Hlavní navigace

Download Centrum - 4. týden

13. 2. 2009

Sdílet

V Download Centru pro vás každý týden testujeme dva nové programy z kategorie freeware a shareware, které vám mohou usnadnit život.

FontSuit 2.8.3 - Prohlížeč a správce fontů


font suit 2Máte na svém počítači velké množství fontů a přestáváte mít o nich přehled? Rádi byste si v nich udělali pořádek, rozdělili je do kategorií, vymazali duplicity, určité fonty přechodně deaktivovali apod.? K tomu vám velmi dobře poslouží utilita FontSuit – správce fontů. Po svém spuštění projde FontSuit bleskově celý pevný disk počítače a zobrazí přehled všech nalezených fontů. FontSuit však dokáže nalézt a zobrazit nejen fonty nainstalované do systému, ale i fonty nenainstalované, tj. ty, které se nacházejí volně, osamoceně na pevném disku. Přitom podporuje všechny druhy fontů (rastrové, vektorové, TrueType, TrueType Collection, Adobe Type, OpenType) včetně PostScript Type 1.

Pracovní prostředí programu je tvořeno čtyřmi okny: okno Font Sets přináší přehled sad fontů nacházejících se na vašem počítači, okno Fonts zobrazuje jmenný seznam všech fontů nainstalovaných na vašem počítači, okno Overview Set obsahuje stejný seznam doplněný jednoduchou ukázkou každého fontu, a konečně okno Preview Font je určeno k detailnímu prohlížení fontu vybraného v prvním či druhém okně.

Poměrnou velikost jednotlivých oken lze pohodlně nastavit myší; okno, které nepotřebujete, můžete skrýt. Nejzajímavějším je právě okno Preview Font, ve kterém můžete jednotlivé fonty prohlížet „in natura“, tj. v podobě, v jaké se budou zobrazovat v dokumentech, přičemž náhled lze realizovat dokonce v pěti různých podobách: Waterfall – vzorový text se zobrazí v postupných velikostech, ABCabc123 – text je složen ze všech písmen velké a malé abecedy a čísel, Paragraph, při kterém se vzorový text zobrazuje jako běžný textový odstavec, My Sample umožňuje vložit vlastní text (takže když napíšete text s diakritikou, snadno zjistíte, který font je schopný zobrazit české znaky), a konečně Charcters, jež zobrazí přehled 256 znaků znakové tabulky vybraného fontu doplněný číselnými hodnotami dekadické soustavy. V kterémkoli z těchto podob zobrazení můžete měnit velikost textu v širokém rozsahu.

font suit 2

Všechny položky souborů fontů v oknech Font Sets a Fonts jsou opatřeny speciálními ikonami indikujícími aktuální stav fontu (aktivní/neaktivní, instalovaný/neinstalovaný, chybějící nebo vadný). V těchto oknech lze pouhým dvojklikem na název souboru vybraný font aktivovat nebo deaktivovat. Jednoduchým způsobem lze písmo také snadno instalovat i odinstalovat. V programu můžete vytvářet skupiny fontů (sety), fonty třídit a filtrovat podle typu, umístění, formátu, stylu a stavu. Samozřejmostí je tisk vzorků jednotlivých fontů. FontSuit pracuje ve Windows 98, 2000, Me, NT a XP.


Domovská stránka: http://www.iseatech.com
Cena: Shareware 35 $
Hodnocení: 80%


Klady: Přehlednost zobrazení fontů, schopnost zobrazit i fonty nenainstalované
Zápory: nezaznamenány

 

 


 

Startup Delayer 2.3.132 - Řízené spouštění programů


startup delayerKdyž startuje systém Windows, všechny aplikace, které se mají spouštět zároveň se systémem, se snaží spustit ve stejný okamžik. Každý z těchto programů zabere kus výkonu CPU a spouštění systému pak ve výsledku trvá zbytečně dlouho. Někdy se dokonce ani nedokončí: vznikne tzv. konflikt softwaru. Tyto známé problémy řeší zajímavá utilita Startup Delayer, pomocí níž může uživatel vstoupit do spouštěcího procesu a ovlivnit jej. Jeho úloha spočívá v nastavení doby zpoždění spuštění těchto aplikací, výsledkem čehož bude rychlejší a především bezproblémový start počítače.

S utilitou Startup Delayer se pracuje tím nejjednodušším způsobem (jednodušeji to snad ani nelze): aplikace, kterým chcete nastavit zpoždění, pouze myší přenesete ze seznamu aplikací okna Startup Delayeru do okénka, které představuje časovou osu spouštění systému. Vybrané programy budou v okénku zastoupeny obdélníčky, jejichž posouváním vlevo a vpravo můžete měnit hodnotu zpoždění. Tato hodnota se v číselném formátu průběžně zobrazuje v seznamu u příslušné aplikace ve sloupci Delay. Z nastavovacích operací je zajímavý příkaz Space Evenly, který vybraným aplikacím nastaví jednotný, uživatelsky definovatelný interval. Činnost Startup Delayeru lze tlačítkem nástrojové lišty buď aktivovat (aplikace budou spouštěny podle schématu nastaveného ve Startup Delayeru) nebo deaktivovat (programy budou spouštěny standardním způsobem Windows, všechna nastavení ve Startup Delayeru však zůstanou zachována).

startup delayer

Startup Delayer umožňuje vstoupit i do vlastního procesu spouštění systému (volba Graphical Version), kdy prostřednictvím speciálního okna může uživatel proces pozastavit či znovu spustit, zabránit spuštění určitým aplikacím apod. To představuje výrazný rozdíl odproti standardnímu způsobu, kdy celý proces proběhne na pozadí bez možnosti uživatelského zásahu (volba Hidden Version). Startup Delayer pracuje v prostředí Windows 98, ME, 2000, XP a Vista.

ICTrocenka


Domovská stránka: http://www.r2.com.au
Cena: freeware (zdarma)
Hodnocení: 75%


Klady: Snadné a přesné nastavení parametrů zpoždění
Zápory: Nezkušení uživatelé mohou neuváženými zásahy narušit bezproblémový běh systému

Byl pro vás článek přínosný?