Hlavní navigace

Jak na konfiguraci bezdrátového směrovače - 4.díl

1. 11. 2017

Sdílet

 Autor: PCWorld.com
Následující tipy vám usnadní instalaci vašeho bezdrátového směrovače.

Předcházející díl

 

Instalace a konfigurace bezdrátového směrovače vůbec pro vás nemusí být utrpením. Výrobce bezdrátových směrovačů je třeba pochválit za to, že konfigurace jejich výrobků jsou skutečně čím dál jednodušší, nicméně i přesto jsme si pro vás připravili několik tipů a triků, které vám proces instalace a konfigurace bezdrátového směrovače ještě zjednoduší. Zároveň vám navíc ukážeme, jak se ujistit, že je vaše domácí síť zabezpečena na maximum a vysvětlíme vám několik faktů z oblasti počítačových sítí, které uživatelské manuály často opomíjejí.

Krok 3: Připojte bránu ke svému novému směrovači

Nyní bránu vypněte (pokud brána nemá vypínač, pak jednoduše odpojte napájení). Pokud máte do portu LAN brány zapojen ethernetový kabel, pak jej odpojte a připojte jej k portu WAN vašeho směrovače (jen si připomeňme, že některé směrovače mají samostatný port WAN a samostatné porty LAN, jiné mají porty, které dokážou vhodný režim najít samy). Pokud v portu LAN brány není zapojen žádný ethernetový kabel, pak byste měli mít k dispozici ethernetový kabel, který byl dodán společně se směrovačem. Tímto kabelem propojte bránu a směrovač. Nyní bránu zapněte a několik minutu nebo dvě počkejte, než se spustí. Poté připojte napájení ke směrovači a směrovač zapněte. Opět počkejte minutu nebo dvě, dokud se směrovač nespustí.

Připojte pomocí ethernetového kabelu CAT5 nebo CAT6 bránu k portu WAN směrovače (na obrázku se jedná o ten šedý kabel). Červený kabel vede ze směrovače do počítače a tenký kabel zapojený do zeleného portu brány vede do telefonní zdířky ve zdi.

Krok 4: Změňte u bezdrátového směrovače heslo správce

Řada výrobců směrovačů nabízí pro konfiguraci svých směrovačů aplikace určené pro smartphone. Pokud se to týká i vašeho nového směrovače, pak aplikaci rozhodně použijte (v některých případech může být ovládání prostřednictvím takové aplikace jedinou možností, kterou směrovač nakonfigurujete). Pokud žádná taková aplikace pro směrovač neexistuje, popřípadě pokud pro konfiguraci směrovače raději používáte webové rozhraní, pak směrovač propojte s počítačem , a to pomocí ethernetového kabelu. Zadejte do okna internetového prohlížeče IP adresu směrovače a zadání potvrďte stiskem klávesy Enter. IP adresa směrovač by měla být uvedena na směrovači samotném a měla mohla mít například podobu řetězce 192.168.1.1.

Abyste se mohli přihlásit do internetového rozhraní směrovače, budete potřebovat zadat uživatelském jméno a heslo. Tyto údaje by opět měly být uvedeny přímo na směrovači, popřípadě byste je měli být schopni zjistit z příručky dodávané se směrovačem. Zadejte tyto údaje do přihlašovacího okna a následně stiskněte klávesu Enter. Výchozí heslo pro přihlášení se doporučuje okamžitě změnit, protože není bezpečné. Doporučuje se vytvořit nějaké jedinečné heslo a to si pak uložit někam na bezpečné místo, popřípadě je zadat do nějakého programu pro správu hesel (jako je například program LastPass). Přihlašovací údaje budete potřebovat později, když budete měnit konfiguraci směrovače nebo až budete provádět aktualizaci firmwaru směrovače. Pokud heslo pro přihlášení do směrovače zapomenete, budete muset provést hardwarový reset, který uvede směrovač do původního (továrního) nastavení, při kterém se ale odstraní všechna nastavení, která jste na směrovači provedli.

top_it_employers

 

Pokračování

Byl pro vás článek přínosný?