Hlavní navigace

Investice do technologií nahrazujících lidskou práci porostou

29. 3. 2019

Sdílet

 Autor: Adobe Stock
Digitalizace a robotizace se pro stále více firem stává ekonomickou nutností. Tlak na růst produktivity i efektivity práce sílí a bez zapojení digitálních technologií, robotů či umělé inteligence, mu už v řadě oborů není možné čelit. Firmy si tento fakt uvědomují a jsou připravené letos investice do digitalizace navýšit. Růst výdajů v této oblasti očekává celých 83 procent podniků oslovených v rámci studie 2019: The Year of Digital Decisions zpracované pro společnost DXC Technology.

Nástup digitálních technologií do všech odvětví ekonomiky nabírá na dynamice. Firmy si stále častěji začínají uvědomovat, že čtvrtá průmyslová revoluce přináší nutnost nejen mnohem pružněji reagovat na měnící se požadavky trhu, ale zároveň výrazně zvýšit efektivitu práce při současném poklesu nákladů. A právě tyto vlastnosti očekávají firmy od svých investic do digitální transformace, které by měly v roce 2019 dále výrazně růst.

Studie 2019: The Year of Digital Decisions, zpracovaná analytiky z The Economist Intelligence Unit (EIU) pro společnost DXC Technology, ukazuje, že osm z deseti dotázaných firem očekává v letošním roce nárůst investic do digitalizace. Téměř polovina z nich přitom počítá s tím, že se jejich investice v této oblasti zvýší o více než 11 procent.

„Naopak jednu z největších překážek v rychlejším postupu digitalizace zatím pro firmy představuje nedostatek investičních prostředků. Podstatná část podniků se také obává bezpečnostních rizik. To se ale postupně mění,“ říká Bedřich Max Luft, ředitel DXC Technology pro Českou republiku.

Studie podle Lufta jednoznačně potvrzuje, že si firmy uvědomují nutnost investic do digitální transformace, bez nichž nejsou schopny obstát na trhu se zostřující se konkurencí. Důležitou roli v tomto ohledu hraje také situace na českém trhu práce. Mimořádně nízká nezaměstnanost rychle tlačí mzdy vzhůru, což ve srovnání se stroji prodražuje lidskou práci a nahrává rychlejší digitalizaci, automatizaci a robotizaci.

Od investic do digitalizace si tři čtvrtiny firem slibují především snížení nákladů, ale nejen to. Studie ukazuje, že zatímco v polovině firem se nyní digitalizace týká maximálně tří oddělení, téměř 60 procent dotázaných očekává, že během následujících tří let se do procesu digitální transformace zapojí všechny části jejich byznysu.

Počet volných pracovních míst v Česku dosáhl v únoru rekordních 333 tisíc. Ve stejnou dobu Úřady práce registrovaly pouze 241 tisíc uchazečů o práci. Zatímco pro zaměstnance je to výborná zpráva, protože mohou snadněji dosáhnout na vyšší mzdu, nebo se nechat „přetáhnout“ do jiné firmy za více peněz, pro zaměstnavatele jde naopak o jev, který zvyšuje jejich náklady a podkopává jejich konkurenceschopnost.

top_it_employers

Jedním z přínosů digitální transformace by mohlo být také řešení tohoto problému. Kromě zkrácení návratnosti investic do technologií nahrazujících lidskou práci a zvýšení efektivity daných činností, očekávají tři čtvrtiny firem od digitalizace, robotizace a automatizace také větší agilitu. Komplikací by ale mohl být nedostatek technicky zdatných pracovníků, kterého se obává zhruba třetina dotázaných.

Podniky navíc budou muset projít změnou své struktury a přizpůsobit trendu digitalizace rovněž firemní kulturu. Uvědomuje si to 72 procent dotázaných manažerů, přičemž tento fakt velmi silně rezonuje zejména u společností působících na rozvíjejících se trzích, a také u těch, které proces digitalizace nastartovaly před méně než dvěma roky.

Byl pro vás článek přínosný?