Hlavní navigace

Linkbuilding, aneb základní SEO aktivity

 Autor: Fotolia - bf87
Hledáte specialistu či agenturu, která se věnuje budování úspěšného SEO? Cílem linkbuildingu je dlouhodobé umístění vašich webových stránek na předních pozicích ve vyhledávačích.
29. 12. 2016

Sdílet

(Partnerský příspěvek)

SEO je velmi komplexní disciplínou v odvětví internetového marketingu. Pro ty, kdo se s tímto pojmem dříve nesetkal, jedná se o aktivity spojené se zviditelnění webových stránek ve vyhledávání, více se dozvíte zde.

Pojem „linkbuilding“ v doslovném (a snad jediném správném) překladu znamená tvorba odkazů. Jedná se o proces tvorby zpětných odkazů, které pomáhají propagovat webovou stránku a zvyšovat její pozici ve vyhledávačích. Zmínili jsme se o „tvorbě“, takže za linkbuildingovou aktivitu nelze považovat nakupování zpětných odkazů na burzách či link-farms. Má to o dost širší význam. Jedná se o strategií získávání zpětných odkazů z kvalitních, tématicky relevantních webů přirozeným způsobem.

Budování zpětných odkazů skutečně vyžaduje kreativní přístup a vynalézavost, velmi nestandardní myšlení a samozřejmě – spoustu trpělivosti. Nehledě však na to, že nákup zpětných odkazů se může zdát jako jednodušší cesta, ve finále se tato strategie může s velkou pravděpodobnosti vymstít tak, že vyhledávač označí webovou stránku za "zaspamovanou" a cesta k dosažení TOP pozic ve vyhledávačích budete mít o dost delší. Kvalitní linkbuilding je proto sice pracnější strategií, ale je o dost jistější a dává lepší výsledek.

 

Linkbuilding a jeho taktiky a zásady

Obecná koncepce úspěšného linkbuildingu neexistuje, stejně tak, jako život nemá obecný návod pro štěstí. Vše je velmi relativní a roztaživé, nicméně i v této obecností lze vylovit konkretiku – tedy zásady, které je potřeba dodržovat pro to, aby umístěný odkaz byl použit i na dále, nikoliv vyhodnocen administrátorem webu, na který byl umístěn, jako spam a ve mžiku smazán. Není těch zásad hodně, ale jsou stejně důležité jako kodex buši-do:

1. Vyhodnocení kvality odkazu

Netřeba umisťovat odkaz na stránku, o níž máme důvodné pochybení. Podívejme se proto na základní ukazatele ukazatele, jako jsou: Trust Flow / Citation Flow / počet odkazujících domén / poměr odkazujících na a ze stránky. Takové ověřování se provádí pomocí několika nástrojů, mezi něž patří i velmi rozšířený Majestic SEO.

2. Tématika a relevance webu

Pochopitelně, nelze umísťovat odkazy v rozporu se zdravou logikou, a tedy nestojíme o odkaz na e-shop s uzeninami tam, kde se e.g. diskutuje o umění 15. století. Pro přesnější odvození relevance webu provedeme analýzu zaměřenou na "topics" neboli témata, základem této analýzy je vyhodnocení tématického zaměření odkazujících zdrojů.

3. Logika a předvídání

Zpětný odkaz musí být umístěn tak, aby nezmizel. Proto se zaměřme na užitečnost daného odkazu v kontextu stránky, na kterou ho chceme dosadit.

 

Jaké zdroje zpětných odkazů se dají využít?

Především je nezbytné podotknout, že neexistuje obecná strategie úspěšného linkbuildingu. Vzhledem k tomu, že je to tvůrčí proces a je založen především na schopnostech osoby, která tvoří onen řetěz odkazů. Každý linkbuilder musí sám volit kombinaci zdrojů a taktik. Z naší praxe můžeme vyčíst následující zdroje:

  • Katalogy a záložkové weby. Jsou to jedny z de facto nejjednodušších možností, jak vytvořit síť odkazů. K tomu pečlivě třídíme katalogy podle jejich relevance a určitých ukazatelů, které jsou stěžejní – mimo Trust Flow / Citation Flow / počet odkazujících domén, také i jejich funkčnost. Nechceme umístit odkaz do katalogu, který je „mrtvý“, nefunkční či bezvýznamný.
  • Vyhledávání diskuzí a blogů podle jejich relevance. Probíhá to převážně vyhledáváním diskuzí nebo komentářů. Tvorba a umísťování diskuzních příspěvků musí být vždy relevantní a nejlépe by mělo i pomáhat tomu, kdo určitou otázku pokládá nebo komu radíme a "postujeme" odkaz. Protože jinak buď vyhledávací systém vyhodnotí odkaz jako spam, nebo nešťastný linkbuilder dostane ban od moderátora fóra a přijde o čas a o odkaz.
  • Vyhledávání stránek, na které lze umístit zpětný odkaz – toto se provádí pomocí analýzy odkazů prostřednictvím různých nástrojů – např. Ahrefs, Majestic... Výstup této analýzy se následně detailně rozebírá s cílem vyhledat weby a konkrétní stránky, na které lze vhodně umístit zpětný odkaz.
  • Tvorba a publikace užitečných článků - ano, linkbuilding není pouze o množství odkazů a relevanci či autoritě odkazujících zdrojů, klíčovou roli hraje kvalita a užitečnost obsahu. Je obecně známo, že odkazy, které jsou zároveň zdrojem návštěvnosti webu, jsou mnohém přínosnější a výrazněji ovlivňují vnímání domény ze strany vyhledávačů. Začneme inspirací a "dobrým nápadem" pro článek, který následně sepíšeme s ohledem na časté dotazy klientů a jejich hledanost. Článek musí splňovat základní SEO kritéria jako jsou: vhodná struktůra, správné umístění klíčových slov a nesmíme podcenit volbu odkazového anchoru a umístění zpětného odkazu do článku.

 

Jak zvolit dobrého specialistu?

Hledáte specialistu či agenturu, která se věnuje budování úspěšného SEO? Cílem linkbuildingu je dlouhodobé umístění vašich webových stránek na předních pozicích ve vyhledávačích, kontinuální zvyšování návštěvnosti webu a následně i vašich zisků. Algoritmy vyhledávačů jsou denně zdokonalovány se zaměřením na rozpoznání uměle a přirozeně získaných zpětných odkazů na web, proto je nezbytné aplikovat správné nástroje, postupy a zdroje. Využijte bezplatnou konzultaci a zjistěte více o aktuálních trendech a postupech SEO od týmu MEDIAUNIT.cz.