Hlavní navigace

Jak nainstalovat nový větráček v počítačové skříni

7. 1. 2022

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pokud má váš počítač pracovat na maximum, je třeba jej držet co možná nejefektivněji chladit. V tomto článku vám prozradíme, jak nainstalovat větráček do nového počítače, popřípadě jak vyměnit nefunkční větráček u vašeho staršího počítače.

Ve standardním počítači se nachází celá řada polovodičových čipů, které produkují často nemalé množství tepla. Pokud tyto čipy mají fungovat co možná nejstabilněji, je třeba je nějakým způsobem efektivně chladit. Typickým příkladem komponent z poslední doby, které vyžadují skutečně výkonné chlazení, jsou třeba grafické karty Nvidia GeForce RTX řady 3000 nebo procesory AMD Ryzen 5000.

Výrobci hardwarových komponent se, co se týče odvodu tepla, typicky spoléhají na chladiče a ventilátory, které zajišťují odvod tepla z počítačové skříně. Pokud u svého počítače uvažujete o upgradu, popřípadě pokud stavíte rovnou počítač nový, pak počítejte s tím, že odvodu tepla bude třeba věnovat skutečně odpovídající pozornost. A není výjimkou, že budete muset do počítače nainstalovat nové nebo další větráčky, abyste zajistili dostatečný odvod tepla.

Na následujících řádcích se dozvíte, kdy je potřeba větráček vyměnit a jak takovou výměnu větráčku provést svépomocí.

Co se dozvíte v článku
  1. Zjišťování vadných ventilátorů
  2. Co je třeba vědět před instalací ventilátoru
  3. Výběr správného větráčku
  4. Udržování přetlaku
  5. Připojení napájení
  6. Instalace nového ventilátoru

Zjišťování vadných ventilátorů

Pokud větráček dosluhuje, často se to projeví tím, že začne vydávat prapodivný skřípot či začne způsobovat vibrace. Není tomu tak ale vždy. Někdy se žádný takový doprovodný jev neobjeví a větráček se prostě jenom zastaví.

Při zjišťování vadných větráčků je třeba opatrně otevřít počítačovou skříň, zapnout počítač a baterkou si posvítit dovnitř počítačové skříně (dokud počítač běží, snažte se ničeho nedotýkat!).

Větráček pro odvod teplého vzduchu se nachází v zadní části počítačové skříně. Kromě tohoto umístění můžete tyto větráčky pro odvod teplého vzduchu najít i na horní části krytu počítačové skříně. Naopak větráčky pro přívod chladného vzduchu zvenčí se obvykle nachází v přední části počítačové skříně.

U všech pasivně chlazených počítačových sestav, kromě těch, které jsou stavěny s ohledem na minimální spotřebu elektrické energie, s nejvyšší pravděpodobností najdete minimálně čtyři větráčky: větráček pro nasávání chladného vzduchu, větráček pro odvod teplého vzduchu, větráček pro chlazení pro chlazení CPU a větráček pro chlazení napájecího zdroje (PSU).

Větráčky pro chlazení CPU a PSU jsou nainstalovány přímo na příslušných komponentách, ovšem větráčky určené pro umístění přímo do počítačové skříně lze nainstalovat prakticky kamkoliv. Větráčky pro nasávání chladného vzduchu se obvykle nachází tam, kde mohou směrovat chladný vzduchu směrem ke spodní části počítačové skříně, tj. nejčastěji v přední části počítačové skříně. Větráčky pro odvod teplého vzduchu se naopak obvykle nachází v zadní nebo horní části počítačové skříně.

Pokud se během kontroly větráčků zjistíte, že se nějaký větráček netočí, pak nejprve zkontrolujte, zda je vůbec připojen k napájení. Když zjistíte, že je větráček připojen a přesto se netočí, pak bude třeba jej vyměnit.

Co je třeba vědět před instalací ventilátoru

Většina dnes prodávaných počítačových skříní a počítačů má k dispozici volná místa pro určená pro větráčky. Pokud zjistíte, že jsou všechny ventilátory funkční, je přesto velmi pravděpodobné, že v případě potřeby najdete místo minimálně pro jeden další větráček.

Pokud jsou všechny větráčky v počítači systému funkční, ale je zřejmé, že se počítačová sestava přehřívá, popřípadě se chová nestabilně, bude podle všeho třeba přidat další větráčky. Pokud do vaší počítačové skříně ale nelze přidat žádné další větráčky, popřípadě je celá počítačová sestava příliš hlučná, pak zvažte možnost kapalinového chlazení.

Pokud řešíte výměnu větráčku, pak se ujistěte, že jste našli takový větráček, který vyhovuje jak velikostně, tak konektorově.

Výběr správného větráčku

Na trhu se dnes dají nalézt větráčky ve skutečně široké paletě velikostí, tvarů i barev, od malých soudkovitých větráčků používaných pro chlazení čipů, až po velké axiální větráčky používané ve většině napájecích zdrojů.

Nejběžnější velikost větráčků se pohybuje v intervalu od 70 do 140 mm, nicméně stále oblíbenější jsou větráčky o velikosti třeba až 230 mm. V novějších počítačových skříních se obvykle nachází větráčky o průměru 120 mm.

Při volbě vhodného větráčku hledejte v první řadě větráček s vysokým průtokem vzduchu a nízkou hladinou hluku. Tyto informace najdete na obalu větráčku, popřípadě na a informační stránce konkrétního produktu.

Jednotlivé větráčky se od sebe liší velikostí, rychlostí, tvarem lopatek i barvou. U některých větráčků najdete dokonce i integrované diody LED, jiné jsou zase orientovány na poskytnutí maximálního chladicího výkonu, jako je například právě větráček Noctua Chromax.

Větším větráčkům obvykle postačí pro zajištění dostatku vzduchu pro chlazení nižší otáčky, z čehož vyplývá, že jsou tyto větráčky tišší. Někteří výrobci do svých větráčků zabudovávají i osvětlení pomocí LED diod.

Udržování přetlaku

Při přidávání větráčků do systému je maximálně vhodné zajistit v počítačové skříni zajistit přetlak, který zabrání nasávání prachu do všech otevřených otvorů nebo štěrbin. Aby došlo k vytvoření přetlaku, že třeba zajistit, aby celkový výkon větráčků nasávajících vzduch byl větší než celkový výkon větráčků zajišťujících odvod teplého vzduchu.

Poznámka: U většiny větráčků najdete na jejich rámu vyražené malé šipky, které ukazují směr proudění vzduchu. Při montáži větráčku pro nasávání vzduchu orientujte tuto šipku směrem dovnitř počítače. Pokud instalujete větráček pro odvod horkého vzduchu, pak větráček orientujte tak, aby šipka na něm vyražená směřovala směrem ven.

Připojení napájení

Většina větráčků pro zajištění chlazení se k počítači připojuje pomocí nějakého standardního konektoru. Moderní systémy obvykle používají 3pinový nebo 4pinový vyhrazený konektor pro ventilátor, i když narazit můžete i na standardní 4pinový konektor MOLEX používaný pro napájení periferních zařízení.

Zleva doprava vidíte postupně třípinový konektor, čtyřpinový konektor a konektor MOLEX. Nezapomeňte před koupí větráčku zkontrolovat, zda je vybaven takovým konektorem, který potřebujete.

Analogové třípinové konektory a konektory MOLEX zajišťují pouze napájení větráčku, který se po dodání elektrické energie pouze roztočí. Čtyřpinové konektory jsou digitálně řízeny a umožňují počítači otáčky větráčku dynamicky měnit.

Na naprosté většině základních desek (a specializovaných regulátorů určených pro větráčky) najdete celou řadu jak třípinových, tak čtyřpinových konektorů pro připojení větráčků. Tyto konektory se typicky nachází na různých místech základní desky.

Instalace nového ventilátoru

Poznámka: Před instalací jakékoli součásti počítače se vždy nejprve ujistěte, že je počítač vypnutý.

Pro odstranění vadného větráčku či instalaci nového budete potřebovat křížový šroubovák.

Pokud větráček vyměňujete, pak nejprve ten starý větráček vyjměte, a to tak, že jej odšroubujete z počítačové skříně a odpojíte kabel od konektoru (nebo MOLEXu). Pokud není nový větráček dodáván i se šroubky, můžete použít znovu ty staré.

Při montáži větráčku postupujte tak, že jej uchopíte do montážní polohy. tj. tak, aby se otvory pro šrouby shodovaly s otvory ve skříni. Následně jednou rukou držíte ventilátor na místě a druhou rukou jej pomocí čtyř šroubů zajišťujete na místě.

Při instalaci uchopte větráček jednou rukou a druhou rukou jej bezpečně nainstalujte a upevněte pomocí čtyř šroubků.

Pokud se větráček uchycuje pouze pomocí plastových svorek, které drží větráček na místě, pak jednoduše svorky uvolněte, vyjměte starý větráček a na jeho místo nasaďte nový.

Následně větráček připojte k k volnému konektoru pro větráček. Konektory jsou klíčované, tj. větráček k nim jde připojit pouze jedním způsobem a nelze je tak připojit chybně. Platí, že čtyřpinové větráčky budou fungovat i u třípinových konektorů, ovšem nebudete u nich moci regulovat rychlost otáčení lopatek větráčku.

Čtyřpinové konektory umožňují počítači pružně měnit rychlost otáčení větráčků. Obvykle se řídí otáčky větráčku tak, že počítač nastaví u větráčků nízkou rychlost, aby minimalizoval jejich hlučnost, a v případě vyšší potřeby chlazení rychlost otáček větráčku zvýší.

Pokud máte nedostatek volných konektorů pro větráčky, můžete si pořídit regulátor větráčků. Další možností je použití třípinového nebo čtyřpinového adaptéru do konektoru MOLEX a připojit větráčky přímo ke zdroji. (Jen pro připomenutí: konektory MOLEX jsou rovněž klíčované).

soutez_casestudy

Konektory pro větráčky typu MOLEX patří mezi ty starší a neumožňují řídit otáčky větráčku. Na druhou stranu velkou výhodou připojení větráčku pomocí tohoto konektoru je jednoduchost.

Jedna poznámka na konec: Nezapomeňte při připojování větráčků a ostatně i dalších komponent na správné vedení kabelů a určitě není od věci případně použít pásku, kterou kabely svážete. Díky tomu pak budete mít jistotu, že se kabely nedostanou mezi lopatky otáčejícího větráčku a nezačnou vydávat podivné zvuky. Nehovoříc o tom, že kabely, které se dostanou do kontaktu s větráčky, mohou větráček úplně zastavit, popřípadě naopak může větráček kabel nevratně poškodit, což je vlastně ještě daleko horší.

Byl pro vás článek přínosný?