Hlavní navigace

Na lovu kreativních webů

26. 3. 2021

Sdílet

 Autor: czechindutrychallenge
O tom, které průmyslové firmy mají nejinspirativnější weby roku 2021, rozhodne v létě pětičlenná porota v čele s Ditou Formánkovou z Czechitas. Až do konce června se tak mohou přihlásit do třetího ročníku národní iniciativy Czech Industry Challenge všechny proaktivní podniky z rozmanitých odvětví průmyslu s celofiremními nebo samostatnými kariérními stránkami. Nejpůsobivější webové prezentace budou slavnostně vyhlášeny na galavečeru dne 3. září v Praze a vítězné společnosti se oprávněně zařadí do skupiny inspirativních lídrů v průmyslu.

Otevřená šestá soutěžní výzva v rámci Czech Industry Challenge má za cíl stimulovat průmyslové firmy, aby nepodceňovaly úroveň své prezentace v digitálním prostoru. A to, ať už za účelem zvýšení prodejů svých výrobků nebo služeb, nebo pro motivaci a včasný nábor vysoce kvalifikovaných i manuálních zaměstnanců, kterých je v obou případech na pracovním trhu stále nedostatek.

V dnešní době se online prostor dynamicky rozvíjí a neustále modifikuje především z důvodu masivního nástupu e-commerce a postupné digitalizace akcelerované pandemií koronaviru. Proto je zapotřebí vnést nové trendy v oblasti kreativního designu a architektury webů i do průmyslu, aby byl vnímán jako vysoce flexibilní a pomohl si tak mimo jiné udržet svou konkurenceschopnost v celosvětovém měřítku,“ uvádí Kateřina Škopková, zakladatelka této kreativně-osvětové platformy.

„Řada podniků z průmyslu si myslí, že jejich prezentace v online prostoru není tak důležitá. Opak je ale pravdou. I když u těchto podniků jde především o produkt, tak celkový dojem z jejich prezentace v online prostředí může mít vliv například na nábor mladší generace nebo potenciálních zákazníků z nových cílových skupin. Chceme v rámci soutěže ukázat cestu těch, kteří to vzali za správný konec a jejich weby můžou být inspirací i pro jiná odvětví," uvádí Dita Formánková, předsedkyně poroty pro firemní i kariérní weby.

Národní iniciativa Czech Industry Challenge (CICH) vychází z dlouhodobého nedostatku kvalifikovaných pracovníků na českém trhu práce, kritické potřeby aplikovat emoční vnímání a vizuální komunikaci v kreativní podobě nejen dovnitř průmyslových firem vůči jejich zaměstnancům, ale rovněž navenek v rámci marketingu jako celku. Má-li být Česká republika vnímána i prezentována jako země s inovačním potenciálem, je zapotřebí, aby si zajistila a udržela (přes firmy na svém teritoriu a napříč všech průmyslových odvětvích) vysoce reprezentativní „online“ vizitku.

Více informací o CICHu a možnosti letošního zapojení firem včetně přihlašovacího online formuláře je k dispozici na webových stránkách organizátora.

VÍTĚZNÉ WEBOVÉ PREZENTACE V ČESKÉM PRŮMYSLU Z PŘEDCHOZÍHO ROČNÍKU PRO INSPIRACI:
Firemní webové stránky:
1. místo:  https://www.ferrit.cz/cs
2. místo:  https://www.ghh-bonatrans.com/cs/
3. místo:  https://beko-engineering.cz/

Kariérní webové stránky:
1. místo:  https://www.milujemelokomotivy.cz/
2. místo:  https://doosanskoda.jobs.cz/
3. místo:  https://www.hennlich.cz/kariera.html

top_it_employers

 

Computerworld je mediálním partnerem souteže.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku