Hlavní navigace

ICT v Česku za rok 2018: Studenti a absolventi

28. 11. 2018

Sdílet

 Autor: Fotolia
Technickým oborům na vysokých školách a jejich studentům se v Computerworldu věnujeme dlouhodobě – ještě aby ne, bez schopných absolventů si nelze IT představit a firmy samy s univerzitami běžně spolupracují.

Jak dokazuje další série dat Českého statistického úřadu, není na tom, co se týče počtu studentů, české školství zrovna dobře. Přestože celkové množství vysokoškolských studentů klesá, jednu pozitivní zprávu najít lze: procento studentů ICT oborů oproti jiným studijním programům zůstává stejné – avšak velmi, velmi nízké, ke konci roku 2017 šlo o přibližně 6,7 %; to se téměř nezměnilo od roku 2011, kdy se podíl ustálil na 6,6 %.

Podobně jako v celorepublikovém průměru bylo nejvíce studentů ICT oborů na českých VŠ v roce 2011: celkem 25 797. Číslo zahrnuje studenty prezenčního i kombinovaného studia, Čechy i cizince, všechny studijní programy. Žen je z celkového počtu velmi málo: jen 3 288; okolo tohoto čísla se také počet studentek pohybuje až dosud; od roku 2001, kdy ČSÚ začal statistiku vést, nejde o významný nárůst v porovnání s tehdejším počtem ICT studentů.

V roce 2017 už však lze změnu pozorovat: zatímco celkem je studentů 19 994, žen je 3 146; jejich počet tedy zůstává prakticky identický a přirozeně kolísá, zatímco počet mužů studujících ICT od roku 2011 plynule a bez výjimky klesá.

Roste také počet cizinců: v roce 2001 jich bylo jen 369, v roce 2011 už 3 484 a k roku 2017 šlo již o 4 857 studentů ze zahraničí. Číslo stabilně narůstá každým rokem.

Většina studentů je v prezenční formě studia, z 19 994 celkem jde o 17 238 studentů. Majorita (13 830) studuje bakalářský program, menší část magisterský (5 341) a zbytek doktorský (832). Z tohoto pohledu jde o zcela normální jev, který v ničem nevybočuje v porovnání s jinými studijními programy na českých univerzitách.

Co se týče absolventů, i zde se číslo snižuje, byť nikoliv markantním způsobem. Až v loňském roce nastal výrazný propad, jinak se data držela na 4 200 až 5 000 absolventech ročně už od roku 2009 až po rok 2016. Zatímco před dvěma lety však bylo absolventů 4 361 (5,6 % z celkového počtu absolventů všech vysokých škol v ČR), minulý rok už šlo pouze o 3 915 (5,4 %).

Absolventů bakalářských ICT programů je ročně pouze (za rok 2017) 2 079, což je v porovnání s počtem studentů (13 830) poměrně přijatelné číslo. Vezmeme-li v úvahu tříletý studijní program s možností prodloužení (tedy de facto standard), jde o docela dobrou šanci na dostudování školy. Počet absolventů se nesnížil tak rapidně jako počet studentů (v roce 2011 2 687 absolventů bakalářského programu, studentů 18 581), což znamená, že míra úspěšnosti dokončení studia je v průměru vyšší.

Co se týče magisterských studijních programů, je zde ročně 1 750 absolventů. Vzhledem k celkovému počtu studentů (5 341) jde o velmi úctyhodné číslo.

U doktorských programů jsou čísla absolventů zanedbatelná v řádu mnoha desítek. Jejich počet však velmi mírně narůstá.

ICTrocenka

Výsledná data ukazují na vyšší popularitu českých ICT škol pro cizince, s největší pravděpodobností majoritně ze Slovenska a dále ze zemí východní Evropy, jako je tomu běžné na většiny VŠ v ČR. Trend poklesu studentů je celonárodní, ovšem procento samotných studujících alespoň zůstává u ICT identické; přestože by ideálně mělo výrazně stoupnout.

Jak navíc vyplývá z údajů za poslední roky, na lepší časy nesvítá. Ba možná naopak: mračna se stahují ještě výrazněji. A je to škoda – školy špatné nemáme a studenti v dobře placených, perspektivních oborech potřeba jsou a budou

Byl pro vás článek přínosný?