Hlavní navigace

Plánované investice do IT po pandemii

1. 4. 2021

Sdílet

 Autor: © lucadp - Fotolia.com
Zásadní investice do modernizace systémů využívaných vzdálenou pracovní silou a do zlepšení provozu IT – to jsou podle průzkumů v současné době oblasti, kam v Evropě i severní Americe v současnosti plynou firemní finance.

Pandemie – a lockdowny, které vzápětí následovaly – to vše vyvolalo změny provozu a strategií IT, jak se firmy a zaměstnanci přizpůsobili novému prostředí. K jakým změnám však došlo a jaké z nich pravděpodobně budou přetrvávat i v budoucnu?

Společnost Spiceworks Ziff Davis nabízející technologické tržiště B2B udělala průzkum mezi 1073 nákupčími IT v Evropě a severní Americe v létě 2020, aby se to pokusila zjistit. Výsledky průzkumu jsou ve zprávě o stavu IT (2021 State of IT) a ukazují, že pandemií poháněná transformace bude v roce 2021 pokračovat a ovlivní plánování i rozpočty po dlouhou dobu.

Průzkum ukázal, že 76 % firem očekává dlouhodobé změny IT a více než polovina plánuje zachovat flexibilní pracovní zásady (např. práci na dálku).

Jak se změní rozpočty IT

Očekává se, že rozpočty pro IT budou ve 46 % společností v roce 2021 neměnné, ve 33 % se očekává zvýšení výdajů a v 17 % se očekává snížení rozpočtů – což je v podstatě dvojnásobek původních 8 % poklesu očekávaných v roce 2019 pro rok 2020. (Zbývající 4 % nevěděla, zda se jejich rozpočty na rok 2021 změní.)

Evropské a severoamerické firmy měly stejný podíl (33 %) v případech očekávaného nárůstu, ale severoamerické firmy očekávaly pokles ve více případech (21 %) než firmy evropské (12 % případů).

Výdaje za hardware budou největší částí IT rozpočtů, ale budou klesat v rámci přechodu od datových center ke cloudu a ke spravovaným službám. Výdaje za hardware již klesaly ze 35 % v roce 2019 na očekávaných 31 % v roce 2021.

Podíl cloudových a hostovaných služeb v rozpočtech IT má opačný směr – ze 21 % v roce 2019 na očekávaných 24 % v roce 2021. Rozpočet pro software by měl zůstat ve srovnání s rokem 2020 stejný.

Nejvíce se bude investovat do základních oblastí IT, v podstatě do modernizace pracovních procesů. Např. 36 % firem plánuje zlepšit provoz IT a výkon systémů, 33 % očekává zlepšování zabezpečení a řízení, 32 % plánuje zavádět standardizované nástroje pro připojení zaměstnanců, 30 % plánuje nabízet školení pro vzdálené zaměstnance a 27 % chce zdokonalovat své plány pro obnovení po havárii, aby zohledňovaly další scénáře.

Investice do nových a špičkových technologií ale výrazně klesnou, protože se důraz mění směrem k okamžitým a prokázaným potřebám. Úsilí o digitální transformaci se zvýší ve 44 % firem, ale „digitální transformace“ v této souvislosti znamená použití digitálních technologií pro vysoce analogové procesy – zavádění ověřených technologických systémů – nikoli zavádění špičkových inovací.

Trendy technologických inovací, u kterých nákupčí IT očekávají jejich zavádění, jsou převážně léty ověřené:

 • 25 % očekává zavádění gigabitových sítí Wi-Fi (35 % je už má),
 • 19 % očekává zavádění automatizace IT (52 % ji už má),
 • 19 % očekává zavádění internetu věcí (29 % ho už má),
 • 19 % očekává zavádění konvergované či hyperkonvergované infrastruktury (22 % ji už má)
 • 18 % očekává zavádění virtuální desktopové infrastruktury (27 % ji už má),
 • 18 % očekává zavádění kontejnerových technologií (24 % je už má).

Třetina plánovaných zvýšení v rozpočtech IT na rok 2021 je ovlivněna pandemií, zejména oblast komunikačních nástrojů, infrastruktury a zabezpečení.

Ve společnostech očekávajících navýšení rozpočtů jsou pro rok 2021 hlavními důvody modernizace zastaralé infrastruktury IT, rychlejší zvládnutí IT projektů, zajištění zabezpečení, zajištění změn vyvolaných pandemií a podpora práce na dálku.

Posun důrazů v IT

Také Gartner se podíval, jak se změní postpandemické investice v IT. Předpovídá, že globální IT výdaje související s prací na dálku dosáhnou letos téměř 333 miliard dolarů, což je téměř o 5 % více než v roce 2020. Tato společnost také očekává, že segment investic do zařízení v letošním roce vzroste více než o 8 % a podnikový software vzroste o 9 %.

Během začátku pandemie se pozornost zaměřila na následující technologické oblasti: videokonference, VDI, firewally, monitorování sítě, komunikační systémy a nástroje pro spolupráci.V květnu a červnu se sice změnil podíl, ale neobjevila se nová oblast důrazu IT.

V druhé polovině roku se důraz se výrazně přesunul k zabezpečení, jakmile už byly zvládnuté počáteční reakce na krizi. Zabezpečení koncových bodů považuje 55 % respondentů za jednu z nejdůležitějších oblastí zabezpečení při práci na dálku.

Co se týče celkových globálních výdajů na IT, očekává se, že celosvětově výdaje za IT by se mohly po loňském poklesu o 3,2 % vrátit letos k růstu o 6,2 %, tvrdí zpráva společnosti Gartner z ledna 2021.

Gartner také uveřejnil svou předpověď zaměření výdajů na IT pod vlivem pandemie. Letos budou podle něj mít na IT rozpočty hlavní vliv následující oblasti: transformace existujících firemních procesů (36 %), zvýšení kybernetické ochrany (34 %) a zlepšování zákaznické zkušenosti (33 %). 

Cloud24

Ředitelé IT si také vyčlení části IT rozpočtu na projekty zaměřené na zvýšení efektivity provozu (32 %), zlepšení ziskovosti (21 %) a pomoc zaměstnancům se zvýšením produktivity (19 %).

Ke splnění těchto a dalších úkolů hodlají letos ředitelé IT podle Gartneru nejvíce investovat do následujících technologií:

 • Data/Business Analytics: 39 %
 • Řízení a správa rizik a zabezpečení: 37 %
 • Podnikové aplikace (cloudově založené): 32 %
 • Technologie pro zákaznickou zkušenost: 30 %
 • Strojové učení a umělá inteligence: 25 %
 • Nástroje pro spolupráci: 23 %
 • Cloudové migrace: 23 %
 • Modernizace aplikací a systémů: 22 %
 • Konsolidace a virtualizace infrastruktury: 19 %
 • Modernizace sítí: 18 %
 • Konvergence IT a OT: 17 %
 • Správa podnikových procesů a RPA: 17 %

Byl pro vás článek přínosný?