Hlavní navigace

Jak na Windows Vista v rekordním čase

1. 5. 2008

Sdílet

První spuštění operačního systému Windows Vista bylo traumatizujícím zážitkem pro nejednoho zkušeného uživatel...


První spuštění operačního systému Windows Vista bylo traumatizujícím zážitkem pro nejednoho zkušeného uživatele PC, a co teprve pro začátečníky. Už dlouho čteme a slýcháme o stále snadněji ovladatelném prostředí, nicméně za celou dobu zdaleka nezmizel důvod pro existenci knih, jako je tato.
Rozsah knihy i podtitul dávají dobře tušit, v jakém záběru můžeme s touto příručkou systém Vista ovládnout. „V rekordním čase“ znamená též „v opravdu hrubých rysech“ – text je zaměřen na úplné začátečníky a zpracovaná témata tomu zcela odpovídající.
Zásadní orientace textu je zcela logická a dobře odpovídá charakteru popisovaného produktu. Vista je grafickou cestou k PC, a proto se autor zaměřil na hlavní grafické ovládací prvky a úpravy rozhraní jako takového. Zřejmě záměrně rezignoval na snahu vtěsnat do brožurky co možná nejvíce faktů a naopak postihl nejdůležitější rysy, a to důsledně. Upozorněme na jeden ze zdařilých příkladů: zcela se ztotožňujeme s tvůrcem příručky, že jednou v životě dobře naučené a zvládnuté používání klávesové zkratky Alt+Tab dá začátečníkovi v budoucnu více než padesát jiných „chytrých“ rad a tipů.
Uživatel najde v knize vedle pohybu po ploše a po základních ovládacích prvcích též úvodní výklad o použití souborového systému a jeho organizaci. I zde autor zůstává důsledný a názorně demonstruje operace, které jsou nám zběhlejším zcela nekriticky „přece úplně jasné“. Když pořádně, tak pořádně, nechť jsou základy pevné. A přinejmenším ještě jedna věc se tvůrci mimořádně vydařila: žluté bubliny s různými tipy a varovnými zprávami jsou vybrány citlivě, trefně a opět příjemně empaticky.
Na jednu stranu je kniha ukázkou útoku „hypermarketového“ charakteru, směřujícímu proti magazínům o světě PC, rozsahem jde spíše o dlouhé časopisecké čtení. Na druhou stranu ji autor s touto myšlenkou rozhodně neodepsal, ale poctivě se zhostil témata, připravil vzhledem k okolnostem cenný materiál. Patrik Malina

Photoshop: barevný režim LAB

Možná jste slyšeli, že Photoshop má v sobě tajemná kouzla léčící neduhy, s nimiž si nikdo jiný neporadí. I když už to dnes neplatí, jedním z oněch magických přístupů k obrazovému materiálu je práce v barevném prostoru CIE LAB. Mnoho uživatelů tuší, že jej lze použít, ale již méně ví, k čemu vlastně. Tato kniha to skvěle předvádí.
Text je vlastně cestou za lepším digitálním obrazem, a proto není od věci začít práci se svazkem jeho prohlédnutím. Tedy jako by šlo o obrazovou publikaci, neboť tím vynikne jedna z předností – velmi výstižný a názorný doprovodný obrazový materiál. Porovnávání různě proměněných obrazů, jež prošly zajímavými transformacemi, je nejlepším lákadlem k dalšímu studiu použití něčeho tak „matematického“, jako je barevný prostor. Vůbec nevadí, že některé výsledné kreace jsou ve výsledku záměrně přehnané a působí příliš uměle, neboť klíčem je jistě pochopit princip celé změny.
Z pohledu práce grafika či fotografa je látka rozvržena podle jakési pracovní logiky. Témata jako potlačování šumu, záměny barev, retušování či tónování jasně navádějí do konkrétních oblastí použití, přesto zde zůstává ohromný prostor pro mnohá překvapení a autorovu invenci. Dáváte-li přednost exaktnímu základu, není problém nalistovat kapitolu o prostoru LAB v číslech, pakliže spoléháte spíše na cit a intuici, lze stejně dobře zkoušet ukázky jako vylepšení opálení pleti či potlačení nehezkých zelených tónů pořízených digitálními snímači.
Autor do knihy zahrnul široký okruh možností, jež se vám díky „LABu“ nabízejí. Jde o obsáhlou monografii, tematicky vyčerpávající a inspirativní. Na rozdíl od jiných pojednání je valná většina triků a postupů prakticky použitelná, místy až nezbytná. Výklad poskytne užitnou hodnotu jak pro rutinní zpracování fotografií krajinek, tak pro náročnou retuši produktových snímků.
Dáváte-li přednost pořádné knize s dobrými ukázkami před sebelepší nápovědou, toto je materiál pro vás. Patrik Malina

JavaScript a Ajax
Moderní programování webových aplikací

Slovo Ajax, původně zkratka AJAX, je rozhodně módní vlnou velké síly. Její neznalost vás znemožní jak v kruzích počítačových rádobyznalců, tak při seriózním pohovoru na místo webového tvůrce či programátora. Chcete-li tuto neznalost napravit, budete mít z čeho vybírat, a je-li váš zájem více než světácký, tuto knihu si užijete. Nakladatelství APress, z jehož produkce tento překlad pochází, nevydává brak, což platí i tentokrát. Text je určen seriózním zájemcům a tomu odpovídá i kvalita podání, na jakou jsou případní znalci ostatní nabídky APressu zvyklí.
Autor zjevně perfektně vychází z toho, co mimo jiné Ajax vlastně je: nový způsob použití některých technologií, jež jsou již dlouho známy a objevují se v trochu jiných souvislostech. Proto vlastně nepřekvapí ani rozvržení látky, která z velké části zahrnuje výklad skriptovacího jazyka JavaScript, jistěže s důrazem na potřebné vlastnosti. Ani další témata nejsou sama o sobě převratnými novinkami, jde však o to, že jsou zpracovány velmi přesně a trefně s ohledem na zamýšlené využití. Zájemce zde tak narazí na objektové modely dokumentu (DOM), kaskádové styly CSS, ladění kódu na straně prohlížeče či třeba zpracování událostí.
Díky výše zmíněnému rozvržení tak už nepřekvapí, že samotné spojení technologií do výsledku pod názvem Ajax přichází až za polovinou celého svazku, o to trefnější a názornější pak pro připraveného zájemce může být. Autor ukazuje typické příklady, jako jsou fotogalerie, diskusní weby či blogy. Není běžné, aby se v knihách tohoto zaměření uplatnilo heslo „méně znamená více“, ovšem zde to platí měrou vrchovatou. Příklady jsou střídmé, výpisy kódu jsou kompaktní a výstižné a celkově má studující pocit, že není zavalen nepřehlednou změtí.
Text je výbornou službou všem, kdo chtějí Ajax pochopit a vstřebat to hlavní, co je s ním spojeno. Nejde o příručku pro zájemce, kteří jsou ve všech zahrnutých technologiích začátečníky.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku