Hlavní navigace

Download Centrum - 8. týden

23. 2. 2010

Sdílet

I v roce 2010 pro vás v Download Centru každý týden testujeme dva nové programy z kategorie freeware a shareware, které vám mohou usnadnit život.

Folder Size 4.8.2.92 – management využití místa na disku


FS1FolderSizes vám to, co a kde se na disku vyskytuje a používá, sdělí třemi způsoby: jednak standardním výpisem o souborech a složkách (umístění a velikost), jednak formou interaktivních barevných sloupcových a koláčových grafů, a konečně zobrazením tzv. mapy. Všechny způsoby poskytuje dynamicky, tj. údaje zobrazuje již v průběhu operace skenování. Mezi poskytované informace patří i generování samostatných přehledů o největších, dočasných a nejstarších souborech.

FolderSizes je připraven poskytovat informace o pevných i výměnných discích jak na počítači lokálně, tak i na počítačích tvořících počítačovou síť. Jeho největší předností je široká škála konfigurovatelnosti (barvy, fonty, možnosti tisku, atd.) a nastavitelnosti podmínek pro činnost programu (např. filtrace), integrované vyhledávání s umožněním zadání více cest, integrace do průzkumníka Windows (kontextové menu), export s podporou Unicode ve všech zprávách a analýzách, podpora příkazové řádky, plná kompatibilita s 32 a 64 bitovými operačními systémy Windows. Pomocí Owners Report se dozvíte, kteří uživatelé spotřebovávají nejvíce místa na lokálním počítači i v síti.

Prostřednictvím integrovaných nástrojů můžete využití místa na disku přímo spravovat, např. izolovat velké, staré, dočasné a duplicitní soubory, odstranit dočasné soubory, které zbyly po instalacích softwaru, stahování z internetu a po prohlížení webových stránek.

Autoři FolderSizes nabízeji dvě verze programu, verzi Standard a verzi Pro, kde verze Standard postrádá práci v síti, integrovaný plánovač, ovládání z příkazové řádky, export reportů do souboru formátů HTML, XML a CSV. Omezení funkcí však odpovídá nižší (poloviční) cena. Pro svou práci program potřebuje prostředí Windows verzí 2000, Server 2003 a 2008, XP, Vista a Windows 7.

FS2

Domovská stránka: http://www.foldersizes.com

Hodnocení: 85 %
Cena: shareware, verze Personal 25 $, verze Pro 50 $
Klady: Grafická forma poskytovaných informací
Zápory: Nevýznamné

 Duplicate File Detective 3.5.0.49 – detekce duplicitních souborů


DFD1Při dlouhodobém používání počítače se nahromadí velké množství nepoužívaných, dočasných a duplicitních souborů. Výrazně se na tom podepisují nečekaná a násilná ukončení běhu systému, nejčastěji při výpadku elektrického proudu nebo chybách systému, dále kopírování spousty obrázků z webu apod. Přítomnost velkého počtu takovýchto souborů se projeví především zpomalením činnosti některých operací. Jedním z řady utilit, které tento nežádoucí stav mohou zlepšit, je program Duplicate File Detective pocházející ze stejné dílny jako předchozí FolderSizes.

Možností pro definování podmínek a parametrů pro operaci skenování je v Duplicate File Detective skutečně nepřeberné množství, stejně jako množství poskytovaných informací, které s výskytem duplicitních souborů na počítači souvisí. Program přitom dokáže zpracovat informace jak na jednom počítači, tak v síti.

Duplicate File Detective je navržen tak, aby vám pomohl rychle najít a odstranit duplicitní soubory. Pro svou činnost využívá speciální technologii pro analýzu obsahu souboru, díky které se dozvíte, kde přesně se vaše duplicitní soubory nacházejí. Můžete skenovat více systémů najednou: soubory, složky, celé disky, vyměnitelná úložní zařízení i počítače v síti, vše v jednom průchodu. Poté máte k dispozici Duplicate Result Manager, jímž duplicitní soubory bezpečné přesunete, zazipujete nebo odstraníte, za významného přispění inovativní vlastnosti SmartMark (inteligentní výběr souborů).

Pro skenování počítače můžete zvolit jeden ze tří režimů: Quick Duplicate Scan, který je nejrychlejší a srovnává pouze názvy a velikost souborů, režim Cheksum Duplicate Scan, který přibírá kontrolní součet CRC, a konečně Strong Checksum Duplicate Scan, jenž je pokročilou verzí předchozího režimu.

Duplicate File Detective ve své nové verzi nabízí četná zlepšení, a to jak vzhledová, tak funkční, např. nabízí zcela nové uživatelské rozhraní nového stylu převzatého z MS Office 2007 začleněním tzv. ribbon lišty. Tento design byl vybrán pro svou schopnost zpřehlednit vlastnosti a funkce programu a zajistit využití prostoru bez ohledu na rozlišení obrazovky.

Nová lišta zlepšuje přístup ke všem hlavním funkcím aplikace. Příjemné je uživatelsky volitelné navržení barevného stylu ribbon lišty. Program je schopen analyzovat a zpracovávat milióny souborů v jednom session, problémem pro něj nejsou soubory gigantických velikostí. Podporuje velmi dlouhé cesty i názvy souborů systému NTFS, může být definováno i více cest v jednom průchodu. Důležitá je podpora Unicode, umožňující přístup k souborům a složkám, které obsahují znaky Unicode. Výstupní zprávy lze exportovat do HTML, CSV a XML, pro vyspělejší uživatele je k dispozici integrovaná příkazová řádka umožňující dávkování a plánování.

Program pracuje s projekty, což jsou kolekce nastavení kde a jak má Duplicate File Detective hledat duplicitní soubory. Systém třídění záznamů byl zcela přepracován, nyní je používán moderní algoritmus, který třídí i celé skupiny duplikátů. Značně se zvýšila rychlost a účinnost operací, program pracuje téměř okamžitě, a to i při zpracování největších souborů. Nový stavový řádek nyní zobrazuje počet duplicitních souborů, které jsou aktuálně označené, spolu s množstvím prostoru, které obsazují. Nový je integrovaný panel Image Preview, jehož účelem je poskytnout náhled obrázků pro rychlé vizuální srovnání. Byla přidána schopnost vytvářet zip archivy, tisk výsledků nabízí náhled před tiskem. Program nabízí k využití průvodce pro definování operace skenování. Rozšířeny jsou možnosti exportu, zlepšily se schopnosti zpracování duplicit, výskyt chyb při zpracování výsledků se výrazně snížil. Nejvýznamnějším počinem nové verze je optimalizace pro 32 a 64 bitové Windows Vista a 7.

DT24

DFD2

Domovská stránka: http://www.duplicate-file-detective.com
Hodnocení: 90 %
Cena: shareware 40 $
Klady: Množství poskytovaných informací, nové uživatelské rozhraní
Zápory: Nevýznamné

Byl pro vás článek přínosný?