Hlavní navigace

Coffee Break – Analytika je dnes pro firmy povinností, s nástroji Tovek Tools pak hračkou

26. 4. 2022

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Analyzovat dodavatele, zákazníky, partnery je dnes prakticky pro všechny povinností danou zákonem. S Jiřím Rážem ze společnosti Supreme Analytics jsme si povídali o možnostech takové analytiky a o nástrojích, které ke svým analýzám používá.

Vážně znáte své obchodní partnery a spolupracovníky? Víte, jaká je jejich skutečná ekonomická situace, zda jsou důvěryhodní a jak plní své závazky? Jiří Ráž a jeho společníci jsou forenzní analytici s dlouholetou praxí ze specializovaného útvaru kriminální policie. Jejich firma Supreme Analytics umí prohledat datové zdroje, o jejichž existenci nemáte často ani tušení. Dovedou pro vás získat odpovědi na všechny závažné otázky. 

Byli Ministerstvem vnitra certifikovaně školeni v oboru kriminální zpravodajské analýzy. Sami již léta poskytují školení některým bezpečnostním složkám, státním a bankovním institucím. Dnes pomáhají podnikatelským subjektům analyzovat rizika, která plynou z obchodních vztahů. Stručně řečeno pomáhají přežít.

Pokud chce firma zvolit správnou firemní strategii, profitovat a získat náskok před konkurencí, musí analyzovat své silné i slabé stránky, sledovat současné dění na trhu a u své konkurence. To znamená mít k dispozici jasné, přesné a včasné informace, které umožňují vždy učinit správné rozhodnutí. Bez výkonného, sofistikovaného analytického nástroje s dostatečnou kapacitou, pouze lidskými zdroji, to není v dnešní době prakticky možné. 

Jiří Ráž

Supreme Analytics si pro svou činnost vybrala analytický systém Tovek Tools vyvíjený společnosti TOVEK. Jak Jiří Ráž říká, výběr klíčového nástroje pro analytickou práci byl poměrně jednoznačný. Systém Tovek Tools je celosvětově na vrcholu mezi analytickými SW. Supreme Analytics tak disponuje specializovanými systémy, které jsou plně rovnocenné se systémy velkých bankovních domů nebo bezpečnostních složek.

Součástí našeho know-how je vědět, které datové zdroje jsou na trhu dostupné. Pracujeme s otevřenými dostupnými zdroji, ale i komerčními databázemi, které jsou placené. Některé jsou poměrně dost drahé. Databáze různě zanikají, vznikají, v čase se mění jejich kvalita. Některé dříve dobré se nyní nebojíme nazvat odpadem. 

Základem je tedy neustále nutné vědět kde hledat. Udržujeme si aktuální přehled o všech dostupných datových zdrojích, z nichž řada ani není běžně známa. Používáme zmiňované specializované softwarové nástroje a analytické postupy, které dalece přesahují běžné „googlení“. To nám umožňuje naše klienty neustále překvapovat jak objevenými informacemi, tak novou komplexní znalostí, zcela měnící náhled na obchodní partnery, konkurenty, rizika či příležitosti.

Bezpečnostně-ekonomické analýzy

Nejčastěji provádíme bezpečnostně ekonomické analýzy firem, kdy v jejich rámci prověříme obchodního partnera. Zajímají nás dva hlavní aspekty. Zda je firma vůbec schopna zaplatit a zda firma bude ochotná zaplatit. Člověk je sociální tvor a opakuje vzory chování, které se mu v minulosti vyplatily. Pokud se někdo chová deset let na trhu nesolidně a vyplácí se mu to, pak je vysoce pravděpodobné, že se tak bude chovat i nadále. Najdeme tak odpovědi na zásadní otázky. Je váš partner ochotný plnit závazky? Jak se v této záležitosti choval v minulosti? Neskrývá před vámi zásadní ekonomické problémy?

Dokážeme odhalit skryté ekonomické problémy. Jsou ekonomické výsledky vašeho partnera reálně takové, jaké prezentuje navenek? Rozkrýváme skryté vazby s konkurencí. Je váš potenciální partner opravdu seriózním zájemcem o spolupráci? Netají vám např. finanční, majetkové nebo personální vazby na vaši konkurenci?

Jako prevenci poskytujeme pravidelný monitoring obchodních partnerů. V případě, že se začne ekonomická situace vašeho partnera náhle měnit, dáme vám o tom vědět dříve, než dojde k nezvratným škodám, např. zahájením insolvenčního řízení.

Pomoc při výběru vhodného kandidáta

Společnosti se na nás obracejí v průběhu výběrových řízení do top managementu. Proč? Tento krok je vždy velkým a důležitým rozhodnutím, které ovlivní direktivní část firmy a někdy i celé její další směřování. Máte jistotu, že kandidát na důležité místo ve vaší firmě přichází pracovat opravdu jen pro Vás?

Kupodivu se postup českých firem při výběru pracovníků pro tato klíčová místa v mnoha případech neliší od výběru pracovníků pro střední a nižší management. Většinou se postupuje podle klasického vzorce: Potřeba nového člena managementu – výběrové řízení – vlastní povrchové prověření uchazeče na Google a sociálních sítích – série pohovorů – zaměstnání. 

Žijeme v době kdy osobní skandály, sexuální orientace, vyznání, nebo rodinné poměry nikoho nezajímají. To co nás zajímá, jsou jeho výsledky za jeho celou kariéru. Projdeme jeho posledních deset angažmá. Jednoduše vezmeme data firmy a porovnáme stav a situaci v bodu kdy do ní vstoupil a stav v bodu, kdy jí opustil. Takto porovnáme všech deset firem a najednou zjistíte, že za jeho působení se osm firem ekonomicky výrazně zhoršilo a jedna zkrachovala. Chcete takového člověka?

Mimo ekonomické výkony manažera je třeba brát na zřetel i fakt, že v dnešní době jsou informace a know-how jsou často základním stavebním kamenem úspěšné firmy. Jejich zneužití může být začátkem velkých problémů. Pokud přijmeme do firmy na klíčovou pozici pracovníka s konexemi, anebo skrytými závazky vůči naší konkurenci, zcela jistě to do budoucna přinese problémy, které by šly v případě důkladného prověření kandidáta detekovat.“

Analýza sociálních sítí a internetu

Tato disciplína je pro naše klienty důležitá hned ze dvou hledisek. Prvním je analýza vnímání brandu veřejností, kde zkoumáme, jak vaši firmu vnímá široká veřejnost. Dotazníky nebo ankety obsahují téměř výhradně zkreslené údaje (obzvláště pokud je respondent finančně nebo jinak odměňován). Nás zajímají komentáře skutečných lidí na sociálních sítích, kde vyjadřují bez ovlivnění svůj vlastní názor. Stejným způsobem dovedeme odhalit a zdokumentovat pomlouvačné a guerilla útoky.

A druhým hlediskem je odhalování nezákonného chování vašich zaměstnanců. Pokud se vaše výrobky objevují na sociálních sítích nebo inzertních serverech a nesmyslně nízké ceny, zřejmě dochází k rozkrádání a prodeji vašich výrobků vašimi zaměstnanci. Dokážeme je dohledat a jejich chování zdokumentovat.

Analýza nestrukturovaných dat

Možnosti analýzy jsou v podstatě neomezené.  Ví o vás konkurence informace, které žádným legálním způsobem nemohla zjistit? Zřejmě se jedná o únik informací z firmy. Máte podezření na zpronevěru finančních prostředků firmy? 

podcast

Zjistíme, jak k tomu došlo, kdo měl příležitost a prostředky, a buď podstatně zúžíme okruh „podezřelých“, nebo přímo identifikujeme takovou osobu. Potřebujete zanalyzovat nebo prověřit velké množství elektronických textových dokumentů, tabulek nebo emailů? Potřebujete v nich nalézt potřebné informace a dát je do souvislosti s informacemi z jiných zdrojů?

Ať už jsou vaše otázky jakékoliv, přijďte za námi a ptejte se. My vám najdeme odpovědi.

Byl pro vás článek přínosný?