální integraci napříč WLAN, LAN a SD-WAN sítěmi. Přináší integrované zabezpečení, umělou inteligenci včetně strojového učení pro řešení problémů a jednotnou správu.

EdgeConnect Enterprise

Pokročilá SD-WAN síť, která se neustále učí a přizpůsobuje měnícím se potřebám. Vše je postaveno na virtuálních vrstvách, kde každá může obsahovat různorodé parametry a politiky, jež jsou vhodné pro daný provoz, aplikaci nebo skupinu aplikací. Poskytuje tak maximální výkon sítě od kraje až po cloud.

Přejděte na moderní WAN síť s SD-WAN řešením Aruba EdgeConnect. HPE Aruba byla společností Gartner jmenována pět let po sobě lídrem v magickém kvadrantu v oblasti SD-WAN, a má tak velmi výraznou pozici pro transformaci vaší WAN sítě a zabezpečení poboček podniků všech velikostí.

Autorem článku je Jan Šoun, HPE Aruba solution architect, TD SYNNEX AS Czech