Hlavní navigace

24/7 Angličtina Cambridge

1. 12. 2008

Sdílet

Na český trh s počítačovými jazykovými kurzy před nedávnem přišla novinka v podobě Angličtiny 24/7 Cambridge ...


Na český trh s počítačovými jazykovými kurzy před nedávnem přišla novinka v podobě Angličtiny 24/7 Cambridge z dílny společnosti LANGMaster. Tento interaktivní kurz pokrývá několikaletou školní výuku a s jeho pomocí se může i úplný začátečník propracovat až na úroveň B2 evropského referenčního rámce a kvalitně se tak připravit na zkoušku FCE.
LANGMaster svůj nejnovější produkt popisuje přívlastky jako např. „nejpokrokovější“ či „revoluční“, a proto jsme se rozhodli jej otestovat a zhodnotit pravdivost těchto prohlášení.
Součástí celého setu jsou tři CD a sluchátka s mikrofonem, které využijete při četných poslechových a výslovnostních cvičeních. Po poměrně rychlé instalaci přichází na řadu upozornění o nutnosti zadat do 30 dnů aktivační klíč (v opačném případě se program zablokuje). Po spuštění aplikace vás přivítá zdařilé prostředí založené na technologii Flash, v němž si vytvoříte vlastní profil a vstoupíte do jakéhosi základního výukového zázemí uživatele.
Pokud si nejste jisti, jaká úroveň výuky je pro vás nejvhodnější, doporučujeme absolvovat nejprve rozřazovací test, jenž komplexně otestuje vaše dosavadní jazykové dovednosti a určí, u které lekce byste měli začít. Uvítali jsme možnost vytvořit si vlastní výukový plán, závisející na individuálních časových možnostech. Jedná se o příjemné vylepšení, které může dodat vašemu jazykovému vzdělávání pravidelnost a tedy i efektivitu. Samozřejmě si můžete jakoukoli lekci projít sami bez návaznosti na předešlé učivo, ale k dosažení vyšší jazykové úrovně považujeme za vhodnější důsledné dodržování výukového plánu a studium lekce za lekcí.
Každá z několika desítek lekcí se věnuje konkrétní tematice, jíž se týkají všechny druhy cvičení. Velká různorodost jednotlivých cvičení je celkově jedním z největších kladů tohoto jazykového softwaru, jehož základ byl čerpán z učebnic Language in Use vydávaných nakladatelstvím Cambridge University Press. Jako samozřejmost působí cvičení zaměřená na porozumění textu, doplňování gramaticky správných tvarů sloves a poslechy na doplňování chybějících slov. Ta jsou dále proložena různými hrami (např. pexesem, kde spojujete názvy věcí s jejich fotografiemi) nebo přiřazováním hlasových záznamů k činnostem na obrázku. Velký důraz kladou tvůrci také na cvičení výslovnosti, jež obvykle probíhají tak, že si nejprve poslechnete větu či slovo a poté daný výraz do mikrofonu zopakujete. Program vyhodnotí správnost vaší výslovnosti v porovnání s originálem a díky přehlednému grafu, který obsahuje záznamy intonace a barvy hlasu, sami zjistíte, kde děláte chybu. Je až překvapující, jak dobře tato schopnost přijmout a analyzovat uživatelův hlas funguje, a LANGMaster si za to zaslouží naše uznání.
Všechna tato cvičení posouvají počítačovou výuku jazyků do situace, kdy už student nepřemýšlejí pouze nad překladem slov z češtiny do angličtiny, ale zapojuje do učení i obrazové a zvukové vjemy. Toto řešení umožňuje zapamatování jednotlivých slov a obratů přímou asociací s obrázkem či zvukem. Vrcholem uvedeného typu výuky je několik čistě na videu založených lekcí, zaměřených na uživatelské schopnosti vyčíst informace pouze z obrazů a zvuků.
Další funkci Angličtiny 24/7 Cambridge představuje systém kontroly pokroku ve výuce, díky němuž snadno zjistíte, jaký posun vpřed jste již ve výuce jazyka zaznamenali a kde máte naopak největší mezery. Můžete se pak více soustředit na oblasti, které jsou vaší slabinou, a budete tak daleko univerzálněji jazykově vybaveni. Nedostanete se tím pádem do fáze, kdy například skvěle ovládáte gramatiku, ovšem s minimální schopností konverzovat, jak se to často u studentů stává.
Nakonec nesmíme opomenout kvalitní integrovaný slovník, který obsahuje všechna slovíčka a fráze vyskytující se v lekcích. Ocenili jsme rovněž přehledně shrnutou gramatiku. 8 0722/CZ o

Angličtina 24/7 Cambridge v našich očích představuje opravdu kvalitní software pro výuku jazyka bez nutnosti se vázat na dohlížejícího lektora. Zaujal nás především novátorský přístup k využití videa, zvuku a také samotného hlasu uživatele. Jedinou nepříjemností může být na první pohled vysoká cena, ale pokud byste chtěli investovat do učebnic a lektorů k dosažení stejné kvality výuky jako u Angličtiny 24/7 Cambridge, jistě byste mnoho neušetřili.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku