Hlavní navigace

Coffee Break – IT bezpečnost je třeba řešit více než kdy dříve, varuje Bitdefender

29. 3. 2022

Sdílet

 Autor: Depositphotos
V dnešní době je velmi důležité věnovat pozornost kybernetické ochraně více než kdy dříve. Počet útoků se každoročně několikanásobně zvyšuje, což ještě umocňuje dnešní nejistá geopolitická situace, ale co je důležitější, velmi rychle se vyvíjí techniky útočníků, říká v našem coffee breaku René Pospíšil, country manager společnosti Bitdefender pro Českou republiku.

Společnost Bitdefender blokuje celosvětově více jak 400 útoků za minutu, a to především díky rozsáhlému využívání strojového učení pro detekci nových hrozeb. Technologie Bitdefenderu jsou postavené na statickém i dynamickém strojovém učení, který využívá více jak 30 vrstev ochrany, které jsou navzájem propojeny umělou inteligencí. Díky tomu umí rozpoznat i ty nejsofistikovanější útoky, včetně tzv. tichých útoků, vedených i z více stran najednou.

Dlouhodobé cílené útoky zaměřené na konkrétní organizaci jsou v posledních letech na výrazném vzestupu. Mění se i orientace útočníků, a často již nejde o to v co nejkratší době napáchat co nejvíce škod, ale naopak – udržet se v organizaci co  a zůstat neodhaleni. Důvod je prostý, čím delší dobu je útočník v síti, tím více dat organizaci získá.

Během této doby velmi často útočníci kradou citlivé informace a data (smlouvy, informace o zaměstnancích, partnerech atd.) Získaná data pak následně prodávají přes darkweb komukoli, kdo je za ně ochoten zaplatit.

Další skupinou častých útoků je Ransomware, jehož cílem je často získání jakýchkoli dat v co nejkratším časovém intervalu, a jejich následné zašifrování. Tyto útoky jsou pak spojeny s požadavkem na zaplacení výkupného za znovuobnovení přístupu k datům organizace. Ale ani zaplacení výkupného neexistuje jistota, že organizace obdrží klíč k rozšifrování svých dat. Podle dostupných statistik je toto riziko až 50 %!

Proč používat právě Bitdefender?

Bitdefender přistupuje k ochraně organizace komplexně a všechny informace z koncových bodů, serverů, a informace o síťovém provozu (také možnost rozšíření o více senzorů), jsou seskupeny na jednom místě, kde jsou automaticky analyzovány pomocí umělé inteligence.

Umělá inteligence, v případě podezření na probíhající útok, vytvoří tzv. bezpečnostní incident se všemi relevantními detaily (plná časová osa útoku, vizualizace útoku pomocí full execution tree modelu) a se závěry této analýzy (tzn. už při vytvoření bezpečnostního incidentu víte o jaký typ útoku se jedná, co bylo cílem jednotlivých kroků útoku a jakým způsobem těchto cílů útočník dosáhl/se snažil docílit – pokud bylo možno zasáhnout automatizovaně).

Vše je spravováno z jedné konzole a ovládací rozhraní je optimalizováno pro maximální přehlednost. Produkty Bitdefender je navíc možné rozšířit o další, jako je zejména Patch management (umožňující automatické instalace patchů pro OS i pro instalované aplikace třetích stran – nejen od Microsoftu!) a Full Disk Encryption (šifruje bootovací i non-boot svazky na pevných discích, stolních a přenosných počítačích, a umožňuje jednoduchou vzdálenou správu šifrovacích klíčů).

Cílené útoky se připravují i několik měsíců a pomocí postupných kroků útočníci obchází různá nastavení ochrany a interní pravidla. Produkt Bitdefender GravityZone ULTRA umí, díky plně prointegrované vrstvě EDR, monitorovat veškeré abnormality chování, které proběhnou a nejsou v danou chvíli nebezpečné, a až 6 měsíců zpětně data porovnávat a tím odhalit dlouhodobě připravovaný útok. Obrovskou výhodou je korelace dat napříč všemi koncovými body v celé organizaci, což umožňuje vytvořit vizualizaci průběhu útoku napříč celou organizací, a nejen v rámci jednoho koncového bodu. Toto řešení Bitdefender označuje jako XEDR neboli rozšířené EDR.

Asi největší výhoda produktu Bitdefender GravityZone ULTRA s EDR je již zmíněná automatizace. Výše uvedené funkce a vrstvy ochrany jsou v maximální možné míře automatizovány a optimalizovány tak, aby jejich provoz měl co nejmenší dopad na výkon chráněných strojů, ale také aby měl co nejnižší požadavky na obsluhující personál.

A jak si vede Bitdefender ve srovnání s konkurencí?

Ve zprávě AV-Comparatives „Enterprise Prevention and Response CyberRisk Quadrant™“ byla společnost Bitdefender označena za strategického lídra, když v nezávislém testu dosáhla nejvyššího celkového hodnocení. Test hodnotil produkt Bitdefender GravityZone ULTRA s 10 dalšími řešeními.

Jde o velký úspěch a uznání pozice Bitdefenderu na trhu zabezpečení koncových bodů – detekce a reakce na koncových bodech a prevence útoků. Bitdefender GravityZone ULTRA získal hodnocení 100 % za rychlost zabránění útokům, a 99,5 % za kombinované schopnosti prevence a reakce. 

Bitdefender GravityZone ULTRAnejnižší celkové náklady na vlastnictví (TCO) a nejvyšší návratnost investic (ROI), což jsou klíčová měřítka pro hodnocení řešení na trhu s produkty kybernetické bezpečnosti.

PROMOAKCE

Promoakce probíhá ve 2 variantách, a zákazník si může vybrat variantu, která mu bude více vyhovovat:

  1. Odkupné: Zákazníkům, kteří používají placené konkurenční řešení, nabízíme odkupné v délce až 12 měsíců.
  2. Určeno zákazníkům, kterým se 1. varianta s odkupným nevyplatí, a odkupné se tedy v tomto případě neřeší.

O svých kvalitách Bitdefender přesvědčuje každý den miliony zákazníků, přidejte se k nim.

V návaznosti na současné geopolitické události jsme se rozhodli pomoct firmám, které používají konkurenční bezpečnostní řešení, se kterým nejsou spokojeni nebo mu již nedůvěřují.

příloha_ovladnete_sva_data

​Připravili jsme speciální promo akci, která umožní Vám i Vašim zákazníkům získat licence produktů Bitdefender za mimořádně zajímavých podmínek.

Více o promoakci najdete na www.bitdefender.cz/promoakce

Byl pro vás článek přínosný?