Hlavní navigace

Jaké to bylo na VeeamON Tour 2022?

13. 10. 2022

Sdílet

 Autor: Veeam
Veeam Software za mediální podpory magazínu Computerworld přivítal v pražském Slovanském domě a virtuálně téměř 400 odborníků na podnikové IT a správu podnikových dat, svých zákazníků a partnerů. V rámci lokální VeeamON Tour 2022 firma představila klíčové milníky týkající se potřeb českého a slovenského trhu spolu s hlavními technologickými inovacemi.

„Výzvy, kterým na poli bezpečnosti a správy dat čelí české a slovenské podniky se stupňují nebývalým tempem,“ upozornil Martin Štětka, regionální ředitel společnosti Veeam pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. „Výzkumná zpráva Veeam 2022 Ransomware Trends Report ukázala, že v roce 2021 čelilo v regionu EMEA alespoň jednomu kybernetickému útoku 76 % organizací, přičemž v průměru se podnikům podařilo obnovit pouze 69 % dat. Jsme si vědomi rostoucích nároků zákazníků jak na technologie, tak na schopnosti IT personálu, aby organizace byly schopny zajistit bezpečnost svých dat a systémů. Proto v souladu s těmito požadavky přicházíme s řešeními, které pomáhají transformovat podnikům jejich strategie moderní ochrany dat a adaptovat se na neustále se měnící problémy moderního prostředí IT.“ 

Uvedená studie Veeamu také odhalila, že v důsledku ransomwaru bylo u organizací v regionu EMEA zasaženo 47 % serverů datových center, 50 % řešení vzdálených kanceláří a 44 % cloudových instancí. Více znepokojivá je však efektivita útočníků, kteří proaktivně ničí úložiště datových záloh svých obětí. 

Jakým způsobem řešíte nebo chcete řešit implementaci umělé inteligence ve vaší firmě?

Napadení většiny nebo všech úložišť záloh deklaruje 30 %, část úložišť záloh dokonce 38 % organizací v EMEA. Pokus o útok na zálohy, i když nakonec neúspěšný, zažilo 26 % organizací. Žádnému pokusu o napadení záloh nečelilo pouze 6 % organizací.

„Kybernetičtí zločinci ‘prodávají‘ možnost obnovy dat oběti, přičemž pravděpodobnost, že oběť zaplatí výkupné, se výrazně zvyšuje, pokud již není možná obnova ze zálohy,“ upozornil Martin Štětka. „Zajímavé je, že téměř stejné množství organizací dokázalo provést obnovu dat, aniž by výkupné zaplatily, jako organizací, které zaplatily, ale obnovu provést nedokázaly. V regionu EMEA dokázalo 22 % organizací provést obnovu bez zaplacení výkupného. Proto se při vývoji našich řešení zaměřujeme na scénáře s ransomwarem, aby i zbývajících 78 % obětí kybernetických útoků směřovalo k úspěšnému provedení obnovy svých dat bez zaplacení.“ 

Hlavní milníky

Letošní VeeamON Tour mimo jiné představila tyto produktové inovace a dosažené úspěchy:

  • Veeam Backup & Replication v12:S 850 000 uživateli Veeam Backup & Replication v11, nabízí V12 rozsáhlou sadu funkcí v oblastech cloudu, bezpečnosti a podnikového využití – nové cloudem akcelerované funkce, včetně přímého zápisu do objektového úložiště a agentů v cloudu; všudypřítomnou neměnitelnost, která umožňuje ještě rychlejší obnovu po ransomwarovém útoku a lepší ochranu před kybernetickými hrozbami; rozšířenou podporu podnikových aplikací a inovace usnadňující běžný provoz a optimalizaci pro vyšší efektivitu v rozsáhlém měřítku; a centralizovaný přehled a správu ochrany dat Kubernetes s novým doplňkem Veeam Backup & Replication pro nový Kasten by Veeam K10 V5.0
  • Veeam Backup for Microsoft 365 v7: Jednička na trhu zálohování pro Microsoft 365 s více než 11 miliony uživatelů s placenou smlouvou v nové verzi nabídne pokročilý monitoring a reporting na podnikové úrovni, které díky integrované inteligenci pomohou udržet hladký chod systémů a infrastruktury.
  • Veeam Backup for Salesforce: Zcela nové řešení, které díky možnosti zálohovat v cloudu i lokálně eliminuje riziko ztráty dat a metadat ze Salesforce. Tento nový produkt umožňuje zálohovat a rychle obnovit data v prostředí Salesforce a nasadit zálohovací prostředí kdekoli, bez závislosti na dodavateli zálohovacích a úložných řešení.
  • Veeam zaznamenal rekordní fiskální rok 2021, ve kterém vykázal 27% meziroční nárůst obratu z pravidelných výnosů (ARR), přičemž prodej řešení Veeam Backup for Microsoft 365 rostl se 73% meziročním nárůstem rychleji než se očekávalo a sada Veeam Availability Suite™ meziročně rostla o více než 36 %. Tento úspěch pokračoval i v 1. čtvrtletí roku 2022, ve kterém Veeam vykázal 25% meziroční nárůst ARR a 78% meziroční nárůst v rámci předplatného.
  • Díky tomuto konzistentnímu výkonu byl Veeam ve 2. pololetí roku 2021 podle IDC celosvětově na sdíleném 1. místě mezi poskytovateli řešení na ochranu dat. V nejnovějším pololetním průzkumu IDC Software Tracker, 2H'21, zaznamenala společnost Veeam nejrychlejší růst tržeb na celosvětovém trhu replikace a ochrany dat (DR&P) mezi pěti největšími dodavateli, všemi ostatními dodavateli dohromady a celkovým průměrem trhu. Ve skutečnosti byl meziroční růst společnosti Veeam více než dvojnásobný oproti nejbližším jmenovaným konkurentům z první pětky na trhu.

Rozhovor s Martinem Štětkou, regionálním ředitelem společnosti Veeam pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko

Jak se mění bezpečnost kyberprostoru v souvislosti s ukrajinskou válkou?

Kybernetické bezpečnostní hrozby jsou z našeho pohledu globálním fenoménem. Kybernetických útoků na celém světě přibývá a taktiky útočníků jsou stále sofistikovanější. Rizik bychom si měli být všichni vědomi a neměli bychom je podceňovat. Nyní je důležitější než kdy dříve, aby organizace měly spolehlivé řešení kybernetické bezpečnosti a ochrany před ransomwarem. Odpovídají tomu i zjištění studieVeeam Data Protection Trends Report 2022, která uvádí, že například ransomwarovým útokům byly v minulém roce vystaveny tři ze čtyř dotázaných organizací, přičemž tři z pěti dokonce několikrát. Není to pouze četnost těchto událostí, co je alarmující, ale i jejich důsledky v případě, že jsou úspěšné. Průměrně se během jednoho útoku organizacím nepodařilo obnovit 36 % ztracených dat – a to nám říká, že ochrana před útoky a následná schopnost obnovit data se stávají stále kritičtější součástí strategií zálohování a obnovy dat. 

Veeam sice není „IT bezpečnostní“ firmou v pravém slova smyslu, ale naše produkty a řešení jsou nedílnou součástí moderní strategie ochrany dat, označované také jako poslední linie obrany před kybernetickými hrozbami. Platforma Veeam poskytuje celou škálu vlastností zaměřených na ochranu zálohovací infrastruktury před ransomwarovými útoky, včetně nepřepisovatelného úložiště, které nazýváme Linux Hardened Repository, podpory neměnnosti u zařízení třetích stran a v neposlední řadě i proaktivního monitoringu s cílem odhalit podezřelé aktivity v rámci zálohovacích politik.

Snižujete nějak složitost ovládání svých produktů a zvyšujete jejich automatizaci kvůli rostoucímu nedostatku IT odborníků ve firmách, nebo je to něco, co musíte dělat vy a/nebo je k tomu potřeba někdo specializovaný?

Není to pouze o nedostatku IT odborníků. Vedle vývoje v oblasti bezpečnosti tu mluvíme o snaze snížit složitost celé IT infrastruktury, která vzniká v důsledku zavádění technologií, aby se splnily rostoucí nároky na IT, které podniky očekávají. Automatizace zde hraje jednu z klíčových rolí a automatizační API je součástí všech produktů a řešení Veeam.

Produkt Veeam Disaster Recovery Orchestrator (VDRO) díky automatizaci procesů spojených se zotavením po havárii posouvá obnovu dat na zcela novou úroveň. S využitím výkonných funkcí nástroje Veeam Backup & Replication zjednodušuje VDRO zotavení po havárii například díky automatickému testování zotavení po havárii, dynamickému generování dokumentace nebo řešení nedodržování limitů Recovery Point Objective (RPO) a Recovery Time Objective (RTO).

Který produkt je největším posunem v nabídce Veeamu?

Bez nadsázky mohu říci, že k vývoji dochází u všech produktů a řešení Veeamu v souvislosti s vývojem trhu a potřeb zákazníků. Za ten nejvýraznější posun bych beze sporu označil rozvoj cloudově nativních řešení. Řešení Veeam Backup & Replication, náš vlajkový produkt a základ Platformy Veeam, je jediným řešením v oboru pro zálohování, obnovu a správu dat a strategických pracovních úloh, ať už se jedná o cloudová, virtuální, fyzické SaaS nebo Kubernetes prostředí.

soutez_casestudy

Na které novince/produktu Veeamu se nejvíc podílejí čeští vývojáři?

Největší výzkumné a vývojové centrum Veeamu máme v České republice a pracuje zde více než 490 softwarových vývojářů a specialistů na oblast řízení vývoje produktů, softwarového inženýrství a kontroly kvality softwarových řešení. Naši specialisté zde pracují na globálních projektech a vývoji nejpokročilejších technologií ochrany dat, které lze nasadit ve všech prostředích IT a které pomáhají řídit všechny fáze životního cyklu Veeam produktů, od nápadu přes vývoj a testování až po produkci. V jistém smyslu je pražské výzkumné a vývojové centrum lídrem ve vývoji řešení pro zálohování, obnovu a správu dat, která poskytují moderní ochranu dat pro více než 450 000 zákazníků po celém světě. 

Byl pro vás článek přínosný?