Hlavní navigace

All My Movies

1. 12. 2008

Sdílet

V tomto čísle si představíme program sloužící k udržování přehledu ve vaší filmotéce, či k její katalogiza...


V tomto čísle si představíme program sloužící k udržování přehledu ve vaší filmotéce, či k její katalogizaci, chcete-li. Funkce nabízené aplikací All My Movies (AMM) jsou v dnešní době užitečné pro čím dál tím větší okruh lidí, neboť pořízení filmů je věcí stále snadnější, ať již formou koupě na disku DVD či jeho stažením z internetového obchodu. Jenže jak se zvětšuje počet filmů ve filmotéce, může být stále obtížnější se v nich vyznat, nalézt konkrétní titul, vybavit si, o čem který film či díl seriálu pojednával.

ŘEŠENÍ PRO FILMOVÉ NADŠENCE

Abychom ulehčili filmovým nadšencům práci s jejich filmovými poklady, přinášíme jim plnou verzi programu All My Movies zdarma, s možností aktualizace programu na nejnovější verzi za sníženou cenu. Kromě přehledné katalogizace umí AMM navíc načítat informace k filmům přímo z řady internetových databází, třeba z The Internet Movie Database (IMDb) nebo z Česko-slovenské filmové databáze (ČSFD), takže popis filmů můžete mít rychle a snadno k dispozici i česky či slovensky.

Instalace

Instalace programu je velmi jednoduchá, nevyžaduje registraci ani následnou aktivaci, prostě spusťte instalační soubor. Na první obrazovce zvolte Next, dále I accept the agreement a Next, vyberte instalační adresář, většinou je vhodné ponechat ten výchozí. Klikněte na Next, podobně vyberte jméno složky v nabídce Start, pokračujte dalším Next, následně zvažte, jestli chcete vytvořit zástupce programu na ploše a v panelu rychlého spouštění, doporučujeme nechat výchozí nastavení. Klikněte na Next a Install. Na konci ještě zvolíte, zda chcete po instalaci automaticky spustit AMM, je vhodné tuto volbu ponechat – instalaci ukončete tlačítkem Finish.
Jednou z velkých výhod AMM je bohatá nabídka jazyků, takže pokud vám nevyhovuje ten výchozí, který by se měl automaticky detekovat podle nastavení Windows, klikněte na volbu Nástroje v horní liště, dále na Předvolby zcela dole v nabídce a v zobrazeném okně na třetí záložce Language vyberte jazyk podle vaší preference, volbu potvrďte OK. V následujícím textu počítáme s tím, že jste si vybrali češtinu, nicméně popsané funkce fungují bez ohledu na jazyk.

Používání programu

AMM pracuje s databázemi filmů, jež lze kopírovat, přenášet mezi počítači, sdílet s přáteli. Čerstvě nainstalovaný AMM standardně otevře ukázkovou databázi (sample.amm), do této však svoje filmy nevkládejte! Při aktualizaci či reinstalaci programu je totiž tento soubor přepsán, a vy byste o své záznamy přišli. Novou databázi vytvoříte kliknutím na Databáze v levém horním rohu programového okna a na Nová. V okně zadejte název databáze a potvrďte tlačítkem Uložit.
Jedním z dalších doporučených kroků po prvním spuštění programu je nastavení výchozí internetové databáze, odkud se načítají informace o filmech. Klikněte v horní liště na Nástroje, pak Předvolby a nakonec na čtvrtý list Online databáze. Tam jako výchozí databázi vyberte csfd.cz, tedy tu poslední v seznamu.
Hlavní obrazovka programu je řešena účelně a není problém se v ní vyznat. Vlevo se nachází seznam všech filmů, jejichž výběr můžeme omezit pomocí filtru. Ve filmech i jejich popiscích lze také rychle vyhledávat.
Velkou výhodou propojení filmů s databází je fakt, že patřičné údaje se načtou automaticky, není tedy nutné je ručně vypisovat, navíc jsou mnohé informace uložené ve formě odkazu, kdy se po kliknutí na něj dostaneme na odpovídající stránku internetové filmové databáze. Takto lze rychle a snadno vyhledat údaje o režisérech, hercích či filmových žánrech.
Kromě lišty se všemi příkazy slouží k rychlé práci i odkazy umístěné nad informacemi o filmu. Na obrázku vidíte standardní rozmístění, nicméně uchopením tečkované čárky nalevo od skupiny příkazů lze tuto část přesunout.
Ikona zcela vlevo slouží k pokročilému vyhledávání ve filmech, nastavit lze samozřejmě název, režiséra, popis filmu, poznámky, na jakém médiu je umístěn, status výpůjčky, dokonce i jmenovku média. Lze tak například rychle vyfiltrovat jen snímky umístěné na určitém disku. Vedle se nalézá velmi užitečný odkaz na okamžité přehrání filmu. Prostě si najdete, co vás zajímá, a necháte si to přehrát. Jen pozor, pokud je film na přenosném optickém či pevném disku – ten musí být připojen.
Následují dva standardní příkazy, jeden na vytvoření nové prázdné databáze, druhý na otevření již existující. Třetí příkaz v řadě zkomprimuje databázi, a to hlavně tím, že vyhledá již odstraněné informace. Není třeba se bát, že by tato komprese například mazala uložené filmové snímky či zhoršovala jejich kvalitu. Čtvrtý příkaz v podskupině umožní přiřadit databázi heslo, a tím zamezit jejímu neoprávněnému otevírání. To je velmi vhodné, pokud například nechcete, aby si někdo prohlížel informace o vámi vlastněných erotických filmech.
Další pětice příkazů začíná přidáním nového filmu do databáze. Takto lze přidat i filmy, které právě nevlastníte. Naopak druhý příkaz vyžaduje vlastnictví filmu, protože skrze něj nejdříve vyberete umístění filmu, teprve poté k němu doplníte údaje. Další příkaz, úprava údajů, je do jisté míry nadbytečný, protože změnit informace o filmu lze velmi snadno poklepáním kamkoli do filmové karty, tedy do hlavního okna. Čtvrtá ikona přidává snímek z filmu do filmové karty, a to tak, že vyberete a otevřete film a zvolíte si konkrétní obrázky. Pátý příkaz vymaže vybraný film z místní databáze.
Na konci řady najdete odkaz vedoucí k volbám nastavení a nápovědu, kterou lze klasicky vyvolat i klávesou F1.
Projděme si nyní krok za krokem hlavní činnost programu, a sice přidání filmu do databáze. Film můžete přidat čtyřmi způsoby tak, jak jsou nabízeny v nabídce Film:
Můžete jen přidat film, přidat konkrétní disk DVD (médium v tu chvíli musí být vloženo v mechanice), přidat DVD vložením čárového kódu (tato možnost dělá z AMM program vhodný i pro nasazení ve firmách) a nakonec vložit filmu ze souboru. Tato varianta je sice v našem výčtu poslední, ale předpokládáme, že ji budete nakonec využívat nejvíce.
Klikněte tedy na tuto volbu, objeví se okno pro výběr souboru. Najděte film, který chcete zařadit do databáze. Zobrazí se první stránka filmové karty, přičemž název filmu nemusí být přesný, je totiž přizpůsoben názvu souboru. V našem případě je bez diakritiky. Tady se nabízí možnost ho buď upravit, nebo bez úpravy hledat film v internetové filmové databázi. Pro hledání klikněte na ikonu vpravo od PůvNázev, tím se spustí hledání ve výchozí internetové databázi. Její výběr lze změnit kliknutím na šipku.
Pokud jste zadali název filmu přesně, ihned se načtou náležité informace. Pokud aktuálnímu názvu odpovídá více filmů, vyberte dvojklikem ten odpovídající.
Načtou se dostupné údaje k filmu, v případě použití Česko-slovenské filmové databáze se zobrazí jako název český a v závorce slovenský, přičemž původní název je samozřejmě ten originální. Můžete přidat vlastní hodnocení filmu, označit, zda jste ho již viděli, měnit lze ale i ostatní načtené údaje.
V záložkách Další a Info média se načítají informace o video a audio formátu, o umístění filmu a podobně. Pokud nějaké chybějí či jsou nedostatečné, můžete je samozřejmě doplnit.
Velmi zajímavá je čtvrtá záložka, určená k pořizování snímků z filmu. Zde vyberete na časové ose pozici a kliknutím na Uložit snímek obrazovky pořídíte obrázek, který se bude zobrazovat na filmové kartě.
Poslední záložka slouží ke správě seriálů. Kdybychom například vybrali díl nějakého seriálu, zde bychom ho zařadili do kontextu celé seriálové série. Kliknutím na OK vložíte nový film do své databáze.
odinstalování
Pokud byste chtěli program All My Movies odinstalovat, můžete klasicky postupovat přes Přidat nebo odebrat programy, popřípadě z nabídky Start ? Programy ? Bolide Software ? Uninstall All My Movies.

Byl pro vás článek přínosný?