Hlavní navigace

MS Excel: 10 nejlepších tipů pro začátečníky - 4.díl

12. 1. 2020

Sdílet

 Autor: © lucadp - Fotolia.com
Získejte základní informace o tom, co jsou to sešity, listy, buňky, vzorce atd.

Předcházející díl

 

Program Microsoft Excel je až neuvěřitelně schopný a komplexní program pro práci s tabulkami. Pokud jste se s ním setkali jen letmo, pak vám následující tipy pomohou ve vašich začátcích s tímto programem, konkrétně půjde o vytvoření tabulky a zápis vzorce. Jakmile se naučíte základní pojmy, které se v programech tohoto typu používají, pak uvidíte, jak vám vše ostatní půjde skoro samo.

 

Zadávání vzorců do Excelu

Při výpočtech Excel používá funkce, které nejsou ničím jiným než předdefinovanými vzorci. Těchto vzorců je přes 440 a v každé následující verzi Excelu přibývají další. A to ještě nehovoříme o autorech třetí strany, kteří často do Excelu vytváří vlastní doplňky, které používají vlastní jedinečné funkce.

Bez funkcí by Excel nebyl ničím jiným než textovým procesorem, který dokáže vytvářet seznamy.

Jednoduchá základní tabulka
Nyní, když máte vyplněny sloupce A, B, C i D, umístěte kurzor myši do buňky E2. Do této buňky pak napište následující vzorec: =SUM(C2*D2) (znak hvězdičky představuje operaci násobení). MS Excel pomocí tohoto vzorce spočítá celkovou cenu (Total), která je dána součinem počtu objednaných položek (# Ordered) a jednotkové ceny (Cost Each).

Výše uvedený vzorec můžete zadat i tak, že umístíte kurzor do buňky, do níž se má umístit výsledek, poté stisknete klávesu plus (+), přesunete kurzor myši do buňky C2, stisknete klávesu hvězdička (*) pro násobení, nato přesunete kurzor do buňky D2, a nakonec zadání potvrdíte stiskem klávesy Enter.

Nyní umístěte kurzor myši opět do buňky E2. Pomocí klávesové zkratky Ctrl + C vyvolejte operaci kopírování (záhy uvidíte okolo vybrané buňky čárkovanou zelenou čáru). Přesuňte kurzor myši do buňky E3. Stiskněte a držte klávesu Shift a třikrát stiskněte klávesu šipky dolů. Nakonec stiskněte klávesu Enter.

soutez_casestudy

Excel zkopíruje vzorec z buňky E2 do buněk E3 až E6. Přesuňte kurzor myši do buňky A2. Stiskněte a držte klávesu Shift, poté čtyřikrát stiskněte klávesu šipky vpravo, čtyřikrát klávesu šipky dolů a pak text v buňkách zarovnejte vodorovně i svisle na střed, a to pomocí podnabídky Zarovnání na záložce Domů.

Výběr oblasti buněk v Excelu

Oblast buněk (Excel takto označuje skupinu navzájem sousedících buněk) můžete vybrat i pomocí myši. Umístěte kurzor myši do buňky A2, stiskněte a držte levé tlačítko myši a táhněte myší až do buňky E6. Poté z pásu karet vyberte všechny příkazy, které chcete na označenou oblast použít.

Byl pro vás článek přínosný?