Hlavní navigace

Co takhle vlastní formuláře ve Wordu? - 4.díl

25. 6. 2019

Sdílet

 Autor: (c) markus_marb - Fotolia.com
Díky ovládacím prvkům obsahu a makrům je vytváření formulářů a práce s nimi velmi jednoduchá.

Předcházející díl

 

Vytváření vlastních formulářů ve Wordu je daleko jednodušší, než byste si kdy mysleli, a samozřejmě je daleko snazší než před lety. Microsoft umístil na záložku Vývojář devět ovládacích prvků obsahu, 12 ovládacích prvků ActiveX, tři ovládací prvky a tři funkce pro starší typ formulářů.

V programu Microsoft Word jsou k dispozici ovládací prvky, což jsou v tomto případě předem naprogramované nástroje, které umožňují do vašich dokumentů, formulářů, šablon a internetových stránek dodat interaktivní obsah. V tomto článku se budeme zabývat celkem šesti ovládacími prvky obsahu: zaškrtávacím políčkem (Check Box), polem se seznamem (Combo Box), rozevíracím seznamem (Drop-Down List Box), ovládacím prvkem obsahu pro text ve formátu RTF, ovládacím prvkem obsahu pro prostý text a ovládacím prvkem obsahu pro výběr data.

C. Pole se seznamem (Combo Box) a pole s rozevíracím seznamem (Drop-Down List Box)

U pole se seznamem i u pole s rozevíracím seznamem si vybíráte jednu možnost z několika navzájem nezávislých možností. Rozdíl je pouze v tom, že u pole s rozevíracím seznamem jste omezení pouze na položky v seznamu. Do pole se seznamem můžete zadat i položku, která v seznamu není, ale neobejde se to bez vlastního dopsání této položky do seznamu.

Proto jsou následující pokyny stejné jak pro pole se seznamem, tak pro pole s rozevíracím seznamem.

D. Seznam a rozevírací seznam

1. Pro dotaz č. 2 dotazníku zadejte následující text: Please select your favorite type of restaurant.

2. Na konci této věty pomocí tabulátoru posuňte kurzor na vzdálenost 11,5 cm od levého okraje a poté ze skupiny ovládacích prvků na záložce Vývojář vyberte Ovládací prvek obsahu pro pole se seznamem.

3. Při vybraném ovládacím prvku klepněte v nabídce Vývojář > Ovládací prvky na tlačítko Vlastnosti.

4. Jakmile se objeví dialogové okno Vlastnosti ovládacího prvku obsahu, zadejte do prvního pole Název v sekci Obecné příslušný název prvku a popřípadě vyplňte i pole Značka.

5. V poli Zobrazit jako: vyberte některou z možností Ohraničující rámeček, Počáteční/koncová značka nebo Žádná.

Poznámka: Jako výchozí položka je vybrána možnost Ohraničující rámeček, což znamená, že se položky v seznamu nebo rozevíracím seznamu neobjeví, dokud neklepnete na trojúhelníček.

6. Jak již bylo vysvětlováno výše u ovládacího prvku zaškrtávacího políčka, nyní si ještě můžete vybrat barvu, podobu prvku a navíc zvolit, zda bude možné upravovat nebo odstraňovat obsah.

7. Poté stiskem tlačítka Přidat přidávejte jednotlivé položky seznamu.

8. Po zadání jednotlivých položek můžete jejich pořadí měnit pomocí tlačítek Nahoru a Přesunout dolů. Dále můžete jednotlivé položky pomocí tlačítek Změnit a Odebrat měnit nebo odebírat.

9. Nyní budete vytvářet třetí dotaz dotazníku, v němž použijete pole s rozevíracím seznamem, nahradíte ovšem dotaz na restauraci následujícím dotazem: Select the type of store where you most frequently shop.

Vlastnosti pole se seznamem a pole s rozevíracím seznamem.

soutez_casestudy

 

Pokračování

Byl pro vás článek přínosný?