Hlavní navigace

Byznys analytika a její praktické využití

4. 11. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Byznys analytika je multioborová disciplína. A z tohoto důvodu jsou její definice různé. Vždy se ale nějak vymezuje podle toho, pro jaký obor byznys analytik svoje služby poskytuje. V praxi se velmi často pohybuje na hranicích competitive intelligence, business intelligence a risk managementu. Vnímání toho, co ale můžeme považovat za analytiku a koho za analytika, se v praxi poměrně různí.

Kdo je byznys analytik

Byznys analytik v IT společnosti  definuje potřeby zákazníka. Pro marketing vyhodnocuje chování zákazníků a hledá proto ideální datové zdroje. Ve finančním sektoru se díky znalostem o preferencích klientely podílí na vývoji nových produktů. Ať už je cíl analýzy jakýkoliv, u analytika je klíčová vždy schopnost komunikace, prezentace nabytých poznatků a kreativita při návrzích řešení.

Měl jsem to štěstí, že jsem se ve své praxi spolupodílel na celé řadě projektů, které vedli konzultanti z nadnárodních společností. Přestože jejich názory na řešení nebyly vždy stejné, metodiky a základní nástroje, jež byly pro práci použité, se příliš nelišily. Řízené rozhovory, SQL, Excel a PowerPoint. Byl jsem ale překvapený, že největší důraz se vždy kladl na prezentaci v PowerPointu.

Prezentace? Prezentace!

Důvod je jednoduchý. Přetavení nabytých poznatků a jejich snadno pochopitelná prezentace je pro dobré hodnocení práce týmu poskytující byznys analytické služby klíčová. Obsahy jednotlivých stránek se plnily výsledky z jiných technologií. S ohledem na týmovou spolupráci při tvorbě výstupů bylo ale vždy velmi náročné zajistit jejich jednotnost a aktuálnost.

Technologie pro prezentaci výsledků analýzy by ideálně kromě jednoduché tvorby prezentace měla umožňovat vytvářet a ukazovat schémata pracovních postupů, rychle získávat ekonomické výsledky, popsat klíčové partnery a jejich zranitelnosti, vše snadno aktivně propojovat.

Aktualizace? Aktuálnost!

Byznys analýza získává vyšší přidanou hodnotu, je-li možné její závěry průběžně kontrolovat, vyhodnocovat a aktualizovat na základě nových dat a poznatků. To standardně používané nástroje obvykle neumožňují: celá odvedená práce, respektive její velká část, se aktualizuje v externích nástrojích a následně pak v prezentaci. 

Tovek Tools

Více než deset let jsem pracoval v bezpečnostním oboru, vyhodnocoval rizika spolupráce s ekonomickými subjekty, řídil jsem týmy pro vyšetřování pojistných podvodů. Vždy jsem se setkával s potřebou využívat nabyté znalosti o subjektech, které se dopouštěly podvodů. Potřebovali jsme aktualizovat poznatky, na jejichž základě se měnil způsob vyhledávání incidentů. Protože parametrů ovlivňujících chování je mnoho, je mnoho i databází, kde jsou tyto informace uložené. To pro všechny obory vytváří stejný problém. Jak data efektivně a rychle propojit? Řešení nalezl byznys analytik. Bylo přímo před námi, jen jsme ho z důvodu provozní slepoty neviděli.

Využívali jsme Tovek Tools jako nástroj pro vyhledávání v nestrukturovaných datech. Možnosti nástroje jsou však mnohem širší. Jak nám analytik prezentoval, lze jeho pomocí například i shrnout  poznatky jako myšlenkovou mapu. A následně z ní vytvářet dotazy využitelné pro kvalifikované vyhledávání v databázích. Jakákoliv úprava v myšlenkové mapě znamená i úpravu dotazů. Zůstává zachovaná historie, a tudíž i znalosti. Po připojení dalších dat do jednoticího prostředí bylo pak snadné nové informační zdroje prohledávat, a to stále aktuálními dotazy. 

Minimálně jedna ze stran prezentace, se kterou jsme přicházeli na řídicí výbor projektu, byla vždy tvořena „budíky“. Někdo to trefně přirovnal k přístrojům pro pilota. Tak jako přístroje ukazují změny chování letadla po zásazích pilota do řízení, musejí být stejně snadno prezentovatelné vlivy řízení nebo obchodního rozhodnutí.

příloha_ovladnete_sva_data

Tovek Web Client

Hledali jsme nástroj vhodný pro zaměstnané manažery, kteří chtějí být stále informováni o změnách. A to nejlépe bez nových nákladů na lidské zdroje. Tovek Web Client je technologické řešení, které umožňuje prezentovat výsledky dotazů v textové podobě, např. pomocí tabulek i grafů. Všechny jsou interaktivní a umožňují vytvářet prostřednictvím filtrů a změn v dotazech další alternativy. Nejoblíbenější byly grafy vazeb mezi subjekty, případně časové osy interakcí. Tento nástroj nám zcela nahradil prezentace a práci s aktualizacemi databází.

Díky byznys analytikovi, který společně s námi prošel celý náš pracovní proces, jsme našli překvapivě jednoduchá a efektivní řešení. Následná změna formy prezentace výsledků ve www aplikaci už byla jen třešničkou na dortu.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku