Hlavní navigace

EasyElectro

1. 12. 2008

Sdílet

Výpočty pro elektroniku Jan Povolný, Jaroslav Zukerstein Dnes máme před sebou recenzi velmi specifického softwaru z...


Výpočty pro elektroniku Jan Povolný, Jaroslav Zukerstein

Dnes máme před sebou recenzi velmi specifického softwaru z dílny českých vývojářů firmy MDAS. Ať už patříte mezi nadšené radioamatéry, nebo elektrotechniku vyučujete na některé z technických škol, bude pro vás EasyElectro užitečným pomocníkem.
Na dnešní poměry subtilní aplikace nevyžaduje pro svůj běh žádný výjimečný hardware, potřebuje však nezbytně MS .NET Framework 2.0 . Ačkoliv má sama pouhých 7 MB, s tímto přídavkem přijdete o dalších cca 300 MB navíc. Samotná instalace je rychlá a snadná, registrace probíhá až po prvním spuštění aplikace.
EasyElectro je vlastně jakousi knihovnou, sadou tabulek, výpočtů a převodů, určenou pro elektrotechniku a elektroniku. Nabízí přehledné uživatelské prostředí, ve kterém se každý okamžitě zorientuje. Ve většině případů je ovládání programu velmi intuitivní, občas však narazíte na drobné mouchy. Jakoby autoři některé moduly přidávali na poslední chvíli a zapomněli sjednotit konvence jejich používání. Za chybu to však rozhodně nepovažujeme, spíše budete ojediněle hledat to správné tlačítko.
Prvním modulem jsou Tabulky. Jedná se o statické informace, tedy vybrané tabulky, které běžně hledáte v příslušné literatuře. Zde je máte k dispozici v přehledné, elektronické podobě. Jednoduché výpočty najdete v modulu Převody. Snadno zde například spočítáte průřezy vodičů podle jejich průměru a naopak, nechybí ani teplotní převodníky atd. Povedla se část nazvaná Značení součástek, kde se velmi názorným a jednoduchým způsobem zobrazuje navolená konfigurace značení. Vyberete tak např. rezistor a myší označujete jednotlivé barvy. Program vám přitom ihned zobrazuje parametry součástky. Zcela výpočtový je pak třetí modul Veličiny. Obsahuje v sobě vzorce pro výpočet několika základních veličin, zadáte jen vstupní hodnoty a získáte okamžitě výsledek. Součástí modulu je i funkce Řazení součástek. Do obvodu lze řadit rezistory, cívky a kondenzátory. Je škoda, že řazení do obvodu není zpracováno tak, aby bylo zobrazeno navolené zapojení ve smyslu počtu a řazení uvedených pasivních prvků. Ty se zobrazují osamocené. Zde se také projevuje lehká, v úvodu zmíněná nekonzistence ovládání. Zatímco výše popsané řazení součástek zobrazuje výsledky průběžně, veličiny dopočítáte vždy až po stisku tlačítka Výpočet v pravém dolním rohu aplikace. Autoři však nezapomněli ani na ty střídavé. Aplikace nabízí základní zapojení RLC obvodů, jejich výpočet a fázorový diagram. Avšak pouze v omezeném rozsahu, a to jak z hlediska variant, tak modifikace zadání. Výpočet rezonančního obvodu poskytuje pouze ideální stav, bez možnosti zadání reálné cívky.
Předposledním modulem je Zapojení. Autoři se pokusili vybrat nejzajímavější zapojení a doplnili je možností zadání parametrů jednotlivých součástek. Stiskem tlačítka pro Výpočet pak získáte další hodnoty v celém obvodu. Co se nikam nevešlo, našlo své místo v modulu Ostatní. Jedná se o skutečný pelmel, jmenujme tak pouze některé jeho součásti. Najdete zde výpočty chladičů pro chlazení součástek, funkci Hledat rezistor, výpočty proudů pro nabíjení a vybíjení baterií (NiCd, NiMH) nebo konfiguraci transformátorů. 8 0721/CZ o

Verdikt


Cena: 3 599 Kč

Zapůjčil:

Hodnocení: 4,5/5

EasyElectro představuje na našem trhu ojedinělý počin, který svým obsahem směřuje hlavně do oblasti základů elektroniky, elektrotechniky a amatérské konstrukce. Nejlépe jej tak využijí radioamatéři, nebo pedagogové pro přípravu podkladů pro výuku. I přes určitou nekonzistentnost musíme jednoznačně pochválit výběr jednotlivých modulů a jejich součástí, který nebyl (vzhledem k rozsahu celé problematiky) určitě nikterak snadný.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Pod autorským pojmem „Redakce“ se rozumí společná práce redaktorů serveru PCWorld.cz.