Hlavní navigace

Malá velká databáze - Oracle8i Lite 4.0

1. 10. 1999

Sdílet

Řada uživatelů výpočetní techniky se při práci pohybuje mimo svou kancelář, apřesto potřebuje mít přístup k aktuálním informacím z firemní databáze. Pokud jsou vybaveni notebooke...
Řada uživatelů výpočetní techniky se při práci pohybuje mimo svou kancelář, a
přesto potřebuje mít přístup k aktuálním informacím z firemní databáze. Pokud
jsou vybaveni notebookem, nemají problémy. Mohou totiž použít stejné aplikace
jako na stolním PC. Stále větší oblibu si dnes ale získávají nejrůznější
kapesní počítače (různé handheldy a PDA), nabízející větší mobilitu za
příznivější cenu. Tento trend nemohly nechat bez povšimnutí ani velké
databázové firmy, a tak se začínají na trhu objevovat první produkty s podporou
těchto zařízení.

Oracle8i Lite
představuje ucelenou platformu pro tvorbu, šíření a správu distribuovaných
aplikací a dat v prostředí operačních systémů Windows 95/98/NT, Windows CE a
PalmOS. S jeho pomocí můžete velice snadno provádět synchronizaci informací
mezi centrálním databázovým serverem a kapesním počítačem. Navíc lze díky
kompatibilitě s "velkou" databází Oracle8i využít řadu zkušeností získaných
dříve.
Oracle8i Lite obsahuje 3 součásti Oracle Lite (odlehčený objektově relační
databázový systém s nízkými paměťovými nároky 50-750 KB), iConnect (zajišťuje
synchronizaci dat v rámci lokální počítačové sítě, prostřednictvím dial-up
připojení nebo bezdrátového pojítka) a Web-to-go (umožňuje vytvářet internetové
databázové aplikace a zpřístupnit je mobilním uživatelům s prohlížečem webových
stránek). Jednotlivé komponenty lze provozovat samostatně nebo můžete využít
výhod jejich spolupráce.
V následujících odstavcích si přiblížíme možnosti databáze na jednotlivých
platformách přenosných zařízení.

Osobní počítače
V případě klasických PC se o mobilitě příliš hovořit nedá. Nesmíme ale
zapomínat, že drtivá většina notebooků využívá tutéž architekturu stejný
hardware i software. Převládajícím operačním systémem na těchto zařízeních jsou
Windows 95/98/NT. Pokud se rozhodnete a nainstalujete Oracle8i Lite na svůj
notebook nebo osobní počítač, získáte databázový systém vyznačující se zejména
nízkými systémovými nároky, kompatibilitou se serverem Oracle8i a podporou
průmyslových standardů ODBC, JDBC a SQLJ (umožňuje do Java kódu vkládat SQL
příkazy). V Javě lze také vytvářet uložené procedury a triggery.
Pro práci s databází je k dispozici celá řada nástrojů některé využívají
grafické uživatelské rozhraní Windows, jiné pracují pouze v příkazovém řádku.
Jedním z nejužitečnějších programů je zcela určitě Oracle8 Navigator, který
v přehledné stromové struktuře zobrazuje všechny dostupné databáze a objekty v
nich uložené. S jeho pomocí můžete vytvářet pohledy, tabulky a indexy,
zapisovat do databáze, zálohovat a obnovovat data, spouštět replikaci atd. Při
práci nejste omezeni pouze na databáze Oracle Lite, ale můžete se připojit v
podstatě k libovolné oraclovské databázi.

Kapesní počítače
Na trhu kapesních počítačů převládají 3 vzájemně nekompatibilní platformy
Windows CE od Microsoftu, PalmOS od 3Comu a EPOC od Psionu. V současné době
jsou na tom nejlépe (z hlediska využití Oraclu8i Lite) uživatelé vlastnící
zařízení s Windows CE. Pro tento operační systém je totiž k dispozici příslušný
databázový stroj. Tím pádem lze kapesní počítač používat zcela samostatně, bez
nutnosti synchronizovat data prostřednictvím stolního počítače. Pokud
potřebujete data aktualizovat, prostě se rovnou připojíte k firemnímu
databázovému serveru (např. modemem) a provedete potřebné operace. Možnosti
databáze pod Windows CE se do značné míry podobají té, která funguje na
klasických Windows. Jistá omezení tu ale existují, a to zejména v oblasti
podpory Javy nelze např. použít uložené procedury a triggery v Javě ani
rozhraní JDBC.
Jiná situace je u zařízení s PalmOS (PalmIII, PalmPilot atd.). Pro tuto
platformu sice neexistuje databázový stroj, ale přesto lze s databázemi Oracle
komunikovat, a to díky jedné ze součástí iConnectu, tzv. Consolidatoru. Úkolem
této aplikace je zajistit sdílení a synchronizaci dat mezi kapesním počítačem a
databází. Podstatou celého systému je namapování dat z Pilota do tabulek Oracle
Lite. Aby vše správně fungovalo, je Consolidator těsně integrován
s HotSyncem, což je proces zajišťující synchronizaci všech dat a aplikací mezi
Pilotem a osobním počítačem.
Nejhůře jsou na tom majitelé počítačů Psion, kteří v současné době nemají
možnost pracovat s oraclovskými databázemi. Vše by se ale mělo velice brzy
změnit a pravděpodobně už v době, kdy čtete tento článek, je situace mnohem
příznivější. Podle dostupných informací totiž Oracle usilovně pracuje na
vytvoření samostatného databázového jádra, a to jak pro operační systém EPOC,
tak i PalmOS. Pokud tedy patříte mezi příznivce některé
z těchto platforem, máte se určitě na co těšit.

Závěr
Přestože lze v Oraclu8i Lite ještě řadu věcí vylepšit (zejména co se týče
podpory jednotlivých platforem), má společnost Oracle díky tomuto softwaru před
svými soupeři značný náskok. Navíc produkty řady Oracle8i pokrývají celé
spektrum výpočetní techniky od nejmenších mobilních zařízení až po
nejvýkonnější servery, což může být pro řadu zákazníků velmi důležité při
výběru vhodného databázového systému.

Na úplný závěr bych chtěl poděkovat pracovníkům firmy Gitus za poskytnutí velmi
cenných informací.

9 0595/JL

Oracle8i Lite
+ nízké systémové nároky
+ nástroje pro správu databáze
+ databázový stroj pro Windows CE
+- Consolidator for Palm
- chybí podpora pro Psiony
Krecenzi poskytla firma: Oracle, s. r. o.
Římská 15, Praha 2
Cena: 370 USD

Byl pro vás článek přínosný?