Hlavní navigace

Covid-19 pomohl nastartovat digitální transformaci pojišťoven

12. 6. 2020

Sdílet

 Autor: Adobe Stock
Accenture ČR poskytlo svůj náhled na to, jak Covid-19 efektivně urychlil nástup digitální transformace do pojišťovnictví v naší zemi.

Pandemie covid-19 je globální krizí, která zásadním způsobem narušila ekonomiku. Zasahuje také nutně do pojišťovnictví, a to více než krize předchozí. Celé odvětví musí reagovat na turbulentní vývoj a následný dopad na zaměstnance, zákazníky i celou společnost.

„Pojišťovny jsou podobně jako bankovní sektor na začátku krize v relativně dobré výchozí pozici. Aby však celou situaci dobře zvládly a vytvořily si odolnou strukturu pro krize další, je třeba, aby provedly důslednou digitalizaci svých procesů, inovovaly své obchodní i provozní modely a vytvořily tak nové podmínky pro svůj další růst,“ říká Jiří Sobola, Managing Director Accenture ČR pro oblast pojišťovnictví. „Zákazníci navíc porovnávají poskytovanou úroveň služeb a technického zázemí pojišťoven s digitálními lídry, jako jsou Google, Amazon či Facebook. Proto lze očekávat pokračující tlak na inovaci a digitalizaci,“ dodává.

soutez_casestudy

Přijetí koncepce otevřeného pojišťovnictví prostřednictvím přístupu založeného na vytváření ekosystémů a sdílené platformě, bude vyžadovat nové formy spolupráce, které umějí sdílet data a zkušenosti pro vytváření nových služeb řešících potřeby zákazníků. Pojišťovny by se podle odborníků z Accenture neměly bát, měly by převzít iniciativu a tyto formy spolupráce přijímat.

Mezi podniknuté kroky by měly patřit:

  • Zajistit účinnou podporu vztahů s dodavateli a B2B partnery. Rozvíjet nové obchodní procesy tak, aby se efektivně přizpůsobily novým typům spolupráce a aktuální formě rozhodování.

  • Technologie využívat k oslovení stávajících i nových trhů, protože stále více zákazníků digitální prostředí vyžaduje a vyhledává.

  • Analyzovat své současné externí výdaje a upřednostnit investice, které pomohou snížit provozní náklady a zlepšit provozní účinnost v nejbližším období.
  • Využívat pokročilou analytiku ke zvýšení efektivity provozu a podpoře vzdálené pracovní síly; případně také přizpůsobení produktové a distribuční strategie.
  • Vytvořit takové podmínky pro práci, aby lidé mohli pracovat vzdáleně pomocí profesionálních nástrojů pro digitální spolupráci.
  • Přizpůsobit se měnícím se globálním a místním podmínkám tím, že vyjdou vstříc individuálním potřebám klientů. Jednat transparentně a s pochopením.

Byl pro vás článek přínosný?