Hlavní navigace

Firmy ustupují v kyberbezpečnosti ve prospěch jiných cílů

29. 11. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Bezpečnostní firma Trend Micro očekává, že v příštím roce se počítačoví zločinci nemilosrdně zaměří na vzdálené způsoby práce a cloudové systémy.

Výsledky svého nejnovějšího bezpečnostního výzkumu zveřejnila firma Trend Micro. Mezi hlavní zjištění patří fakt, že podle 90 % IT manažerů s rozhodovacími pravomocemi připouští vedení ochotu slevit z požadavků na kybernetickou bezpečnost ve prospěch digitální transformace, produktivity i dalších cílů. Navíc 82 % respondentů uvedlo, že se cítí pod tlakem zlehčovat závažnost kybernetických rizik před správní radou.

„Manažeři IT korigují své názory a sdělení nadřízeným, a to ze strachu, že se budou ve svých varováních opakovat nebo budou příliš negativní. Téměř třetina respondentů přitom hovoří o trvalém stavu. Stávající situace pomáhá jen udržovat začarovaný kruh, kdy vrcholoví manažeři nechápou skutečné dopady bezpečnostních rizik,“ řekl Bharat Mistry, technický ředitel společnosti Trend Micro ve Velké Británii. „Musíme hovořit o rizicích způsobem, který umožní kybernetickou bezpečnost vnímat jako základní předpoklad pro růst organizace. A dát tak dohromady IT i vedení organizací – ve skutečnosti jim jde o jednu a tu samou věc.”

Výzkum ukázal, že pouze 50 % IT lídrů a 38 % osob s rozhodovacími pravomocemi věří ve schopnost vrcholového managementu skutečně chápat kybernetická rizika. Někteří respondenti sice za nedostatky vidí složitost a neustálé změny této problematiky, nicméně podle 26 % dotázaných se vrcholový management dostatečně nesnaží, respektive podle 20 % danou oblast ani chápat nechce.

Mezi IT a ostatními manažery panuje neshoda také v tom, kdo je za řízení rizik a řešení bezpečnostních incidentů vlastně zodpovědný – IT lídři směrují tuto zodpovědnost na IT týmy a ředitele bezpečnosti dvakrát častěji. Téměř polovina (49 %) dotázaných uvedlo, že kybernetická bezpečnost je stále považována spíše za problém IT než podnikání jako takového.

Odlišné představy přitom mohou vést k závažným problémům: 52 % dotázaných uvedlo, že postoj jejich organizace ke kybernetickým rizikům je nekonzistentní a neustále se mění.

Nicméně 31 % respondentů má za to, že podcenění kybernetické bezpečnosti je dnes největším podnikatelským rizikem, a 66 % uvedlo, že kybernetická bezpečnost má největší finanční dopad ze všech podnikatelských rizik – protichůdnost je zdánlivá a souvisí s neochotou dělat v případě bezpečnosti kompromisy.

ICTrocenka

Mezi tři hlavní okolnosti schopné přimět vrcholový management vážně uvažovat o kybernetických rizicích dle respondentů patří:

  • Přesvědčení, že by incident měl vážné dopady na organizaci (62 %)
  • Možnost lépe informovat o kybernetických rizicích a vysvětlovat dopady na podnikatelská rizika (62 %)
  • Požadavky ze strany zákazníků na sofistikovanější bezpečnostní autentizační opatření (61 %)


 

Security World si můžete koupit i jako klasický časopis, buď v klasické tištěné formě nebo v elektronické verzi. Věnujeme se bezpečnosti počítačových systémů, ochraně dat, informací a soukromí.  Jsme jediný titul na českém a slovenském trhu, který oslovuje širokou čtenářskou obec – od ředitelů firem, přes odborníky na bezpečnost po koncové uživatele. Naším cílem je poskytnout ucelený přehled o bezpečnostních hrozbách a zejména o tom, proč a jak se jim bránit, případně proč respektovat a dodržovat nařízení IT manažerů ve firmách.

Byl pro vás článek přínosný?