Hlavní navigace

Lidé si u nás nechodí jen pro výplatu. Vytváříme unikátní produkt, který nemá ve světě obdoby.

 Autor: Unsplash.com
„Toto je benefit s nevyčíslitelnou hodnotou,“ říká Jonáš Waloschek, senior recruiter jednoho z nejúspěšnějších českých start-upů Manta.
23. 11. 2022

Sdílet

Sehnat a dlouhodobě spolupracovat s IT specialistou je v dnešní době velký oříšek i pro zkušeného recruitera. Zeptali jsme se, jaká úskalí řeší v Mantě a jak budují svůj tým, který nemá na české i světové IT scéně obdoby.

Jonáši, které pozice jste obsazovali v MANTA jako první?

Jsme specifická technologická společnost a klíčový pro nás byl nábor softwarových inženýrů, konkrétně vývojářů, kteří pracují na vývoji tzv. scannerů. Jedná se o části MANTY, které zodpovídají za vizualizaci datových toků pramenících z konkrétních technologií, které používají naši zákazníci. Stejně podstatné bylo nadchnout a získat zkušené obchodníky v US, kteří by hodnotu našeho produktu a jeho komplexnost byli schopni předat potenciálním zákazníkům.

Jsou tyto pozice u vás v Mantě stále klíčové?

Ano, ale zvyšuje se i zájem o pozice s přesahem do operativy. Musím říct, že zásadní bylo i vybudování týmu v náboru, protože jen díky němu mohla Manta tak rychlý růst uskutečnit.

Jak probíhala první výběrová řízení? Museli jste snižovat laťku?

Laťku jsme rozhodně nesnižovali. Naopak v raných fázích start-upu se často setkáte s tím, že je laťka postavená výš, než ve větších společnostech. V menším týmu potřebujete lidi se širším záběrem, kteří jsou schopni rychle přecházet z jednoho kontextu do druhého a přizpůsobit se častým změnám. MANTA je velmi komplexní produkt, a tak se u nás nechytí člověk se základy programování. Každý den řešíme úlohy, které jsou velmi specifické a náročné, proto potřebujeme kolegy s hlubokou technickou znalostí, kteří programování zasvětili svůj život už na střední a jsou dostatečně zapálení řešit ty nejsložitější problémy, které před ně postavíme. Čím náročnější, tím lepší. Kdyby to bylo jednoduché, tak by to nikoho vlastně ani tolik nebavilo.

Jak probíhá výběrové řízení do Manty?

Nejprve se potkáte s náborářem, který s vámi probere základní věci a představí pozici i společnost. Ve většině případů následuje technické kolo, které prověří jak teoretické znalosti, tak praktické (zadání programovací úlohy). Na závěr se uchazeči setkají s manažerem, v případě vývoje je to náš VP of Technology, Lukáš Hermann. Pro ty, kdo se chtějí dozvědět informace ve větším detailu, stačí kliknout na https://medium.com/manta-engineering-blog/swimming-with-mantas-our-interview-process-eb0da31a7301

Jak své zaměstnance motivujete a jak vysoká je u vás fluktuace?

Roční fluktuace se u nás pohybuje okolo 14,7 %, což považuji s ohledem na současný stav na trhu za velmi pěkné číslo. Myslím, že v Mantě hraje podstatnou roli vnitřní motivace zaměstnanců. Vytváříme produkt, který svou komplexitou a náročností na vývoj nemá obdoby. Lidé si sem nechodí jen pro výplatu. Samozřejmě podstatnou složkou pro nás je i motivace externí. Transparentní systém růstu, rozpočet na vlastní rozvoj, celá řada benefitů, ale i také vytváření prostředí, kde se naši lidé cítí dobře.

O společnosti MANTA

MANTA vznikla původně jako interní nástroj pro mapování datových toků, v roce 2015 začala MANTA fungovat jako samostatná firma, která se postupně rozvinula, prošla třemi investičními koly (nejdříve 5 milionů dolarů a posléze v rámci Série A 13 milionů dolarů a v květnu 2022 v rámci Série B dalších 35 milionů dolarů). Tím se MANTA zařadila mezi historicky nejúspěšnější startupy z České republiky. 

MANTA poskytuje svým uživatelům ucelený pohled do datového prostředí firmy vytvořením mapy všech datových toků, zdrojů a změn, čímž zásadně pomáhá zlepšit správu dat a urychlit řešení případných datových incidentů. Mezi její klienty patří přední mezinárodní společnosti z oblasti finančnictví, telekomunikací, retailu, dopravy a logistiky.