Hlavní navigace

Pdf Split and Merge: Spojování a dělení PDF snadno a rychle

5. 4. 2021

Sdílet

 Autor: Pixabay.com
Potřebujete spojit více PDF dokumentů do jednoho celku? Rádi byste propojili dohromady pouze vybrané stránky z různých souborů, případně vyseparovali jen některé listy? Pomůže vám Pdf Split and Merge.

Program Pdf Split and Merge (označovaný také PdfMerge) je vcelku jednoduše vyhlížející nástroj, který však skvěle plní svou funkci – spojování a dělení souborů PDF. Umožňuje spojování více dokumentů do jednoho kompaktního celku, ve kterém lze rychle přecházet mezi dílčími částmi pomocí záložek. nabízí i výběr libovolného rozsahu stránek, které budou součástí výsledného dokumentu, a to i v rámci pouze jediného PDF souboru.

Prostředí programu je přehledné a všechny ovládací prvky jsou snadno dostupné. PDF soubory, které chceme spojit či rozdělit, vybereme kliknutím na tlačítko „Add files“.

Pdf Split and Merge

Po vložení PDF souborů lze pomocí navigačních tlačítek v pravé části okna měnit jejich pořadí, případně nehodící se položky odstranit. Vybrat lze přitom i více položek současně. Pro snazší orientaci mezi položkami lze zobrazit náhled zvoleného zdrojového PDF souboru pomocí tlačítka „View“.

Pdf Split and Merge

U každého z vložených dokumentů je možné určit rozsah stránek, které mají být použity ve vytvářeném PDF souboru. Ve výchozím nastavení dojde k vložení všech stránek původního dokumentu. Rozsah lze upravit buď zápisem intervalu (například 1–5), nebo výčtem jednotlivých listů (například 2,3,4). Dále je možné doplnit popis záložky (kolonka Bookmark), viditelné při následném zobrazení v systémovém prohlížeči PDF souborů (Adobe Readeru, Foxit Readeru, apod.). V nastavení programu lze přitom určit, který prohlížeč PDF dokumentů má být použit při práci s programem Pdf Split and Merge.

Pdf Split and Merge

Názvy záložek nejsou po přidání PDF souborů do programu vyplněny a je nutné je buď ručně doplnit, nebo využít funkci pro automatické zkopírování názvu PDF souboru jako označení záložky. Tato funkce je dostupná v nástrojích. V nich lze také doplnit anotaci k nově vytvářenému PDF dokumentu.

Pdf Split and Merge

Pdf Split and Merge

Ve spodní části okna lze upravit cestu k nově vytvořenému PDF souboru. Dále zde lze určit, zda mají být ve výsledném souboru v zápatí vložena čísla stránek, jejich formát a případně i libovolný popisek.

Pdf Split and Merge

K vytvoření nového souboru ze zdrojových PDF dle nastavených parametrů dojde stisknutím tlačítka „Merge/Split“. Naposledy vytvořený PDF dokument pak lze rychle prohlédnout prostřednictvím tlačítka „View Last Merged“.

Pdf Split and Merge

Vytvořený dokument pak obsahuje vše, co bylo v programu nadefinováno, včetně záložek pro snadný přechod mezi jednotlivými spojovanými částmi z původních PDF dokumentů (v našem ilustračním případě ceníků automobilek).

Pdf Split and Merge

DT24

Pdf Split and Merge

Program Pdf Split and Merge umožňuje uložení rozpracovaného projektu ve formě XML dokumentu a jeho načtení v budoucnu. Lze jej tak využít k dalším úpravám.

Byl pro vás článek přínosný?