Hlavní navigace

Jan Kolář: Svým projektem chceme oslovit miliony studentů

21. 7. 2011

Sdílet

Přinášíme vám rozhovor s Davidem Šiškou a Janem Kolářem, studenty, kteří se svým projektem Universator zvítězili v letošním ročníku soutěže MIC Akcelerátor vypsané Jihomoravským inovačním centrem ve spojení s firmou Microsoft.

CIO BusinessWorld: S projektem Universator, což je databáze zahraničních vysokých škol s referencemi studentů, se vám podařilo zvítězit v letošním ročníku soutěže MIC Akcelerátor vypsané Jihomoravským inovačním centrem ve spojení s firmou Microsoft. Jak vůbec nápad na realizaci Universator vzniknul?

Jan Kolář: Nápad vzešel z mého ročního pobytu ve Finsku v rámci programu Erasmus. Škola, na níž jsem studoval, totiž sídlila ve městě, jež má například na Wikipedii uváděnou velikost populace zhruba 90 000 občanů. Jenže to číslo zahrnuje také obyvatele okolních vesnic, celá oblast je tedy značně rozlehlá. Centrum, jež mě zajímalo nejvíce, je srovnatelné s malým 20 000 městečkem, což pro studentský život rozhodně není ideální. Jelikož jsem o této skutečnosti nevěděl a nemohl se spojit se studenty, kteří byli v dané lokalitě na výměnném pobytu již dříve, byl jsem poněkud zklamaný.

Když jsem se o svém nápadu na vybudování sítě, která by umožnila sdílení zkušeností z Erasmus pobytů, zmínil Davidovi, tak jsme myšlenku rozšířili do současné podoby i na dlouhodobé studenty a dali jí celosvětový rozměr.

David Šiška, Universator

 

Jaký zájem o službu tohoto typu projevují samotní studenti? Kolik uživatelů chcete mít v horizontu několika příštích let?

David Šiška: Od studentů máme zatím veskrze kladné ohlasy, ale závěry můžeme dělat až ve chvíli, kdy bude služba plně spuštěna a otestována. Skupinu potenciálních uživatelů máme relativně velikou, jen studentů v rámci programu Erasmus ročně vyjíždí přibližně 200 000, studentů dlouhodobě pobývajících v zahraničí je ve světě odhadem 3 500 000 s 12%  meziročním růstem. Kolik studentů bychom chtěli? Za výborný výsledek budeme považovat minimálně 15% podíl. 

Plánujete působit výhradně v ČR, v rámci EU nebo snad na celosvětové úrovni? Kdo se bude případně podílet na vzniku dalších jazykových mutací?

Jan Kolář: Jak jsem se již zmínil, primárně jsme pomýšleli na provozování služby v rámci  EU, aktuálně máme v hledáčku celý svět. Zní to možná poněkud velikášsky na to, že se jedná o studentský projekt, ale působíme na internetu, kde je možné služby jednoduše škálovat. Vše bude navíc pracovat v angličtině, takže nám odpadne velká část starostí s  podporou více jazyků a s tím spojenými náklady. Přijdeme tak sice o část uživatelů, řidíme se však paretovým pravidlem 80:20.  

Jakým způsobem jste sbírali potřebné podněty a tvořili plán projektu? Kolik lidí se na realizaci projektu bude podílet?

David Šiška: První podněty jsme nasbírali již v průběhu samotného výměnného pobytu, nicméně reálně se vše začalo  tvarovat až při jednání s Masarykovou univerzitou, která nám obrovsky pomohla. Díky ním jsme mnohem lépe pochopili procesy, na jejichž základě studenti vyjíždí, přijíždí a co je pro ně při tom důležitě. Mezi studenty jsme rozesílali několik dotazníků, neustále se někoho dotazovali. Ani v tomto momentě si však netroufneme tvrdit, že je v naší vizi již vše potřebné a budeme klást velký důraz na permanentní vývoj služby. Na projektu v současné době pracuje naplno 8 lidí a tento počet teď hodláme chvíli udržet.

Plánujete navázání na již existující sociální sítě (např. využitím Facebook identit) nebo chcete existovat zcela samostatně a vytvářet tak mezi komunitními weby další konkurenci? Jaký je vůbec obchodní model celého projektu?

Jan Kolář: Nechceme být konkurentem Facebooku, spíše naopak. Facebook bude jedna z možností přihlášení a budeme jej také částečně využívat jako platformu pro marketing. Chceme umožnit navázat kontakt s budoucími spolužáky dříve, než reálně na škole začnou studovat. Samotné "přátelství" bude student uzavírat na Facebooku, ne na Universatoru.

Chceme zdůraznit, že naše služby budou pro budoucí studenty zdarma. Obchodní model je primárně postaven na zprostředkování studentů, tedy poplatků od škol. U nás není zvykem za vzdělání platit, ale v zahraničí se jedná o běžnou praxi. Pokud škole najdeme studenta - zákazníka, tak si za to budeme účtovat provizi.

 

Dokončení rozhovoru s doporučením pro účastníky příštích ročníků tohoto soutěžního klání naleznete na sesterském magazínu CIO Business World, který pro vás tento rozhovor uskutečnil.

top_it_employers

 

Foto: www.micakcelerator.cz

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Pod autorským pojmem „Redakce“ se rozumí společná práce redaktorů serveru PCWorld.cz.