Hlavní navigace

Google příliš netouží po tom, abyste měnili jeho nastavení soukromí

11. 6. 2021

Sdílet

 Autor: Fotolia
Arizonský vrchní státní zástupce odhaluje, jak se Google snaží schovat nastavení související s ochranou soukromí.

Největší rozdíl v byznys modelech Googlu a Applu je v tom, že zatímco Apple prodává hardware a software, Google prodává informace. Jestliže tedy Apple dělá z ochrany soukromí přední téma, je to pro něj relativně snadný úkol, jelikož nejde o primární zdroj jeho příjmů. Oproti tomu obchodní model Googlu soukromí nenávidí.

Pro Google je zabezpečení dat, ať už těch běžných uživatelů či firemních, něčím, co mu zamezuje přístup k „surovině“, kterou lze zpeněžit. A tak i když veřejně tvrdí, že dbá na ochranu soukromí svých uživatelů, neveřejně dělá, co může, aby tato data co nejvíc vytěžil.

Proto ani trochu nepřekvapuje, že nové informace vrchního státního zástupce amerického státu Arizona ukazují, jak se Google pokouší před uživateli ukrýt nastavení soukromí a sledovat je i poté, co toto odmítnou.

„Jestliže je uživatelům zřetelně nabídnuta možnost vypnout sdílení polohy jejich zařízení, tak je pravděpodobnější, že tak učiní. To se ukázalo na zařízeních s těmi verzemi Androidu, které tuto možnost nabízely skrz rychlé nastavení,“ uvádí se v podání zástupce. „Google tento nárůst vypnutí sledování polohy vnímal jako problém, takže na svých zařízeních možnost z rychlého nastavení odstranil a úspěšně o tomtéž přesvědčil též ostatní výrobce využívající Android, a to na základě klamných a zavádějících informací. (...) Google sbírá extrémně citlivé informace o poloze uživatelů bez svolení. A nejenže je sbírá i tehdy, kdy uživatel informaci vypne v nastavení Historie polohy, činí tak i tehdy, kdy uživatel vypne veškerá nastavení související s polohou. Jack Menzel, bývalý viceprezident produktů pro Mapy a současný viceprezident produktů pro Reklamy, dosvědčil, že jediný způsob, jak Googlu tento zásah do soukromí znemožnit, je nastavit polohu na ´nahodilé´ místo.“

Gros celé věci se skrývá v ne zcela intuitivním nastavení. Google například uživateli sděluje, že „může vypnout či zapnout polohu zařízení s použitím aplikace Nastavení“, což je dle stěžovatele definice záměrně vágní.

„Logický závěr vyvozený z takového tvrzení by znamenal, že vypnout znamená vypnout čili že Google nebude shromažďovat a využívat informace o poloze zařízení, pakliže je toto nastavení vypnuto. Google však místo toho funguje na principu, že vypnuto rovná se zhruba. Jestliže je tedy nastavení vypnuté, Google omezuje přesnost sbíraných informací, ovšem nepřestává zcela s jejich sběrem a využíváním. Pro uživatele je tedy nemožné, aby Googlu v tomto využívání za účelem finančního zisku zabránili.“

Jiná taktika: dvě nastavení pro Wi-Fi. „Pro Wi-Fi jsou dvě relevantní nastavení - skenování a konektivita. Ovšem pouze skenování je uvedeno v nastavení polohy, což uživatele vede k logickému předpokladu, že vypnutí této funkce znamená, že Google nerozezná polohu zařízení na základě Wi-Fi skenů. Tak tomu ale není - dokonce i když je skenování vypnuté, Google stále může získávat informaci o poloze, jestliže je zapnutá konektivita Wi-Fi.“

A do třetice: Google uživatelům umožňuje vymazat historii, ale ti musí vědět, kde to udělat, aby to mělo smysl. „Jestliže máte povolenou Aktivitu na webu a v aplikacích a též sledování polohy, pak historie vašeho vyhledávání obsahuje také přesnou informaci o poloze a času, kdy jste toto vyhledávání provedli. Není přitom možné tuto informaci odstranit vymazáním historie polohy - což odporuje intuici -, musíte vymazat historii vyhledávání.“

Stížnost jmenuje několik dalších příkladů, nicméně závěr je ten, že takovou taktiku by nepoužil důvěryhodný obchodní partner. Pro firemní IT administrátory tak existuje jediné východisko, a to implementace přísných pravidel týkajících se informací z mobilních zařízení. Nezapomínejme, že pokud jde o soukromí firemních dat, problematika má dvě strany.

Zaprvé - vaše data jsou někde shromažďována (například na serverech Googlu) a distribuována někde jinde. A zadruhé - vaše data jsou shromažďována na vašem mobilním zařízení. Rozdíl je v tom, že zatímco servery Googlu jsou velmi dobře chráněny a uchovávají obrovské množství dat firem i jednotlivců, osobní zařízení jsou bezpečná nepoměrně méně.

Jestliže se tedy bude kdokoliv chtít dostat k citlivým informacím vaší firmy, je pravděpodobnější, že tak učiní skrz mobilní zařízení zaměstnance - vysoce postaveného manažera -, než aby se zkoušel nabourat do serverů Googlu a informace hledal tam.

Cloud24

Ochranu tak představuje řešení v podobě pravidelného promazávání emailů, poznámek a další dokumentace, respektive resetování zařízení do továrního nastavení. Ano, je to řešení extrémní, ale riziko průlomu k citlivým informacím významně sníží. 

Mimochodem, takto jsou data shromažďována odevšad. Nevěřili byste, jak dlouhý je seznam informací, které shromažďují moderní vozy. Ovšem kdo někdy pomyslel na resetování dat automobilu? Možná byste měli. Soukromí je důležité, nakládejte s ním proto obezřetně. Obzvlášť na mobilních zařízeních.

Byl pro vás článek přínosný?