Hlavní navigace

Budoucnost publikačního průmyslu

6. 7. 2016

Sdílet

 Autor: © jamdesign - Fotolia.com
Pochopení aktuálních trendů vývoje v publikačním průmyslu je do značné míry zásadní i pro podnikovou sféru. Tištěná a digitální publikační média zde totiž představují jeden ze základních prostředků reklamy, marketingu, sdílení informací a vzdělávání. Pojďme se tedy podívat na několik nejvýraznějších trendů, jež ovlivňují či záhy mohou ovlivňovat vývoj v publikačním průmyslu.

Již po nějaký čas se coby zásadní otázka jeví, zda tištěná média budou výrazně, či dokonce zcela vytlačena médii digitálními. Zde je především třeba říci, že odklon čtenářů od tištěné k digitální formě je dosti znatelný a dá se předpokládat, že daný trend bude dále akcelerovat.

Na druhou stranu se ale začíná ukazovat, že provozování digitální formy publikace, typicky periodika, má i svá úskalí, neboť vybudování a provoz odpovídající IT infrastruktury vyžadují nemalé investice a příslušné know-how. A je pak zcela jisté, že papírová publikace má a bude mít stále mnoho příznivců, neboť digitální zařízení zatím nedokážou nabídnout takovou čitelnost, přehlednost a fyzický kontakt jako papír.

Je přitom docela možné, že se do několika let propad zastaví i díky nárůstu poptávky po kvalitně tištěných publikacích částečně analogicky tomu, jak dnes ve světě plně digitalizované hudby začíná opět růst zájem o vinylové desky a dokonce audiokazety.

Mnoho vydavatelů a také poskytovatelů tiskových služeb pochopilo, že výhodný je zejména kanálový mix dovolující nejširší pokrytí čtenářské komunity. Vazbu mezi tiskovinou a digitálním kanálem (typicky web či mobilní aplikace) dnes dovolují zajistit zejména QR a jiné čárové kódy vložené do publikace, jež v sobě nesou informace typu webových odkazů či kontaktních údajů.

DT24

Po naskenování do mobilního zařízení umožňují uživateli využít tyto informace typicky pro otevření příslušné webové stránky či stažení mobilní aplikace.

Dále lze očekávat nárůst publikací s vloženými RFID tagy určenými k jejich identifikaci a přenosu informací, zajímavě vypadají pokusy o vkládání digitálních čteček (například na bázi technologie E Ink) s reklamou či jiným obsahem do tištěných periodik. Digitální lokalizaci a propagaci tiskoviny dovolí dále zajistit i technologie pro rozpoznání lokace a s tím spojené emitování informace typu webového odkazu, jako jsou Apple iBeacons či Google Eddystone.

Byl pro vás článek přínosný?