Hlavní navigace

Blockchain: Módní termín, nebo skutečná revoluce pro firemní IT?

3. 11. 2018

Sdílet

 Autor: Fotolia © iconimage
Dodavatelé IT zavádějí funkce využívající blockchain často v reakci na vysoký zájem ze strany svých zákazníků.

Přestože je blockchain jednou z nejžhavějších technologií v oblastech podnikového zabezpečení, ukládání dat a sdílení souborů, mnoho odborníků poněkud zpochybňuje jeho vhodnost použití, a dokonce i jeho předpokládanou bezpečnost.

Jak jednotlivé oblasti trhu zápolí s hledáním nejlepšího způsobu použití technologie nazývané distribuovaná účetní kniha (distributed ledger), začínají ji dodavatelé IT testovat ve svých produktech – v některých případech je to však spíše reakce na požadavky zákazníků než jejich proaktivní krok.

„Je to teď velmi horké téma,“ prohlašuje Zulfikar Ramzan, technologický ředitel RSA Security, dceřiné firmy skupiny Dell EMC. „Dostáváme velké množství dotazů týkajících se technologie blockchain a dopadů na podniková prostředí. Myslím si, že je to způsobeno převážně tím, že když se objeví nějaká nová technologie, lidé chtějí do určité míry mluvit o populárních novinkách a o tom, co je nejlepší.“

Ramzan tvrdí, že se jeho zákazníci ptají na možnosti použití technologie blockchain k protokolování auditů a k ukládání ověřitelných protokolů, které se považují za spolehlivý způsob sledování událostí v organizaci a splnění požadavků regulačních auditorů.

Další klienti RSA zase mají zájem o autentizaci uživatele, aby uživatelé měli přístup ke správným digitálním záznamům ve správný čas.

„Zkoumáme, jak lze blockchain v tomto kontextu používat,“ popisuje Ramzan. „Myslím si, že tato technologie teprve vzniká.Je to oblast, která měla velkou propagaci a nyní je otázka, zda se tato očekávání podaří naplnit.“

 

Blockchain a bitcoin

Blockchain je decentralizovaná elektronická šifrovaná účetní kniha, resp. databázová platforma – jinými slovy je to způsob, jak ukládat digitální data v nezměnitelné formě, aby je bylo možné bezpečně sdílet v sítích a mezi uživateli.

Přestože popularita této technologie vzrostla zejména proto, že je základem pro vášnivě propagovanou kryptoměnu a platební platformu bitcoin, mnoho odborníků stále neví, jak přesně to funguje.

Dokonce i zakladatel bitcoinu Satoshi Nakamoto je záhadnou postavou a nikdo zřejmě neví, kdo to je, nebo zda to není jen pseudonym pro skupinu vývojářů. Nakamoto však vlastní jeden milion bitcoinů, což odpovídá 1,1 miliardy dolarů.

Angus Champion de Crespigny, lídr pro blockchain ve společnosti Ernst & Young, označil tuto technologii za přeceňovanou a prohlásil, že mnoho firemních aplikací využívajících tuto platformu má regulační nebo provozní problémy, které lze jen obtížně řešit jedinou technologií.

„Vidíme zájem o její využití k propagaci bezpečnostních zásad a správy přístupu k identitám, ale zatím je brzy.Je tu více dodavatelů vytvářejících produkty pro specifické účely, a to je skutečně zapotřebí,“ uvádí de Crespigny.

Jedním z problémů, které se v souvislosti s využitím technologie blockchain vyskytují, je mentalita eliminace a náhrady, která je nyní v podnikových prostředích populární, a to nemusí být ekonomické, upozorňuje de Crespigny.

„Považujeme však správu identit za skutečně přínosnou, protože může pomáhat při vytváření perspektivy jednotlivých zákazníků a zefektivnit nástup nových zaměstnanců,“ prohlašuje de Crespigny.

Podle něj je to technologické paradigma podobné, řekněme, relačním databázím: existuje mnoho různých způsobů možné implementace a každý má své výhody a nevýhody. Podobně to prý platí pro různé typy privátních a veřejných implementací technologie blockchain.

Skutečná síla technologie blockchain je ve veřejných prostředích, jako je například bitcoin, ale toto prostředí je zatím nezralé, prohlašuje de Crespigny. „Neznamená to, že v podnikové sféře neexistují výhody, zejména když jde o množinu různých právnických osob.“

 

Decentralizace

Jedním z problémů, kterým přijetí technologie blockchain čelí, je vysoká složitost, která je způsobena tím, že se všechny funkce vykonávají bez centralizovaného prostředku správy.

„Síla blockchainu spočívá ve vytváření decentralizované distribuované účetní knihy.V podnikovém prostředí tuto decentralizaci v mnoha případech nepotřebujete. Stejných cílů můžete dosáhnout klasickým centralizovaným způsobem a je to mnohem jednodušší,“ tvrdí Ramzan.

„To je částečně to, co se snažíme našim zákazníkům vysvětlit. Chápou výhody technologie blockchain,“ pokračuje Ramzan. „Mají své důvody, ale nemusejí ještě dobře chápat vhodné způsoby a prostředky. Naším záměrem je pomoci jim při rozhodování o nejlepším způsobu dosažení jejich cílů.“

Pro mnoho z nich je složitost technologie blockchain plynoucí z decentralizované struktury dostatečným důvodem k prozatímnímu upuštění od její implementace.

„Je těžké pochopit způsob, jakým zajišťuje šifrování,“ tvrdí Sergei Beloussov, výkonný ředitel společnosti Acronis, která je předním poskytovatelem zálohování dat. Beloussov má titul PhD v oboru počítačových věd a je spoluautorem více než 200 technologických patentů v USA.

„Mám několik velmi inteligentních počítačových vědců, kteří mi říkají, že je to zbytečně přehnané. A pokud je to přehnané, potom je to bezpečné, ale je to způsob zabezpečení, který není nutný,“ uvedl Beloussov. „Máme ale i několik vědců, kteří mne varují, že to bezpečné není, a věří, že lze bezpečnost prolomit.“

Sám Beloussov se ale domnívá, že technologie blockchain je i při své extrémní složitosti ze své podstaty bezpečná.

 

Ověření skutečností

V únoru Acronis poprvé představil technologii blockchain ve svém zálohovacím softwaru True Image 2017. Platforma blockchain je také použitá jako prvek certifikace a verifikace dat v True Image komponentě ASign, což je služba pro elektronické podepisování dokumentů schopná fungovat podobně jako notářská služba.

Koncem jara pak využil technologii blockchain pro verifikaci dat ve svém hlavním zálohovacím produktu pro malé a střední firmy – Acronis Backup 12.5 Advanced.

 „Zabýváme se správou dat a efektivně zálohujeme, ale software pro správu dat musí také zajistit, že jsou data nezměněná, a navíc je potřebné nějakým inteligentním způsobem zajistit řízení přístupu k datům,“ uvádí Beloussov. „Jde tedy o řízení přístupu k datům inteligentním způsobem.“

Beloussov považuje využití technologie blockchain pro bitcoin jako jednu z nejzákladnějších funkcí – způsob zajištění nezměnitelnosti digitálních objektů.

Alex Tapscott, šéf investiční společnosti Northwest Passage Ventures, uvedl, že přestože není žádný systém neprolomitelný, je jednoduchá topologie blockchain v současné době nejbezpečnější.

„Aby bylo možné přesunout cokoli hodnotného přes jakýkoli druh technologie blockchain, musí nejprve síť uzlů souhlasit s tím, že je tato transakce platná, což znamená, že žádná jednotlivá entita nemůže něco svévolně tvrdit bez ohledu na průběh transakce.V případě zájmu o průlom nestačí prolomení do jednoho systému jako například v bance. Museli byste se prolomit do všech jednotlivých počítačů v takové síti, která by se vám bránila.“

Výpočetní zdroje většiny řešení blockchain jsou obrovské, upozornil Tapscott v on-line interview, protože to není jen jeden počítač, ale mnoho počítačů. Například blockchain pro bitcoin využívá zhruba deset- až stokrát vyšší výpočetní výkon než mají všechny obslužné farmy společnosti Google dohromady.

„Nelze sice tvrdit, že by šlo o neprolomitelnost, ale je to výrazně lepší než cokoli, co jsme dosud měli,“ prohlašuje Tapscott.

Dalším využitím blockchainu může být efektivní způsob vytváření chytrých smluv. Například HealthCoin je databáze založená na technologii blockchain, kterou mohou používat lékaři a další poskytovatelé zdravotní péče k potvrzení, že pacienti dodržují léčebný režim, aby se zabránilo komplikacím při dlouhodobých onemocněních, jako jsou například městnavé srdeční selhání a cukrovka.

Síť HealthCoin vytváří trh pro zaměstnavatele, plány zdravotní péče, nemocnice a pojišťovny a pro finanční odměny zaměstnanců, kteří se účastní osvědčených metod prevence. Aktivity zaměstnanců se mohou sledovat pomocí nositelných zařízení a odměňované pomocí healthcoins ukládaných do digitální peněženky.

Blockchain umožňuje řídit distribuovaným způsobem digitální záznamy (bloky) pro skupiny uživatelů na nezávislých serverech. Každý blok má časové razítko a je propojen s předchozím blokem, čímž vzniká nepřerušený řetězec – každý blok je tedy svým vlastním nezměnitelným záznamem spojeným s daným uživatelem.

Blockchain lze zaktualizovat jen na základě souhlasu mezi účastníky systému a po zadání nových dat není možné jejich smazání. Blockchain obsahuje pravdivý a ověřitelný záznam každé jednotlivé transakce, ke které kdy v daném systému došlo.

 

Neustále se vyvíjející

Stejně jako samotný internet se i možnosti technologie blockchain neustále vyvíjejí a objevují se nové funkce a doplňkové aplikace. Protože se regulace neuskutečňuje jedním řídicím centrem, jak to bývá u správy systémů, neexistuje tak jedno místo schopné způsobit selhání. V podnicích teoreticky nebude nutné, aby IT profesionál sledoval bezpečnost pomocí databáze blockchain.

Platformy blockchain mají několik obecných způsobů využití. Existují veřejné implementace blockchainu, které umožňují komukoli vidět či zasílat transakce, pokud je dotyčný účastníkem konsenzuálního procesu.

Existují konsorciální implementace blockchainu, kde je jen předem vybraný počet uzlů autorizován k použití účetní knihy. Například skupina bank a jejich clearingové středisko mohou používat blockchain jako součást procesu zúčtování obchodu, kde je každý uzel spojen s krokem v ověřovacím procesu.

A potom existují privátní implementace blockchainu, kde je schopnost zapisovat do účetní knihy omezena na jednu organizaci.

Distribuované databáze Acronisu je založena na zakázkové platformě Ethereum, kterou představil v roce 2013 vývojář Vitalik Buterin. V té době mu bylo jen 19 let. Ethereum byla původně použita k ověřování on-line plateb, ale její schopnosti vzrostly pod švýcarskou neziskovou nadací Ethereum Foundation.

V lednu tohoto roku společnost Accenture uvedla, že by technologie blockchain dokázala snížit náklady na infrastrukturu osmi z deseti největších investičních bank na světě průměrně o 30 %, což by pro tyto banky znamenalo úsporu ročních nákladů ve výši 8 až 12 miliard dolarů.

Úspory by podle Accenture vznikly v důsledku náhrady tradičně fragmentovaných databázových systémů, které podporují transakční zpracování, za systém distribuované účetní knihy blockchain. To by bankám umožnilo snížit nebo eliminovat náklady na rekonciliace a současně zlepšit kvalitu dat.

V únoru pak byly společnosti Accenture, J.P. Morgan Chase a Microsoft mezi 30 společnostmi, které oznámily vytvoření Enterprise Ethereum Alliance zaměřené na tvorbu standardní verze platformy pro zpracování a sledování finančních transakcí.

„Vzhledem k obrovským nákladům na rekonciliaci dat, což je součást každého aspektu oboru kapitálových trhů, nejsou překvapením značné investice do technologie blockchain,“ uvádí David Treat, šéf odvětví finančních služeb se zaměřením na blockchain ve firmě Accenture.

„Stejně jako u každé nové technologie však je výzvou pochopit, co by tyto investice mohly přinést.“

 

Blockchain ve zkratce

Co je to blockchain? Blockchain je především veřejná elektronická účetní kniha podobná relační databázi, která může být otevřeně sdílena mezi různými uživateli a vytváří nezměnitelný záznam o svých transakcích, kde je každá z nich označena časem a propojena s transakcí předchozí.

Každý digitální záznam nebo transakce ve vláknu se nazývá blok (odtud plyne název) a umožňuje buď otevřené, nebo kontrolované skupině uživatelů pracovat s elektronickou účetní knihou. Každý blok je propojen s konkrétním účastníkem.

Blockchain lze zaktualizovat jen na základě souhlasu mezi účastníky systému a po zadání nových dat není možné smazání. Blockchain obsahuje pravdivý a ověřitelný záznam každé jednotlivé transakce, ke které kdy v daném systému došlo.

Co přesně blokchain dělá? Jako síť peer-to-peer v kombinaci s distribuovaným serverem pro časová razítka umožňují databáze blockchain autonomní správu. Správce není potřebný. Ve skutečnosti jsou to uživatelé, kdo slouží jako správci.

Jaká odvětví to využívají? Angus Champion de Crespigny, lídr pro technologii blockchain ve společnosti Ernst & Young, uvádí, že je tato technologie považována za vhodnou k propagaci bezpečnostních zásad a pro správu přístupu k identitám.

Skutečnost, že každý záznam blockchainu obsahuje jedinečný kryptografický hash, který se používá ke sledování tohoto bloku, stejně jako dalších v přidruženém řetězci, znamená, že data nelze změnit, takže je to perfektní řešení pro účely vedení záznamů a auditu.

Finanční služby byly prvním oborem, který technologii blockchain začal využívat. I další obory jako například zdravotnictví však začaly rychle zkoumat možnosti jejího využití.

Přestože je zatím brzy, objevuje se více dodavatelů vytvářejících produkty pro specifické účely, „a to je skutečně potřebné“, poznamenává de Crespigny.

Jak to může pomoci těmto odvětvím? Blockchain eliminuje obrovské množství způsobů udržování záznamů, které mohou být velmi matoucí, když se transakce účastní více stran, uvádí Saurabh Gupta, viceprezident strategií ve společnosti Genpact, která poskytuje IT služby. „Blockchain a distribuované účetní knihy mohou být nakonec metodou pro integraci veškerého komerčního celosvětového vedení záznamů,“ tvrdí Gupta.

Jeho firma začala poskytovat službu pro finance a účetnictví, která využívá pro objednávky chytré smlouvy založené na technologii blockchain k zaznamenávání všech smluvních podmínek mezi zákazníkem a organizací.

Bank of England zase uvažuje o způsobech, jak využít blockchain pro platby, zúčtování a vypořádání. A příkladem je i Acronis, který představil technologii blockchain jako prvek certifikace a verifikace dat v podobě služby pro elektronické podepisování dokumentů, obdobně jako nabízí notářská služba.

Existují nějaké nevýhody při používání? Stejná věc, která způsobuje atraktivitu technologie blockchain, tedy její distribuovaná podstata, je také potenciální bezpečnostní hrozbou. V podniku může centralizovaná kontrola přinášet zabezpečení. Technologie blockchain, která je decentralizovaná, funguje nejlépe, když je nezbytné sdílení informací mezi mnoha často nesourodými stranami.

Centrální kontrola, například v případě jednoho správce, může být dvousečná, protože je jediný bod kontroly zároveň jediným místem selhání, připomíná Sergei Beloussov z Acronisu.

Bylo toto šifrování někdy prolomeno? Ne. „K tomu obvykle nedochází. Pokud k průlomu dojde, bude to v důsledku bezpečnostní chyby v softwaru,“ prohlašuje Bruce Schneier, šifrovací a bezpečnostní expert. Schneier odkazuje na fakt, že existuje mnoho verzí technologie blockchain. Navíc funkce platformy blockchain představili ve svém softwaru a službách dodavatelé, jako jsou například Microsoft a IBM.

 

Existují různé varianty technologie blockchain? Ano. Platformy blockchain mají několik obecných způsobů využití. Existují veřejné implementace blockchain, které umožňují komukoli vidět či zasílat transakce, pokud je dotyčný účastníkem konsenzuálního procesu.

Existují konsorciální implementace blockchain, kde je jen předem vybraný počet uzlů autorizován k použití účetní knihy a existují i privátní implementace blockchain, kde je schopnost zapisovat do účetní knihy omezena na jednu organizaci.

Jaký bude směr?„Novou technologii nemůžete ignorovat, ale nemůžete ji také jen slepě přijmout.Klíčem je zjistit, zda přináší pro vaše účely nějaký užitek,“ radí Gupta.

V současnosti existuje však více než 15 paralelně vyvíjených platforem distribuované účetní knihy technologie blockchain se speciálními aplikacemi u každé z nich, upozorňuje Gupta. Toto odvětví bude potřebovat určitou standardizaci, která by podpořila široké přijetí.

„Takové problémy jsou u nových technologií běžné, a dokonce i navzdory těmto problémům je o technologii blockchain velký zájem,“ uzavírá Gupta.

Cloud24

 

Tento příspěvek vyšel v Computerworldu 9/2017. Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.

Byl pro vás článek přínosný?