Hlavní navigace

Nejlepší hotel pro váš server

1. 7. 2008

Sdílet

Služby hostování serverů patří ke specifickým produktům společností provozujících datová centra. Pokud potřebu...


Služby hostování serverů patří ke specifickým produktům společností provozujících datová centra. Pokud potřebujete vlastní server s nepřetržitou dostupností, vysokou spolehlivostí a bezpečným prostředím, pak jsou zde právě pro vás. Jak si ale vybrat?Mít vlastní server, nebo se spolehnout na služby některé ze společností provozujících hosting, nebo pronájem fyzických/virtuálních serverů? To je dilema, které řeší nejedna menší či střední organizace. Přitom ona otázka, která může na první pohled působit vykonstruovaně a vlastně zbytečně, může ovlivnit – zejména v případě firem, které ke své činnosti potřebují on-line kontakt s partnery či zákazníky – celé fungování podniku. Jsme ještě tak malí, abychom se museli spolehnout na služby cizího dodavatele, nebo už tak velcí, abychom si mohli dovolit (a riskovat) vlastní server? Přitom zdaleka nemusí jít pouze o servery webové, ale také třeba o provoz groupwaru, speciálních obchodních a komunikačních aplikací, o serverové zázemí informačních systémů, které musí být přístupné kdykoliv a odkudkoliv.
Kámen úrazu oné otázky spočívá v tom, že na ni někdy nelze spolehlivě odpovědět žádnou z předestřených možností. Jestliže firma provozuje server se službou, jejíž dostupnost musí být zajištěna globálně (tzn. nikoli v rámci jedné budovy, respektive jedné místní sítě) a servery provozující tuto službu chce mít pod dohledem ve vlastních prostorách, musí investovat mnohem více než jen do serverů samotných. Musí pro své servery zajistit bezpečnou, čistou a klimatizovanou místnost. Musí k nim také přivést připojení k internetu z nejméně dvou zdrojů (pro případ, že by došlo k výpadku primární konektivity). Musí zajistit bezvýpadkový přísun elektrické energie, přitom klasická UPS, která je určena k překlenutí krátkých poruch a k bezpečnému vypnutí počítačů bez energie, je v tomto případě pouhým přemostěním doby, než dojde ke spuštění nezávislého generátoru. Musí zajistit, aby budova se serverem byla mimo dosah potenciálních přírodních katastrof, jako jsou povodně a jiné. Prostě se musí postarat o hodně věcí. Druhá možnost, totiž využití serverové kapacity profesionálního dodavatele (nejčastěji tyto služby poskytují velcí webhosteři) eliminuje všechna zde jmenovaná „musíme se postarat o…“, navíc za podstatně nižší cenu. Dnes není problém si pronajmout fyzický, častěji však virtuální server. Nicméně ani takový server není zcela bez poskvrny. V takovém případě totiž operujeme s hardwarem, který nám nepatří a který je (v případě virtuálního serveru) jedním z mnoha systémů, jež jsou na fyzickém hardwaru virtualizovány. Ve smlouvách o pronájmu serverů jsou sice přesně stanoveny podmínky, jakým způsobem s nimi může nakládat jejich majitel a provozovatel, avšak přestože dávají zákazníkům mnohé svobody i garance, jsou pro nemalé množství firem přece jen problémem. Provoz serveru v nájmu je tak z velké míry otázkou důvěry mezi oběma jmenovanými subjekty.
Naštěstí mezi oběma možnostmi existuje kompromis, a sice téma, o němž dnes budeme hovořit: Server Housing (SH). V čem spočívá princip tohoto řešení?
Server Housing je ve své podstatě poskytování jistého „hotelu pro servery“. Tuto službu mohou poskytovat pouze společnosti s velkými serverovnami, a tak i když tuto nabídku najdeme i u specializovaných společností, je doménou hlavně velkých poskytovatelů webhostingu a dále pak některých společností nabízejících připojení k internetu (ISP). Jak to funguje?
Zákazníkovi, který potřebuje mít neustále dostupný a fungující server, je poskytovatelem Server Housingu pronajat prostor v serverovně. Do tohoto prostoru zákazník instaluje své vlastní zařízení – podle smlouvy jeden server, nebo klidně celou farmu. Pronájem zahrnuje kromě fyzického místa, kam umístíme server, také připojení k internetu, zajištění dodávky energie a přístupu technického personálu zákazníka k serveru, nejlépe dvacet čtyři hodin denně. Samotný server, jeho hardwarové a softwarové vybavení je pak čistě otázkou zákazníka. Poskytovatel služby zajistí vše ostatní, co je potřebné pro jeho bezchybný chod. Někdy může také nabízet další služby, k tomu se ale ještě dostaneme.
Pro koho je takový hotel pro servery určen? Především je to ideální řešení dilematu, které jsme zmínili na začátku tohoto textu. Je to řešení pro firmy, které potřebují mít svůj server umístěný na kvalitním, rychlém a stabilním připojení k internetu, v kontrolovaném prostředí se zálohovaným zdrojem energie. Přitom ale nemusí spoléhat na cizí hardware nebo instalovat svůj serverový systém a software do cizího vizualizovaného stroje. Zatímco fyzický server zůstává zcela v majetku i kompetenci jeho provozovatele, okolní prostředí, tedy to, co by jinak bylo velmi drahou a pracnou záležitostí, je věcí správy profesionálního partnera.
To ovšem neznamená, že by Server Housing využila jen firma, která je „tak velká“, že potřebuje vlastní systém trvale dostupný na síti, a současně „tak malá“, že se jí nevyplatí jej vytvořit ve svém přirozeném prostředí. Stejnou službu mohou využít i velké společnosti pro umístění některých svých serverů, které z různých důvodů nechtějí mít u sebe. V cizích serverovnách tak mohou být umístěny například zálohy produkčních webových či aplikačních serverů, dále potom zrcadla databázových serverů, vzdálené archivy a podobně. To znamená, že hostování serverů je poměrně užitečnou službou pro poměrně širokou škálu zákazníků – ač se to na první pohled nemusí zdát.

Jak vypadá hotel pro servery

Hotel pro servery – pracoviště společnosti provozující Server Housing se skládá v první řadě ze samotné serverovny. Je to místnost, která musí splňovat určitá minimální kritéria k tomu, aby mohla být používána pro hostování serverů. Serverovny se většinou nacházejí uvnitř budov, v prostorách chráněných vnitřními zdmi a bez oken. Jejich prostory jsou trvale osvětleny a klimatizovány. Klimatizace nejen vyrovnává teplotu mezi vnějším prostředím a serverovnou, ale současně musí také pohlcovat teplo produkované samotnými servery zákazníků. K tomu slouží u rackových serveroven další speciální systémy, ale k nim se ještě dostaneme.
Serverovna je konstantně osvětlena a vybavena bezpečnostním systémem, protipožární ochranou bez použití vody a kamerami. Musí být zajištěna proti vniknutí neoprávněných osob. Současně v ní ale musí být umožněn pohyb a pobyt techniků majitelů hostovaných serverů. Tento paradox není snadné uspokojivě vyřešit, a to zejména tehdy, mají-li být servery k dispozici v kteroukoli denní dobu.
Struktura serverovny i její technické vybavení musí být odolné vůči mnoha předvídatelným i nepředvídatelným okolnostem. Samotné budovy, kde se serverovny nacházejí, musí být mimo záplavové zóny, včetně své technické infrastruktury. Přívod elektrické energie (v některých případech zdvojený) musí být zálohován tak, aby datové centrum mohlo zůstat v provozu i za situace, kdy je jeho okolí bez elektřiny. O zálohu se starají většinou on-line jednotky nepřerušitelného zdroje napájení, které tvoří překlenutí až do okamžiku startu dieslových generátorů. Ty pak musí být schopny serverovnu udržet v chodu i po dobu několika dnů.
Některá datová centra mají zesílené zdi, včetně obkladů chránících před zvýšenou radiací. Je možné je vzduchotěsně uzavřít (aniž by došlo k omezení účinků klimatizace). To jsou však již požadavky pro náročné zákazníky (a tomu pak odpovídá cena). Opravdu extrémní serverovny pro kritické aplikace se pak nacházejí hluboko v podzemí, ve skalních dómech mimo civilizaci, v bývalých protiatomových krytech a podobně, přičemž stejně zajištěna jsou také všechna energetická, datová i další inženýrská vedení.
Specifickou problematikou hostovaných serverů, o níž již byla řeč, je zajištění přístupu vlastníků a zajištění vzdálené správy. Samozřejmou součástí serveroven jsou společné jednotky KVM (Keyboard, Video, Mouse) suplující monitor, klávesnici a myš (z důvodu úspory místa se do serveroven umisťuje skutečně pouze server). Někteří poskytovatelé Server Housingu zajišťují přístup k lokálnímu rozhraní serverů na dálku. Stejnou cestou u nich lze provádět i operace, kvůli kterým by do serverovny musel cestovat technik, například hardwarové resetování či operace s BIOSem serveru. Některé společnosti pak tyto úkony zajišťují vlastním personálem.

Podle čeho vybírat?

Konkrétní specifikace podmínek a podoby hostování serverů se liší u jednotlivých poskytovatelů této služby, existuje však několik základních parametrů, které je dobré mít na paměti, rozhodujeme-li se pro využití této služby. První podmínkou, přirozeně nejvíce zajímající většinu společností, které uvažují o využití hostování serverů, ať už pro své webové prezentace nebo aplikace, či dokonce jako součást vnitřních firemních systémů, je pochopitelně cena. Většina společností, které tuto službu provozují, určuje cenu formou měsíčních paušálních plateb. Jejich výše se může odvozovat od několika parametrů. Kromě počtu serverů, které mají být u hostera umístěny, se především jedná o rychlost a typ připojení k internetu. Každý poskytovatel služeb Server Housingu má k dispozici přirozeně několik kanálů, kterými se připojuje k síti, přičemž jeden z nich (nebo nejlépe kterýkoliv) může sloužit jako záložní řešení v případě výpadku ostatních. Pro zákazníka, který takto „odkládá“ svůj server, jsou však podstatné i jiné údaje než (samozřejmá) redundance zajištěného připojení. Mezi důležité parametry patří třeba to, zda je jeho server připojen do sítě tuzemského ISP, zda má dostatečně rychlý přístup k českému peeringovému centru (což zajišťuje velmi dobrou dostupnost služeb serveru z tuzemských sítí), nebo zda je naopak připojen k zahraniční internetové lince (to naopak usnadňuje přístup k službám z ciziny, záleží přitom hodně na tom, kam je linka ve skutečnosti vyvedena). Obě možnosti lze samozřejmě u dobrého poskytovatele kombinovat. Důležitým parametrem připojení je také jeho rychlost a datový limit v paušálu (to je dobré zohlednit při instalaci serveru, u nějž očekáváme velkou návštěvnost).
Specifickým problémem s vlivem nejen na cenu, ale i na další parametry Server Housingu, je výběr použité technologie. Server Housing může být nabízen tzv. regálovou cestou, kdy zákazník do serverovny poskytovatele instaluje svůj server ve standardním věžovém šasi. Alternativou k této cestě je pronájem pozice v racku a využití rackového serveru. V kvalitně provedené rackové skříni je server lépe chlazen, a tedy lépe zajištěn proti provozním chybám z přehřátí. Spolehlivější je rovněž napájení, na druhé straně však stoupají náklady na samotný server a některé společnosti dávají přednost klasickým věžovým řešením. Pro ně může existovat luxusnější varianta „regálu“, kde se pronajímají speciální uzamykatelné (a někdy klimatizované) boxy, do nichž je věžový server uzavřen. Obě možnosti, tedy uzavíratelný rack sdílený s dalšími uživateli i box, omezují přístup nezvaných návštěv k serveru, což je velmi důležité.
Pokud jsme se rozhodli pro formu Server Housingu i pro kombinaci typů a rychlosti připojení k internetu, následuje další poměrně významný parametr, a tím je volba společnosti, u niž budeme svůj server hostovat. Housing nabízejí, jak již bylo řečeno, poskytovatelé připojení k internetu, jež mají potřebné zázemí a konektivitu. Dále jej můžeme najít v nabídce služeb některých společností, které se živí webovým hostingem, může to být i doplňková služba vedle pronájmu dedikovaných serverů (spočívá v nájmu serveru i s prostorem v serverovně a byla popsána na začátku). Zde bychom měli zdůraznit, že pronájem serverů je z hlediska provozovatele služby zajímavější, a tak jej mnozí preferují před „pouhým“ housingem, to nás však jako zákazníky nemusí zajímat.
Kromě toho existují i specializované firmy, které se na hostování serverů a provoz datových center pro externí klientelu specializují. Podoba i cena jejich služeb se liší v závislosti na náročnosti cílové klientely, je však třeba se připravit na to, že za nadstandard se připlácí.

Navíc

Heslem takřka každého obchodníka je nabídnout klientovi co největší přidanou hodnotu. Co může být takovou přidanou hodnotou u hostování serverů? V první řadě je to zajištění nadstandardního přístupu k nim. Možnost technika zákaznické společnosti spravovat server v režimu 24/7 (a tedy být kdykoli připuštěn do datového centra) se bere jako samozřejmost. Službou navíc, často však zahrnovanou rovněž do standardu, je zajištění vzdáleného hardwarového restartování serverů a vzdáleného KVM (tedy přístupu k lokální konzole serveru na dálku). Nadstandardní službou pak je asistence technika provozovatele serverového hostingu pro řešení problémů, které nelze zvládnout na dálku a kvůli kterým by při cestě zaměstnance firmy hostující server došlo k prodlení. Provozovatelé housingu mohou také zajišťovat periodickou kontrolu serverů, případně jejich zálohování a další specifické úkony, na nichž se domluví se zákazníky. Paleta možností je zde velmi široká, ovšem ne každý může a chce využívat všech služeb, přičemž vůbec nejde jen o otázku jejich ceny.

Kudy na housing?

Pokud hodláte začít využívat služeb Server Housing a na základě předchozích výčtů jejich možností a volitelných parametrů jste si ujasnili svou představu této služby (víte, jak rychle a kam chcete být připojeni, kde by se váš server měl nacházet, jakou technologii by měl využívat a jaké přídavné služby požadujete), je čas začít vybírat vhodného provozovatele datového centra. Je nezbytné si uvědomit, že v tomto případě jde mezi zákazníkem a poskytovatelem služby o mnohem důvěrnější vztah, než je například webhosting. V cizím datovém centru je umístěn server, jehož dostupnost a zčásti i funkce plně závisí na úrovni a kontinuitě poskytovaných služeb. K poškození nebo dokonce ke zničení tohoto serveru stačí přitom poměrně málo. Prvním místem, kde se můžeme podívat po službě Server Housingu, je internet (doporučujeme např. adresu http://www.hostingy.cz/dedikovane-servery/server-hosting-a-server-housing.html). Důležitější ovšem je, znáte-li někoho, kdo již obdobnou službu využívá, a požádáte jej o referenci o jeho provozovateli datového centra. Protože nepředpokládáme, že by v současnosti na našem trhu působila společnost, která by poskytovala špatné nebo zjevně nekvalitní služby, je dobré zaměřit se na detaily. Stalo se někdy, že došlo k výpadku dostupnosti serveru kvůli chybě provozovatele housingu, nebo proto, že vypadlo připojení? Zůstal někdy server bez proudu? Byla technická podpora datového centra ochotna zpřístupnit server ve dvě hodiny ráno? Měly na provoz datového centra vliv poslední povodně nebo silné bouřky? Vodítkem přitom není pouze, zda nehody vznikají (to se stane i největšímu profesionálovi), ale jak je společnost provozující datové centrum schopna se s nimi vyrovnat – jak rychlá a jak adekvátní je její reakce na nenadálou věc.

Závěr

Výběr provozovatele Server Housingu je více než u jiných služeb individuální záležitost. Podobně jako v případě ISP je většinou jednou z podmínek, aby působil geograficky tam, kde působí jeho zákazník (respektive kde chce mít zákazník umístěn svůj server či farmu). Sebelepší nabídka v Praze je tak firmě z Ostravy málo platná, musel-li by její technik dojíždět tři sta kilometrů. I když služby asistence u správy serverů dokáží geografické omezení do jisté míry snížit, stále zde existuje a existovat bude. Vybrat si datové centrum pro server přitom není jednoduché, stejně jako u webhostingu či ISP se jedná o dlouhodobé partnerství dvou subjektů, protože časté stěhování serverům nesvědčí. Doporučujeme proto věnovat kvalitnímu výběru provozovatele hostování serveru patřičné úsilí a především adekvátní čas. 8 0377/ZAJ o

Příklady housingových služeb

Coolhousing
www.coolhousing.net

Pražská společnost, která vedle Server Housingu nabízí také službu dedikovaných, virtuálních i řízených serverů. Její služby zahrnují hostování rackových i věžových serverů, rychlé připojení do peeringového centra (2 Gb/s) i do zahraničí, serverovnu mimo zátopová území a nadstandardní technickou podporu. Ceny od cca 1 600?Kč za měsíc bez DPH.

Master
www.master.cz

Poskytovatel hostování serverů s moderními datovými centry v Praze a v Brně. Nabízí rychlé připojení do peeringového centra i do zahraničí, plnou podporu IPv6, vzdálený přístup k lokálním konzolám po IP a řadu dalších nadstandardních služeb (například zálohování za příplatek). Služby se platí podle množství přenesených dat od cca 900?Kč měsíčně. Firma nabízí speciální tarify pro studenty.

Forpsi
www.forpsi.com/server/private.php

Forpsi je jeden z největších web/server hosterů v Česku a nabízí také službu serverového housingu. Lze si ji objednat v datovém centru v Praze, nebo v Ktiši v jižních Čechách. Ceny jsou závislé na množství přenesených dat a pohybují se od cca 800?Kč za měsíc. Do datových center je možné umístit server v šasi typu tower nebo bigtower (za příplatek). Mezi příplatkové služby je zařazeno překročení datového limitu, využití více síťových adaptérů na serveru, nebo zdroje o vyšším příkonu.

Czechia
www.czechia.com/clanek/serverhousing/

Společnost Czechia je webhosterem patřícím pod konglomerát firem patřící Zoneru. Server Housing nabízí ve svém datovém centru v Brně, kde měsíčně zaplatíte od cca 1 500?Kč (bez DPH). Datové centrum nabízí standardně nepřetržitou podporu i přístup k serveru, vzdálené restartování a vyhrazené připojení do peeringového centra i do zahraničí. Mezi příplatkové možnosti zde patří monitorování stavu serverů s možností upozornění pomocí SMS, firewall, sdílená databáze a další služby, které víceméně vyplývají z hlavního předmětu zájmu společnosti, tj. webového hostingu.

Byl pro vás článek přínosný?