Hlavní navigace

Digitalizace žene firemní výdělky nahoru

22. 5. 2020

Sdílet

 Autor: Fotolia © alexmak
Firmy, kterým se mimořádně daří adaptovat na moderní trendy – a úspěšně využívat technologie k podpoře a zajištění vlastního růstu – sdílejí určité charakteristiky, jež jim v podnikání pomáhají a v konečném důsledku přispívají k lepším hospodářským výsledkům daných subjektů. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu EY Tech Horizon o vývoji digitální transformace. Hlavním cílem studie bylo zjistit, jak daleko podniky s transformací své činnosti pokročily, potažmo jakým způsobem technologie do svých obchodních a firemních procesů začleňují.

Pokud jde o konkrétní znaky a postupy, jimiž se vedoucí společnosti vyznačují a dokáží z nich profitovat, identifikovali autoři studie následující šestici zásad:

►   důraz na zákazníky jako záležitost prvořadého významu,

►   intenzivní využívání umělé inteligence (AI) k podpoře růstu,

►   zavádění inovačních řešení do pracovních prostředí i partnerství,

►   motivování schopných pracovníků prostřednictvím nových podnětů a strategií,

►   uplatňování řídících plánů pro moderní technologie,

►   rozvoj inovací na základě dostupných dat a flexibilního přístupu.

Ukázalo se, že prosperující podniky v jednotlivých odvětvích jsou s digitální transformací výrazně dále, z uplatňovaných technologických inovací mají značný finanční užitek a snaží se také prosazovat transformační kulturu. Naproti tomu ostatní společnosti musí v transformačním úsilí přidat, více se orientovat na technologické novinky i budování odpovídajících obchodních a tržních podmínek.

Pro účely hodnocení transformativního potenciálu firem jsme analyzovali celkem tři finanční ukazatele, tj. tržby, hrubý zisk a ukazatel EBITDA , na bázi složené roční míry růstu (CAGR)  pro pětileté období, z čehož vyplynula následující zjištění:

►   lídři oproti ostatním pravděpodobněji (asi o 50 %) dosáhnou ročního růstu EBITDA o více něž 15 %,

►   lídři oproti ostatním pravděpodobněji (asi o 45 %) zaznamenají roční růst tržeb přesahující 10 %,

►   lídři oproti ostatním pravděpodobněji (asi o 26 %) navýší svůj roční hrubý zisk o více než 10 %.

Z velkých společností považuje vlastní pokroky na poli digitální transformace za dostatečné, případně svou iniciativu v této oblasti za plně funkční a optimalizovanou celkem 44 % respondentů. Mezi startupy – firmami starými maximálně pět let, jimž je vlastní dynamický přístup a také vznikly již v éře cloudu – plánuje procesy, na nichž jejich podnikání stojí, v následujících dvou letech radikálně změnit až 83 % zúčastněných. Cíl mají jasný: udržet krok s konkurencí a reagovat na vývoj trhu.

V kategorii korporací se na špici transformačního úsilí drží Evropa, kde se transformační plány daří plnit 53 % dotazovaných firem, následuje asijsko-pacifický region (47 %) a Severní a Jižní Amerika (35 %). Z hlediska odvětví jsou s transformací nejdále spotřební zboží a maloobchod (52 %), průmyslová výroba (50 %) a technologie, média a zábava a telekomunikace (49 %). Příliš pozadu nezůstává ani sektor energetiky (45 %) či finančních služeb (44 %).

Firmy s nejvýraznějším transformativním potenciálem se v příštích dvou letech chystají investovat do celé řady digitálních technologií, prioritně však do cloudu a AI (obojí 53 %) a také internetu věcí (49 %). V souvislosti se zaváděním moderních technologií a jejich řízením hodlá odpovídající řídící funkci patřičně revidovat 43 % účastníků, pouze 15 % pak svou stávající správu nových technologií pokládá za dostatečnou.

CS24

Více než polovina (58 %) vedoucích pracovníků odpovědných za správu technologií je přesvědčena, že odborníků, kteří by tempo transformace pomohli urychlit, se všeobecně nedostává. Stejný názor zastává i 59 % manažerů ostatních úseků. Aby chybějící kapacity eliminovaly, uchylují se podniky k celé řadě opatření.

Prostřednictvím nejrůznějších odměn a výhod se například snaží své lidi motivovat, aby si potřebné znalosti doplnili sami (59 %), případně pořádají povinná školení pro všechny zaměstnance (56 %). Necelá polovina (46 %) respondentů musí údajně nejprve zjistit, jaké odbornosti stávajícímu personálu chybí, a přibližně stejné procento dotázaných uvažuje, že adekvátně upraví příslušné náborové procesy.

Byl pro vás článek přínosný?