Hlavní navigace

Bude Česká televize vysílat on-line?

Sdílet

Veřejnoprávní, tedy ta naše, Česká televize restrukturalizovala a obnovila vprůběhu uplynulých několika měsíců své webové stránky. Jejich současná podoba se mi jevila natolik zají...
Veřejnoprávní, tedy ta naše, Česká televize restrukturalizovala a obnovila v
průběhu uplynulých několika měsíců své webové stránky. Jejich současná podoba
se mi jevila natolik zajímavá a plány lidí, kteří Internet spravují, natolik
podnětné, že jsem se rozhodl napsat tento článek.

Honba za informacemi
Pokud byste dnes při svém pravidelném surfování a honbě za informacemi
zabrousili na všeobecně známou www.czech-tv.cz a zdrželi se na ní nezbytně
dlouhou dobu, dobrali byste se v zásadě ke třem druhům informací. Za
nejatraktivnější považuji seznámení s projekty České televize, tedy službu
divákům, kteří tak mají možnost poznat (mnohdy velice detailně), na jaké akce
jsou využívány veřejnoprávní prostředky a dozvědět se mnohé o nových filmech,
natáčení atd. Každý lev salónu mi pak potvrdí, jak je důležité vědět o těchto
tématech společenských disputací, nehledě na ekonomický fakt, že nemusí kupovat
časopis Story. Divácká podpora je rozšířena o zpravodajství, které je
aktualizováno prakticky dvakrát denně a přináší informace především ze zdrojů
České televize. Takže pokud někdy nestihnete hlavní zpravodajskou relaci
Události a vaše ego by bylo stiženo depresivními pocity, že nevíte, co se děje,
máte tu možnost otevřít si po osmé hodině knihu, jež se zve Internet, a
uklidnit svou stresu vystavenou duši. V současné době se legislativně ošetřuje
problém s archivací určitých údajů, takže doufám, že bude jen otázkou času, kdy
se v Síti objeví archiv, jenž informativní hodnotou předčí jiné.
Druhou a nejstarší kapitolou jsou institucionální informace, včetně
rozpracované virtuální procházky po areálu Kavčích hor. Máte možnost seznámit
se se základními zákonnými ustanoveními, která definu-jí postavení České
televize (ČT), poznáte i známé tváře naší obrazovky. Zatím sice poněkud
neosobně a konzervativně, ale vše je otázkou času. Svůj prostor tu má i Rada
České televize. Za samozřejmost lze považovat e-mailové spojení na každou z
uvedených osob, a tedy jistý slibný začátek zvyšující se interaktivnosti mezi
divákem (čtenářem) a lidmi, kteří televizní pořady připravují. A to jak z
hlediska komplexnosti, tak i dynamičnosti stránek. Pod odkazem "osobní stránky"
se pak skrývají informace z neoficiálního prostoru pro kohokoliv z ČT, kdo by
měl zájem poodkrýt roušku tajemství a sdělit něco světu.
Poslední kapitolou jsou služby nejen pro novináře, kteří mají k dispozici
informační servis včetně fotobanky a seznamu pozoruhodných akcí, tiskovek...

Vše pro všechny
Doménu České televize podporují oba nejrozšířenější prohlížeče MS Explorer a
Netscape. K dispozici je i základní textová podoba pro majitele prohlížečů
nepodporujících grafiku. Odkazy provázející každou stranu jsou vyvedeny v
černobílém provedení (vyjma loga ČT). Strohost (a zároveň tedy nepřílišná
náročnost na nabíhání úvodní stránky) je vyvážena grafickým zpracování
konkrétních informací, které čtenáře nevedou pouze textem, ale i danou
barevností stránky. Té v zásadě odpovídá barevnost pořadu prezentovaná v
televizi. Již zmíněné filmové projekty jsou například ukazovány v barevné
definici, jež bude posléze provázet i reklamní kampaň (plakáty apod.), takže
výhoda rychlejší orientace je nabíledni. Pravidelná aktualizace úvodní stránky
probíhá v přibližném rozmezí jednoho týdne.
O pozitivním vývoji stránek ČT svědčí i stoprocentní nárůst denní návštěvnosti
oproti minulému roku. Absolutní číslo se sice pohybuje na poměrně nízké úrovni
(cca 800 vstupů denně), ale všichni věří, že je jen otázkou času, než budou
stránky ČT natolik poutavé, že svoji pouť po Internetu začneme právě v těchto
končinách. Za jistý vzor by se snad daly označit stránky BBC nebo CNN,
neznamená to však jejich nekritické přebírání, ale orientační ideál, ke kterému
by se ČT chtěla dopracovat. Konečně základní rozdíl je ve srovnání počtu
správců webové stránky těchto gigantů zpracovává asi stovka lidí, což definuje
základní rozpor.
Vedle této základní orientace vývoje mi byly nastíněny alespoň dva pozoruhodné
projekty.
Podpory si v nejbližší době zaslouží ty části Webu ČT, které jsou určeny dětem.
Aktuální verze je zatím orientována především na rodiče a učitelky, ale
vzhledem k podpoře Internetu ve školství a rozšiřování této informační
platformy by měla být významně podporována spolupráce dětí se Sítí. Česká
televize chystá v tomto ohledu navázání spolupráce se školami a školkami.
V jednání je i projekt on-line vysílání České televize přes Internet. Tím však
budou potěšeni obyvatelé České republiky, pobývající zahraničí až v horizontu
několika měsíců.
Web v České televizi má podle mého skromného názoru možnost stát se jedním s
nejzajímavějších odkazů v naší doméně, u kterého bude stát za to stisknout CTRL
+ D. Pokud vydržím, jako všichni ostatní návštěvníci Internetu, proces
dolaďování legislativy a občanský drobnohled dozoru nad penězi dovolí další
rozvoj, pokusím se pečlivě sledovat vývoj v této oblasti a informovat vás, naše
laskavé čtenáře, o tom nejpodstatnějším, co nám Česká televize poskytne.

Jaroslav Poláček je studentem Karlovy univerzity v Praze.

8 0687/JL

Byl pro vás článek přínosný?