Hlavní navigace

Nový normál: Jak se změní IT po pandemii?

24. 9. 2020

Sdílet

 Autor: cw
24. 9. 2020

Práce na dálku byla v roce 2020 pro každého velkou změnou, prohlašuje John-David Lovelock, viceprezident výzkumu v Gartneru. Nyní pracuje z domova více než miliarda lidí, zatímco před pandemií to bylo cca 300 milionů.

„Byla to obrovská změna,“ která často nastávala během doby kratší než týden, jak firmy kvapně řešily problém lockdownu, vysvětluje. Zpočátku se podniky zaměřovaly na prosté zvládnutí základů, nyní však potřebují podniky situaci s prací na dálku „industrializovat,“ jak to nazývá Gartner.

„Mohu pracovat pár měsíců u kuchyňského stolu s tím, co je po ruce, ale pokud to má být pár let, mělo by tomu vše ostatní odpovídat,“ konstatuje Lovelock.

To znamená, že by ředitelé IT měli zahájit přechod na standardní podporovatelnou a upgradovatelnou infrastrukturu.

Přinášíme zde pohled na sedm způsobů, jakými Covid-19 trvale proměnil IT.

1. Agilita je nyní nutností

Náhlý a neočekávaný úder pandemie otřásl podniky až ke kořenům a mnoho z nich přinutil k hledání alternativ k dlouho zavedeným způsobům fungování.

„Agilita se rychle stala nejvyšší prioritou, protože … dobře pochopené chování spotřebitelů najednou neodpovídalo realitě a pevné distribuční řetězce přestaly fungovat,“ popisuje Andy Mutz, ředitel pro technický návrh, nové aktivity a technologie ve společnosti SAP, která vyvíjí podnikový software.

„Společnosti potřebovaly přijmout a přizpůsobit se plně sloučenému světu online/offline, považovat odolnost za důležitější než pouhou cenu, a agilita IT se stala nepostradatelnou.“

Pozitivním přínosem je, že pandemie ukázala šéfům IT, že je možné bezpečně transformovat klíčové operace a služby dříve nepředstavitelným tempem.

„Pracovní zátěže se v různých společnostech posunuly v krátkém čase všemi možnými směry,“ popisuje Kirill Shoikhet, technologický ředitel společnosti Excelero, která se zaměřuje na softwarově definovaná úložiště. „Schopnost měnit velikost oběma směry … a přitom stále citlivě zohledňovat náklady začala být pro IT klíčová.“

2. Digitální transformace

Přestože mnoho podniků již plánovalo iniciativy digitální transformace na počátku roku 2020, příchod koronaviru vyvolal tlak na zrychlení.

„V důsledku sociálního odstupu, práce na dálku a omezeného kontaktu při kterékoli aktivitě, musely některé firmy zavést digitální účast novým způsobem, zatímco jiné musely začít fungovat jinak,“ poznamenává manažer Pieter VanIperen ze společnosti PWV Consultants zaměřené na technologické poradenství pro firmy. „Digitální transformace je nyní v centru pozornosti firem po celém světě.“

Šéfové IT začali v důsledku nutnosti investovat do dříve okrajových technologií. Najednou vypadaly slibné nástroje mnohem dosažitelněji – například sebeučící se modely založené na umělé inteligenci.

„S pandemií se u ředitelů zabezpečení změnila tolerance k riziku, protože museli zavádět novější technologie, aby udrželi své firmy nad vodou,“ konstatuje Raj Hazra, viceprezident nových produktů v čipovém výrobci Micron Technology.

Dokonce kdysi relativně méně významné iniciativy, jako například automatizované zadávání času projektů a procesy pro registraci nových zaměstnanců, začaly být během pandemie zcela nezbytné.

Týmy IT se přizpůsobily frekvenci a různorodosti automatizačních požadavků prostřednictvím své kreativity, pozoruje Bob Lamendola, viceprezident infrastrukturních služeb ve společnosti Ricoh, která poskytuje digitální služby a správu informací.

„Mnoho organizací ukázalo, že se dokáží transformovat, a to dokonce za nepříznivých podmínek,“ prohlašuje. „Když je to nyní známé, bude i nadále docházet ke zrychlování.“

3. Spolupráce je nyní rutinní

Pandemie si vyžádala, aby týmy IT prohloubily a posílily své ekosystémy pro spolupráci. S využitím interních a externích partnerů může personál IT získat přístup ke znalostem a zdrojům potřebným k udržení náskoku před konkurencí.

„Je to trvalý posun, který se objevoval již před úderem Covidu a došlo k jeho výraznému zrychlení,“ popisuje Brian Moore z poradenské společnosti EY.

Koronavirus přinutil podniky použít přístup IT k rozpoznávání hodnoty neodmyslitelně spjaté se spoluprácí partnerů.

„Ať už se jedná o technologie vestavěné v produktech nebo o cloudové produkční prostředí a nástroje pro spolupráci, bude tento ekosystém i nadále důležitý pro společnosti při inovacích a ochraně svého konkurenčního postavení na trhu,“ vysvětluje Moore.

Přesun na přístup s ekosystémem vyžaduje, aby šéfové IT konstruktivně spolupracovali s externími partnery. Řízení dodavatelů například vyžaduje schopnost jasně vysvětlit potřeby a přesně měřit výkon každého dodavatele. „To v minulosti neměl na starosti personál IT a vyžaduje to specifickou pozornost pro zajištění úspěchu,“ poznamenává Moore.

4. Povědomí o hrozbách je nyní lepší a širší

Náhlý příchod koronaviru v kombinaci s nedostatkem předvídatelnosti zastihl většinu šéfů IT nepřipravených. Vznikající hrozby zakořeněné v technologiích, jako je např. ransomware a útoky DoS, obecně dávají podnikům alespoň malý náznak, co lze čekat a jak se připravit a reagovat.

COVID-19 však udeřil tvrdě a nečekaně a obrátil kritické části provozů vzhůru nohama během několika dnů. „Prostě nebyl čas na šest měsíců trvající zkoumání jiných technologických možností či na vytvoření dlouhodobého plánu pro plnění předpisů,“ popisuje Jason Goth, technologický ředitel poradenské firmy Credera.

Poučeni zkušeností nyní začínají šéfové IT v rostoucím počtu případů zacházet s infekčními hrozbami se stejnou úrovní důležitosti jako mají přírodní katastrofy, a to včetně definic strategií v rámci svých plánů na udržení nepřetržitého provozu a obnovení po havárii.

„Je to něco, co musí společnosti zvládnout aktivovat na požádání,“ konstatuje Goth. „Je těžké si představit, že bychom mohli dostat džina zpátky do lahve.“

5. IT jsou akceptované jako pohon firemních řešení

Když pandemie zmrzačila dlouho využívané způsoby fungování firem, poskytly IT řešení. Podniky disponující pokročilými technickými schopnostmi dokázaly vytvořit nové produkty a služby, prohlašuje Goth.

„Například maloobchodní prodejny přidaly možnost vyzvednutí na chodníku, restaurace jako McDonald's přidaly nové možnosti doručení, telekomunikační produkty jako Zoom a Teams museli pojmout obrovské množství nových uživatelů a přidat nové funkce,“ poznamenává. „Firmy, které dokázaly rychle a efektivně zavést změny, nejen dokázaly přežít, ale začaly vzkvétat.“

Koronavirus však také zvýšil podniková očekávání. „Teď, když firmy vědí, co je možné, bude mnohem méně tolerance k dlouhým dodacím lhůtám, ke zpožděním a výmluvám na nemožnost dodávek,“ předpovídá Goth.

6. IT má nyní také roli finančního inovátora

COVID-19 dovolil, aby IT zaujaly vedení ve finančních inovacích, zejména v technologiemi poháněných oblastech, jako je např. bezkontaktní obchod.

„Zatímco průmysl inovoval technologie pro bezkontaktní obchodování po celá léta, pandemie transformaci výrazně zrychlila a přinesla ji do popředí,“ popisuje Carol Juel, ředitelka finančních služeb ve společnosti Synchrony.

Pandemie zvýšila spotřebitelskou poptávku po schopnosti transakcí a zpracování plateb bez kontaktu s hotovostí, kartami a klávesnicemi. „Na tomto vývoji je tak významné to, že to, co by jinak trvalo roky, zabralo jen pár měsíců,“ poznamenává Juel a dodává, že využití bezkontaktních plateb dramaticky vzrostlo.

7. Objevuje se nová pracovní síla pro IT

Mnoho šéfů IT najednou vidí, že řídí různorodé týmy a čelí řadě bezprecedentních nových výzev, takže si uvědomují, že bude potřebný nový typ odborníka na IT.

„Od základní úrovně potřebujeme iniciativní jedince, kteří dokáží pracovat s minimálním dohledem nad sebou a zapojují se i spolupracují, aniž by vedle nich někdo byl,“ vysvětluje Stephanie Nigh, viceprezidentka IT ve finanční společnosti Transact Campus.

DT24

Posun v oblasti požadavků na IT personál a spolupráci otevírá dveře pro flexibilnější jedince a pro příležitosti vytváření hodnot, dodává Marc Tanowitz, generální ředitel poradenské firmy West Monroe.

„To také znamená, že šéfové IT musí být připraveni umožnit celé firmě pracovat s větší agilitou,“ tvrdí. „Závěrem je, že bude muset personál IT přistupovat k problémům iterativně a poskytovat šířku pásma, nástroje, platformy atd. k podpoře produktivity jak pro práci na dálku, tak i pro složitá hybridní prostředí kombinující lokální pracovníky a pracovníky vzdálené.“

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku