Hlavní navigace

Jakou část svého IT chrání firmy nejlépe, a kterou nejhůře?

24. 2. 2023

Sdílet

 Autor: aloha @Fotolia.com
Zatímco fyzická zařízení jsou zabezpečena relativně dobře, v ochraně identity, sítí a aplikací mají firmy výrazné mezery. To jsou závěry Indexu kyberbezpečnostní připravenosti, který uveřejnilo Cisco.

Při sestavování tohoto indexu se Cisco zaměřila na pět základních pilířů firemní infrastruktury, které by měly společnosti chránit: zařízení, identity, síť, aplikace a data. Výsledky indexu vycházejí z rozhovorů s 6 700 bezpečnostními pracovníky ve 27 zemích a 18 průmyslových odvětvích.

Je pro vás u AI projektů zásadní rychlá návratnost investic?

Bezpečnostní experti sdíleli výzkumníkům nasazení 19 bezpečnostních řešení pro jednotlivé pilíře, a na základě toho byla připravenost v každé oblasti hodnocena pětistupňovou škálou.

Míra bezpečnostní připravenosti v jednotlivých pilířích pak byla hodnocena pětistupňovou škálou: „začátečník“, „zavádí“, „pokročilý“, „vyspělý“. Závěry ukazují, že nejdál společnosti dospěly v ochraně fyzických zařízení a dat. Naopak v ochraně identit, sítí či aplikací je stále co dohánět.

Nejvyšší úroveň připravenosti, kterou vykazují firmy po celém světě, je v oblasti zabezpečení zařízení, přičemž necelá polovina se nachází buď ve „vyspělé“ (31 %) nebo „pokročilé“ (13 %) fázi implementace. V začátečnické fázi je 28 % a ve fázi zavádění také 28 % společností.

Pouze pětinu společností řadí index mezi vyspělé z hlediska řešení pro ochranu identity. Stejně tak pětina firem patří mezi začátečníky a 38 % společností je ve fázi zavádění. Pokročilým řešením tak disponuje 22 % respondentů. Autentizace tak představuje jednu ze slabších oblastí, přestože ji manažeři zároveň označují za jednu z klíčových součástí kyberbezpečnosti.

Zabezpečení aplikací a sítí

Podle indexu kyberbezpečnostní připravenosti musí podniky bezodkladně zvýšit úroveň zabezpečení svých aplikací a souvisejících pracovních zátěží. Pouze 12 % podniků je vyspělých z hlediska bezpečnostní připravenosti u aplikací, zatímco 65 % je v rané fázi nebo v procesu zavádění.

Stále větší využívání cloudů, kde nejen běží aplikace (především SaaS), ale jsou tam ukládána i firemní data, a enormní růst počtu pracovníků v hybridním režimu v souhrnu kladou vysoké nároky na zabezpečení sítí. Index kyberbezpečnostní připravenosti však ukazuje, že jen 19 % podniků disponuje vyspělou ochranou sítě, zatímco více než 50 % firem se nachází v počáteční nebo implementační fázi.

Odpovědí na problémy se zabezpečením síťového provozu je model IT architektury zvaný SASE (Secure Access Service Edge), který kombinuje zabezpečení a WAN sítě do jedné škálovatelné platformy poskytující bezpečný přístup jak k veřejnému cloudu, tak k místním firemním aplikacím a datům.

ICTrocenka

Obrana dat

Dnešní ekonomika závisí na datech jako nikdy předtím. Ochrana dat, především těch zákaznických, je základem dobrého jména firem. Kromě toho je bezpečnost v této oblasti vynucována řadou legislativních opatření (například GDPR).

I proto v této oblasti podle Indexu kyberbezpečnostní připravenosti vykazují firmy relativně dobré výsledky. Polovina firem má ochranu dat řešenu na úrovni vyspělé nebo pokročilé. I u tohoto pilíře bezpečnosti však 22 % společností spadá do kategorie začátečníků.

 

Security World si můžete koupit i jako klasický časopis, buď v klasické tištěné formě nebo v elektronické verzi. Věnujeme se bezpečnosti počítačových systémů, ochraně dat, informací a soukromí.  Jsme jediný titul na českém a slovenském trhu, který oslovuje širokou čtenářskou obec – od ředitelů firem, přes odborníky na bezpečnost po koncové uživatele. Naším cílem je poskytnout ucelený přehled o bezpečnostních hrozbách a zejména o tom, proč a jak se jim bránit, případně proč respektovat a dodržovat nařízení IT manažerů ve firmách.

Byl pro vás článek přínosný?