Hlavní navigace

Daniel Petrásek (Thein Digital): S přípravou udržitelného podnikání pomůžou i moderní technologie

11. 5. 2023

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Proč začít s přípravou nefinančního reportu udržitelnosti už teď a jaké IT nástroje jeho přípravu usnadňují jsme si v podcastu Computerworldu povídali s ředitelem pro obchodní příležitosti společnosti Thein Digital Danielem Petráskem

Termín ESG (environmental, social, governance) se dostává mezi priority řady společností a jeho reporting se pro více než 1700 tuzemských entit díky evropské směrnici CSRD stane od roků 2024 a 2025 povinným. Organizace spadající do vybraných kritérií tak budou muset společně s výroční zprávou zveřejňovat i nefinanční reporting udržitelnosti, jehož součástí je i konsolidace dat týkajících se energetické efektivity, snižování emisí atd. 

Mezi klíčové oblasti, na které by se společnosti podle Thein Digital měly v současné době soustředit, patří řízení klimatického rizika a ESG reporting, odolná infrastruktura a chytrý provoz, chytré řízení dodavatelského řetězce, řízení energií a emisí a definování strategie udržitelnosti.

„Problematika ESG se ale netýká pouze zmiňovaných 1700 organizací, trvale udržitelný rozvoj je a měl by být tématem pro každou společnost, i pro každého jednotlivce. Udržitelnější a společensky odpovědnější přístup k provozu firmám přináší zřetelnou hodnotu. S přípravou a implementací strategie trvalé udržitelnosti a ESG reportingu by firmy měly začít co nejdříve, celá tematika představuje rozsáhlou agendu, která navíc pro řadu společností bude znamenat obrovskou změnu jejich fungování,“ říká Daniel Petrásek.

Daniel Petrásek

Autor: Thein

S Danielem jsme v našem podcastu nejprve probrali termín ESG, jak se přístup k trvalé udržitelnosti vyvíjí a jak je to s měřením vlivu lidské činnosti na životní prostředí a život na naší planetě, od uhlíkové stopy po dopady na konkrétní části světa. S odpovědným přístupem je spojená i transparentnost a důvěryhodnost organizací, což jsou aspekty, které hrají čím dál zásadnější roli při rozhodování uchazečů o výběru společnosti, pro kterou se rozhodnou pracovat. „Pokud mají firmy a organizace zveřejňovat a vyhodnocovat svůj přístup k trvalé udržitelnosti, musí se podle toho začít chovat. To je dovede k transformaci k novému směru a reporting se pak stává už jen popisem toho, co v této problematice společnosti dělají,“ dodává Daniel Petrásek.

A jak se k přípravě podle Thein Digital mají firmy postavit? „V prvé řadě je důležité, brát celou problematiku jako příležitost, která sice bude představovat investice, ale přinese i řadu oportunit v mnoha různých oblastech. Procesně je nejzásadnějším prvním krokem popis stávajícího stavu, agregace dat o uhlíkové stopě a definování, jak a co v jednotlivých oblastech E, S a G v současné době firma koná. S daty pak management firmy definuje své cíle pro následující roky a nastaví směr své vlastní cesty trvalé udržitelnosti,“ vysvětluje Petrásek.

Středně velkým a velkým firmám, které mají rozprostřený byznys po celé republice, s reportingem především faktorů kategorie E pomohou sofistikované softwarové IT nástroje, které umí agregovat obrovské množství dat nejrůznějších formátů. Jsou to nástroje pro Sustainability nebo Performance Energy Management. Thein Digital používá pro své klienty nástroj Envizi od IBM. Tento nástroj prověřený celou řadou globálních společností dokáže velmi rychle zintegrovat data až 500 různých formátů, díky cloudovému řešení je poměrně snadno implementovatelný a jeho uživatelům poskytuje každodenní data dle metodik CSRD a GRI. Managementu společností tak poskytuje data potřebná pro rozhodování o dalších krocích v implementaci ESG strategie.

soutez_casestudy

Více informací o ESG reportingu najdete na webu Thein Digital.

Podcast vznikl za podpory společnosti Thein Digital.

Byl pro vás článek přínosný?