Hlavní navigace

Byznys analytika a její praktické využití

4. 11. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Byznys analytika je multioborová disciplína. A z tohoto důvodu jsou její definice různé. Vždy se ale nějak vymezuje podle toho, pro jaký obor byznys analytik svoje služby poskytuje. V praxi se velmi často pohybuje na hranicích competitive intelligence, business intelligence a risk managementu. Vnímání toho, co ale můžeme považovat za analytiku a koho za analytika, se v praxi poměrně různí.

Kdo je byznys analytik

Byznys analytik v IT společnosti  definuje potřeby zákazníka. Pro marketing vyhodnocuje chování zákazníků a hledá proto ideální datové zdroje. Ve finančním sektoru se díky znalostem o preferencích klientely podílí na vývoji nových produktů. Ať už je cíl analýzy jakýkoliv, u analytika je klíčová vždy schopnost komunikace, prezentace nabytých poznatků a kreativita při návrzích řešení.

Měl jsem to štěstí, že jsem se ve své praxi spolupodílel na celé řadě projektů, které vedli konzultanti z nadnárodních společností. Přestože jejich názory na řešení nebyly vždy stejné, metodiky a základní nástroje, jež byly pro práci použité, se příliš nelišily. Řízené rozhovory, SQL, Excel a PowerPoint. Byl jsem ale překvapený, že největší důraz se vždy kladl na prezentaci v PowerPointu.

Prezentace? Prezentace!

Důvod je jednoduchý. Přetavení nabytých poznatků a jejich snadno pochopitelná prezentace je pro dobré hodnocení práce týmu poskytující byznys analytické služby klíčová. Obsahy jednotlivých stránek se plnily výsledky z jiných technologií. S ohledem na týmovou spolupráci při tvorbě výstupů bylo ale vždy velmi náročné zajistit jejich jednotnost a aktuálnost.

Technologie pro prezentaci výsledků analýzy by ideálně kromě jednoduché tvorby prezentace měla umožňovat vytvářet a ukazovat schémata pracovních postupů, rychle získávat ekonomické výsledky, popsat klíčové partnery a jejich zranitelnosti, vše snadno aktivně propojovat.

Aktualizace? Aktuálnost!

Byznys analýza získává vyšší přidanou hodnotu, je-li možné její závěry průběžně kontrolovat, vyhodnocovat a aktualizovat na základě nových dat a poznatků. To standardně používané nástroje obvykle neumožňují: celá odvedená práce, respektive její velká část, se aktualizuje v externích nástrojích a následně pak v prezentaci. 

Tovek Tools

Více než deset let jsem pracoval v bezpečnostním oboru, vyhodnocoval rizika spolupráce s ekonomickými subjekty, řídil jsem týmy pro vyšetřování pojistných podvodů. Vždy jsem se setkával s potřebou využívat nabyté znalosti o subjektech, které se dopouštěly podvodů. Potřebovali jsme aktualizovat poznatky, na jejichž základě se měnil způsob vyhledávání incidentů. Protože parametrů ovlivňujících chování je mnoho, je mnoho i databází, kde jsou tyto informace uložené. To pro všechny obory vytváří stejný problém. Jak data efektivně a rychle propojit? Řešení nalezl byznys analytik. Bylo přímo před námi, jen jsme ho z důvodu provozní slepoty neviděli.

Využívali jsme Tovek Tools jako nástroj pro vyhledávání v nestrukturovaných datech. Možnosti nástroje jsou však mnohem širší. Jak nám analytik prezentoval, lze jeho pomocí například i shrnout  poznatky jako myšlenkovou mapu. A následně z ní vytvářet dotazy využitelné pro kvalifikované vyhledávání v databázích. Jakákoliv úprava v myšlenkové mapě znamená i úpravu dotazů. Zůstává zachovaná historie, a tudíž i znalosti. Po připojení dalších dat do jednoticího prostředí bylo pak snadné nové informační zdroje prohledávat, a to stále aktuálními dotazy. 

Minimálně jedna ze stran prezentace, se kterou jsme přicházeli na řídicí výbor projektu, byla vždy tvořena „budíky“. Někdo to trefně přirovnal k přístrojům pro pilota. Tak jako přístroje ukazují změny chování letadla po zásazích pilota do řízení, musejí být stejně snadno prezentovatelné vlivy řízení nebo obchodního rozhodnutí.

skoleni

Tovek Web Client

Hledali jsme nástroj vhodný pro zaměstnané manažery, kteří chtějí být stále informováni o změnách. A to nejlépe bez nových nákladů na lidské zdroje. Tovek Web Client je technologické řešení, které umožňuje prezentovat výsledky dotazů v textové podobě, např. pomocí tabulek i grafů. Všechny jsou interaktivní a umožňují vytvářet prostřednictvím filtrů a změn v dotazech další alternativy. Nejoblíbenější byly grafy vazeb mezi subjekty, případně časové osy interakcí. Tento nástroj nám zcela nahradil prezentace a práci s aktualizacemi databází.

Díky byznys analytikovi, který společně s námi prošel celý náš pracovní proces, jsme našli překvapivě jednoduchá a efektivní řešení. Následná změna formy prezentace výsledků ve www aplikaci už byla jen třešničkou na dortu.

Autor článku